Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5301. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 12532.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
2. člen uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 50/99, 5/00, 4/01, 52/01, 102/01, 51/02 in 59/02) se spremeni tako, da se glasi:
”Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. januarja 2003 znaša 340 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 2.368,6667 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 39,0667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje specifična trošarina v višini 1.421,2000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 23,4400% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. januarja 2003 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) mora na dan 31. decembra 2002 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s četrtim odstavkom 7. člena odredbe o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi model 19 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 122002.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2001-6
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost