Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

264. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart v letu 2003, stran 506.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanje ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na 2. seji dne 17. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart v letu 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart na dan 31. 12. 2002 znaša: 149.000 SIT in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin za leto 2003.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ ha se izražajo v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev      5,0%;
– za kolektivno komunalno ureditev       6,0%.
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka, pri čemer 60% cene predstavlja korist in priprava zemljišča, 40% cene pa predstavlja funkcionalna ugodnost in uporabna vrednost, ter znaša po območjih:
– I. območje: ureditveno območje mesta Lenart 2,0%
– II. območje: ureditvena območja centrov krajevnih skupnosti Jurovski dol, Sv. Trojica in Voličina 1,5%
– III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča razpršene gradnje 1,0%
4. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/02).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-28/2002
Lenart, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost