Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A), stran 10621.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87–4358/2002 z dne 17. 10. 2002, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem
P O P R A V E K
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A)
71. člen se pravilno glasi:
“71. člen
V 100. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v skladu s tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji zavrne le, če:
– predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za varnost države, ali
– če predstavljajo finančno breme za državo.“.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.“.
Št. 213-04/91-1/44
Ljubljana, dne 11. novembra 2002.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

AAA Zlata odličnost