Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5298. Uredba o dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 12529.

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02) ter 8. in 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00 in 33/02) se v prvem odstavku 15. člena na koncu besedila črta pika in doda nova alinea, ki se glasi:
“– Prostovoljno gasilsko društvo Zreče.“.
V drugem odstavku se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: “Na območju, na katerem opravlja naloge iz prejšnjega odstavka Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica, naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi opravlja Industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika Lož.“.
2. člen
Za tretjim odstavkom 26. člena se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“(4) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s pogodbami z ustreznimi gospodarskimi družbami organizira službo za pomoč pri odpravi posledic nesreč z nevarnimi snovmi v sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč.
(5) S posebnim dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za zdravje, notranje zadeve in obrambo, se uredi tudi izvajanje zaščite in reševanja ponesrečenih in obolelih v prometu z uporabo državnih zrakoplovov in v skladu s predpisi o uporabi zrakoplovov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči.“.
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 812-01/2002-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost