Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5304. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme, stran 12534.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme
1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 65/02) se v 7. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradni veterinar dovoli uporabo krme, ki ji je potekel rok uporabe, če se na podlagi predhodne laboratorijske analize vzorcev ugotovi, da je krma zdravstveno ustrezna.«.
Na koncu tretjega odstavka 7. člena se doda naslednje besedilo:
»Če krma, ki ji je potekel rok uporabe ni zdravstveno ustrezna, pa se z laboratorijsko analizo ugotovi, da se krma lahko usposobi, uradni veterinar na predlog pooblaščene osebe za proizvodnjo določi namen in način obdelave takšne krme.«.
2. člen
V prilogi 5 se črta kokcidiostatik Nifursol.
3. člen
Določba prejšnjega člena se začne uporabljati 31. marca 2003.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-230/2002-1
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost