Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2003 z dne 9. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2003 z dne 9. 1. 2003

Kazalo

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 22.

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02) in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 10. 12. 2002 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 18.800 SIT mesečno.
2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 4.470 SIT mesečno.
3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 565 SIT.
Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake pogodbe o delu ali vsake napotnice kadar zavarovana oseba dela preko študentskega servisa, kot pooblaščene organizacije.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 0201-7/5-2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Predsednica
skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.