Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2003 z dne 20. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2003 z dne 20. 1. 2003

Kazalo

237. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 360.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02 in 1/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) do manj kot 98      84.845 tolarjev
1.4.  neosvinčeni bencin z vsebnostjo
    svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
    številom (RON) 98 ali več        84.845 tolarjev
2.1.  plinsko olje za pogonski namen     66.547 tolarjev
2.2.  plinsko olje za ogrevanje        8.545 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-15
Ljubljana, dne 20. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik