Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5294. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec, stran 12522.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 14. novembra 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 10. novembra 2002 ugotovila:
I
Na volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico glasovanja skupaj 16.950 volivcev od tega:
a) 16.950 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 12.198 volivcev ali 71,96%. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico voliti, od tega je:
– 12.155 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
– 43 volivcev glasovalo po pošti
– 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 12.198 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 854 neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 11.344.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
Glasov Ime liste
-----------------------------------------------------------------
1106  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS
1510  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
981   STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
887   NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA 
    SLOVENIJA, NSI
250   STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, EKOLOGI, SEG
1338  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI 
    SLOVENIJE, SDS
2769  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
1426  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
1077  NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
-----------------------------------------------------------------
III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 11 mandatov.
 
V VOLINI ENOTI 1: 5 MANDATOV:
2 MANDATA: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Izvoljen je: GVIDO HRIBAR, 20. 9. 1969, ŽUPANČIČEVA 7, ŽALEC
Izvoljen je: ANDREJ VENGUST, 4. 8. 1966, LOŽNICA PRI ŽALCU
 
1 MANDAT: 1 MANDAT: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
Izvoljen je: JANKO KOS, 29. 6. 1961, LOŽNICA 28 E
 
1 MANDAT: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Izvoljen je: ERNEST RAMŠAK, 6. 4. 1930, IPAVČEVA 10, ŽALEC
 
1 MANDAT: NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Izvoljen je: DUŠAN PUNGARTNIK, 21. 8. 1960, VRBJE 43 A
 
V VOLINI ENOTI 2: 4 MANDATE:
1 MANDAT: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
Izvoljen je: SIMON MALI, 3. 5. 1972, RIMSKA CESTA 16, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
 
1 MANDAT: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
Izvoljen je: JOŽEF RANDL, 16. 3. 1942, OB RIMSKI NEKROPOLI 26, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
 
1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Izvoljen je: GREGOR VOVK PETROVSKI, 29. 12. 1962, GOTOVLJE 59 A
1 MANDAT: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Izvoljen je: IVAN JELEN, 25. 11. 1944, PONIKVA 24 A
 
V VOLINI ENOTI 3: 1 MANDAT:
1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
Izvoljen je: MARIJAN TURIČNIK, 12. 8. 1938, PETROVČE 241
V VOLINI ENOTI 4: 1 MANDAT:
 
1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Izvoljen je: TOMISLAV KALČIČ, 25. 7. 1959, ZABUKOVICA 47
 
Preostalih 18 mandatov se razdeli na ravni občine na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
 
IME LISTE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA, NSi
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, EKOLOGI, SEG
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
IV
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 34 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje:
1  2769.00 7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2  1510.00 2  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
3  1426.00 8  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
4  1384.50 7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
5  1338.00 6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
6  1106.00 1  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7  1077.00 9  NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
8  981.00  3  STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
9  923.00  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
10  887.00  4  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA
11  755.00  2  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
12  713.00  8  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
13  692.25  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
14  669.00  6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
15  553.80  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
16  553.00  1  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
17  538.50  9  NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
18  503.33  2  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
19  490.50  3  STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
20  475.33  8  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
21  461.50  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
22  446.00  6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCILDEMOKRATI SLO
23  443.50  4  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVEN
24  395.57  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
25  377.50  2  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
26  368.67  1  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
27  359.00  9  NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
28  356.50  8  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
29  346.13  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
30  334.50  6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
31  327.00  3  STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
32  307.67  7  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
33  302.00  2  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
34  295.67  4  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA
Na podlagi 29 količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
------------------------------------------------------------------------------
Št.
mandatov Ime liste
------------------------------------------------------------------------------
3     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
2     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
2     STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
2     NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA, NSi
2     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
3     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
2     DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
2     NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
------------------------------------------------------------------------------
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V zakonitem roku do 16. oktobra 2002 so vložili liste kandidatov naslednji predlagatelji list kandidatov, ki so bile vložene v najmanj dveh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA, NSi
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah.
V
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se dodelijo mandati naslednjim listam kandidatov:
Ime liste             Volilna enota  Izvoljen je
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS       2  FERDINAND KUNST, 16. 7. 1955, SP. GRUŠOVLJE 12
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS        1  DANIJEL NOVAK, 13. 10. 1975, LOŽNICA PRI ŽALCU 34 B
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
NOVA SLOVENIJA, NSi             2  JOŽEF DOBRAVC, 18. 3. 1950, ZGORNJE ROJE 22
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, 
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS        1  JANUŠ RASIEWICZ, 23. 10. 1950, RISTA SAVINA 6, ŽALEC
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS       3  IVAN MARJAN RAZBORŠEK, 14. 7. 1945, ARJA VAS 16
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC  2  TATJANA ŽGANK MEŽA, 2. 8. 1962, GOTOVLJE 76
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, 
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD             4  IVAN KRAŠOVC, 1. 1. 1948, PONGRAC 53
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS        4  MATJAŽ JAZBEC, 3. 6. 1975, KASAZE 40
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 
DeSUS                    4  MILAN DOLENC, 9. 11. 1948, KASAZE 103
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS     2  ZLATKA MASNEC, 7. 4. 1959, NA TRATI 1, ŠEMPETER  V SAVINJSKI DOLINI
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, 
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS        4  JURIJ BLATNIK, 4. 2. 1962. ZABUKOVICA 129 C
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 
NOVA SLOVENIJA, NSi             3  ANDREJ KRIŽAN, 12. 8. 1957, ŽELEZNO 11
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS     1  JOŽEF MEH, 21. 3. 1958, VRBJE 96
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, 
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD             3  IVAN LINDIČ, 19. 3. 1958 GALICIJA 43 D
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS       1  GORAZD SELIŠNIK, 7. 7. 1956, VRBJE 88 C
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC  3  ANITA SELES, 10. 12. 1967 LEVEC 9 A
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 
DeSUS                    3  FERDINAND HALER, 23. 1. 1937, DOBRIŠA VAS 67
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS     4  MILAN ČADEJ, 1. 10. 1969, KASAZE 98 A
VI
Člani občinskega sveta izvoljeni na volitvah dne 10. novembra 2002 so:
Št. Ime in priimek       Rojen        Naslov
1.  Andrej Križan       12. 8. 1957     Železno 11
2.  Andrej Vengust       4. 8. 1966     Ložnica pri Žalcu 52
3.  Anita Seles        10. 12. 1967    Levec 9 a
4.  Danijel Novak       13. 10. 1975    Ložnica pri Žalcu 34 b
5.  Dušan Pungartnik      21. 8. 1960     Vrbje 43 a
6.  Ernest Ramšak       6. 4. 1930     Ipavceva ulica 10, Žalec
7.  Ferdinand Haler      23. 1. 1937     Dobriša vas 67
8.  Ferdinand Kunst      16. 7. 1955     Sp. Grušovlje 12
9.  Gorazd Selišnik      7. 7. 1956     Vrbje 88 c
10. Gregor Vovk Petrovski   29. 12. 1962    Gotovlje 59 a
11. Gvido Hribar        20. 9. 1969     Županciceva ulica 7, Žalec
12. Ivan Jelen         25. 11. 1944    Ponikva pri Žalcu 24 a
13. Ivan Krašovc        1. 1. 1948     Pongrac 53
14. Ivan Lindic        19. 3. 1958     Galicija 43 d
15. Ivan Marjan Razboršek   14. 7. 1945     Arja vas 16
16. Janko Kos         29. 6. 1961     Ložnica pri Žalcu 28 e
17. Januš Rasiewicz      23. 10. 1950    Ulica Rista Savina 6, Žalec
18. Jožef Meh         21. 3. 1958     Vrbje 96
19. Jožef Randl        16. 3. 1942     Ob rimski nekropoli 26, 
                          Šempeter v Savinjski dolini
20. Jožef Dobravc       18. 3. 1950     Zg. Roje 22
21. Jurij Blatnik       4. 2. 1962     Zabukovica 129 c
22. Marijan Turicnik      12. 8. 1938     Petrovce 241
23. Matjaž Jazbec       3. 6. 1975     Kasaze 40
24. Milan Cadej        1. 10. 1969     Kasaze 98 a
25. Milan Dolenc        9. 11. 1948     Kasaze 103
26. Simon Mali         3. 5. 1972     Rimska cesta 16
27. Tatjana Žgank Meža     2. 8. 1962     Gotovlje 76
28. Tomislav Kalcic      25. 7. 1959     Zabukovica 47
29. Zlatka Masnec       7. 4. 1959     Na trati 1, Šempeter v 
                          Savinjski dolini
Št. 00607/00001/2002
Žalec, dne 14. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l. r.
Člani:
Breda Žagar l. r.
Tanja Vovk Petrovski l. r.
Marta Vogrinc l. r.

AAA Zlata odličnost