Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5285. Izid volitev v Občini Šentjur, stran 12511.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) objavlja občinska volilna komisija
I Z I D
volitev v Občini Šentjur
I
Volitve župana Občine Šentjur:
Na splošnih volitvah dne 10. novembra 2002 je glasovalo 10.444 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 144, veljavnih glasovnic 10.300.
Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
               Glasov          %
----------------------------------------------------------------
1. Štefan Tisel        5058          49,11
2. Dubravka Turk        743          7,21
3. Jurij Malovrh       3241          31,47
4. Marko Diaci        1258          12,21
----------------------------------------------------------------
II
volitve članov Občinskega sveta občine Šentjur
Na splošnih volitvah dne 10. novembra 2002 je v vseh treh volilnih enotah glasovalo 10.436 volivcev. Neveljavnih glasovnic je bilo 602, veljavnih glasovnic 9.834.
Po posameznih volilnih enotah je bil izid glasovanja:
-------------------------------------------------------------------------------
                                  %
                          Glasov   v VE   v občni
-------------------------------------------------------------------------------
Številka volilne enote: 1
 
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      1043   25,71    10,61
2. CVETKO MLAKER IN SKUPINA VOLIVCEV        124   3,06     1,26
3. ŠEŠERKO STANA IN SKUPINA VOLIVCEV         62   1,53     0,63
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DESUS                203   5,00     2,06
5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS        200   4,93     2,03
6. STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS          617   15,21     6,27
7. N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA
  STRANKA                     297   7,32     3,02
8. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – SEG     69   1,70     0,70
9. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS    624   15,38     6,35
10. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         529   13,04     5,38
11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD    289   7,12     2,94
  SKUPAJ VOLILNA                 4057  100      41,25
-------------------------------------------------------------------------------
 
Številka volilne enote: 2
 
1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD    239   8,26     2,43
2. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DESUS                160   5,53     1,63
3. N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
  LJUDSKA STRANKA                 262   9,06     2,66
4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS    513   17,73     5,22
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      631   21,81     6,42
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         565   19,53     5,75
7. JAKOB PISANEC IN SKUPINA VOLIVCEV        106   3,66     1,08
8. STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS          355   12,27     3,61
9. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – SEG     62   2,14     0,63
  SKUPAJ VOLILNA                 2893  100      29,42
-------------------------------------------------------------------------------
 
Številka volilne enote: 3
 
1. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS        224   7,77     2,28
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD    214   7,42     2,18
3. STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS          386   13,38     3,93
4. N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
  LJUDSKA STRANKA                 292   10,12     2,97
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
  SLOVENIJE – DESUS                171   5,93     1,74
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      799   27,70     8,12
7. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – SEG     53   1,84     0,54
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         400   13,87     4,07
9. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS    345   11,96     3,51
  SKUPAJ VOLILNA                 2884  100      29,33
-------------------------------------------------------------------------------
  SKUPAJ                     9834         100
-------------------------------------------------------------------------------
V Občinski svet občine Šentjur so bili izvoljeni naslednji kandidati:
 
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. ANITA KOLEŠA, roj. 13. 2. 1961, naslov: POD VRBCO 21, ŠENTJUR,
2. JURE GODLER, roj. 28. 1. 1974, naslov: POD VRBCO 18 A, ŠENTJUR,
3. SEBASTJAN JAKLIČ, roj. 11. 6. 1972, naslov: C. MILOŠA ZIDANŠKA 8 B, ŠENTJUR,
4. BORISLAV ZUPANC, roj. 2. 11.1952, naslov: LUTRJE 15 A, PONIKVA,
5. BRANKO GOREČAN, roj. 19. 12. 1956, naslov: JARMOVEC 9 B, DRAMLJE
6. JOŽEF ARTNAK, roj. 1. 3. 1960, naslov: JAVORJE 15 A, GORICA PRI SLIVNICI
7. GREGOR KOVAČ, roj. 25. 11. 1976, naslov: PLANINSKA VAS 41, PLANINA PRI SEVNICI,
8. MIROSLAV PAJEK, roj. 27. 4. 1957, naslov: LOPACA 16, PREVORJE.
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
1. JANEZ ČOKL, roj. 6. 5. 1939, naslov: PEŠNICA 4, ŠENTJUR,
2. JOŽEF BRAČKO, roj. 27. 12. 1955, naslov: PRIMOŽ 21 A, ŠENTJUR,
3. ANTON KOLAR, roj. 21. 5. 1951, naslov: SVETELKA 8, DRAMLJE,
4. MARTIN LUSKAR, roj. 10. 10. 1967, naslov: PODPEČ 3, PLANINA PRI SEVNICI.
 
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1. GREGOR KOVAČ, roj. 7. 1. 1974, naslov: TONETA SELIŠKARJA 10, ŠENTJUR,
2. ALOJZ GAJŠEK, roj. 7. 4. 1955, naslov: KRAJNČICA 50, ŠENTJUR,
3. JOŽE KORŽE, roj. 11. 4. 1950, naslov: PONIKVA 77 A, PONIKVA ,
4. LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27. 9. 1957, naslov: BUKOVJE 1, GORICA PRI SLIVNICI.
 
STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS
1. MARKO DIACI, roj. 2. 3. 1971, naslov: VRBNO 25 D, ŠENTJUR,
2. JERNEJ KOŠAK, roj. 05061974, naslov: PONIKVA 76 A, ŠENTJUR,
3. JERNEJ JANČIČ, roj. 15. 3. 1980, naslov: GORIČICA 3, ŠENTJUR,
4. BORIS BELEJ, roj. 28. 11. 1969, naslov: DROBINSKO 1, GORICA PRI SLIVNICI.
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. FLORJAN CVETO ERJAVEC, roj. 22. 11. 1944, naslov: V. OROŽNA 8 C, ŠENTJUR,
2. VILJEM ZATLER, roj. 12. 6. 1941, naslov: PONIKVA 78 A, PONIKVA.
 
N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. DRAGO ARZENŠEK, roj. 7. 9. 1966, naslov: CESTA VALENTINA OROŽNA 6, ŠENTJUR,
2. FRANC GRAČNAR, roj. 7. 4. 1953, naslov: BRDO 15, PLANINA PRI SEVNICI.
 
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. STANKO ARTIČEK, roj. 19. 9. 1944, naslov: NA LIPICO 2, ŠENTJUR.
 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
1. SANDI KOVAČIČ, roj. 21. 11. 1970, naslov: PLANINA 73, PLANINA PRI SEVNICI.
III
VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE ŠENTJUR
V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ŠENTJUR so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVNA
VE: 1
MODIC ALOJZ, roj. 22. 5. 1951, naslov: PRIMOŽ 23 A, ŠENTJUR
VE: 2
KORENJAK FRANC, roj. 11. 1. 1957, naslov: LOKARJE 2 D, ŠENTJUR
VE: 3
JUG IVAN, roj. 8. 9. 1968, naslov: DOLE 12, ŠENTJUR
VE: 4
SELIČ KAREL, roj. 15. 10. 1955, naslov: REPNO 5, ŠENTJUR
VE: 5
PEPERKO EDVARD, roj. 17. 3. 1959, naslov: ZLATEČE 2, ŠENTJUR
VE: 6
KRESNIK FRANC, roj. 16. 1. 1950, naslov: CEROVEC 6 A, ŠENTJUR
VE: 7
REZAR BOŠTJAN, roj. 14. 12. 1976, naslov: PROSENIŠKO 84, ŠENTJUR
VE: 8
GJERKIŠ ZLATKO, roj. 23. 8. 1964, naslov: PROSENIŠKO 8 C, ŠENTJUR
VE: 9
MASTNAK ANTON, roj. 24. 12. 1958, naslov: GORIČICA 25, ŠENTJUR
 
KRAJEVNA SKUPNOST DRAMLJE
VE: 1
ZDOLŠEK FRANC, roj. 12. 3. 1965, naslov: JAZBINE 20, DRAMLJE
VE: 2
LAVBIČ MATEJ, roj. 20. 9. 1973, naslov: LAZE 14 A, DRAMLJE
VE: 3
STIPLOVŠEK VILI, roj. 22. 8. 1962, naslov: TRNOVEC 52, DRAMLJE
VE: 4
JAGER URŠKA, roj. 9. 5. 1955, naslov: STRAŽA NA GORI 7, DRAMLJE
VE: 5
JEVŠINEK ANTON, roj. 3. 1. 1941, naslov: VODULE 29, DRAMLJE
VE: 6
KRAMARŠEK VILI, roj. 13. 11. 1966, naslov: SVETELKA 19 B, DRAMLJE
VE: 7
KOTNIK FRANC, roj. 4. 10.1972, naslov: SPODNJE SLEMENE 7, DRAMLJE
VE: 8
VODUŠEK VINCENCIJ, roj. 29. 3. 1959, naslov: JARMOVEC 9 C, DRAMLJE
VE: 9
KOPINŠEK STANKO, roj. 20. 9. 1968, naslov: PLETOVARJE 2, DRAMLJE
VE: 10
ZDOLŠEK ANTON, roj. 11. 8. 1968, naslov: MARIJA DOBJE 20, DRAMLJE
VE: 11
LORGER MARKO, roj. 12. 2. 1964, naslov: RAZBOR 14, DRAMLJE
 
KRAJEVNA SKUPNOST SLIVNICA
VE: 1
ISKRA MATIJA, roj. 10. 3. 1980, naslov: GORICA 22 C, GORICA PRI SLIVNICI
PUŠNIK KONRAD, roj. 10. 1. 1962, naslov: GORICA 117, GORICA PRI SLIVNICI
CMOK MARTIN, roj. 7. 11.1930, naslov: GORICA 75, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 2
CMOK MARTIN, ML., roj. 20. 9. 1966, naslov: TRATNA 11, GORICA PRI SLIVNICI,
VE: 4
KLADNIK FRANC, roj. 31. 8. 1974, naslov: BUKOVJE 3, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 5
ARTNAK VLADIMIR, roj. 9. 7. 1965, naslov: JAVORJE 15, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 6
ROBIČ IVAN, roj. 13. 5. 1947, naslov: JELCE 5, GORICA PRI SLIVNICI
SKALE DARKO, roj. 17. 8. 1952, naslov: JELCE 9, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 7
ČEPIN BOJAN, roj. 21. 12. 1961, naslov: VODUCE 42 A, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 8
MASTNAK IGNAC, roj. 9. 8. 1952, naslov: SLIVNICA 10, GORICA PRI SLIVNICI
 
KRAJEVNA SKUPNOST KALOBJE
VE: 1
HRIBERNIK ZDRAVKO, roj. 10. 3. 1967, naslov: PODLEŠJE 2 A, KALOBJE
ERJAVEC NEVENKA, roj. 22. 1. 1958, naslov: KALOBJE 17, KALOBJE
VE: 2
PUNGARŠEK VLADIMIR, roj. 17. 10. 1953, naslov: TRŠKA GORCA 1, KALOBJE
VE: 3
ŠUSTER JOŽE, roj. 18. 1. 1962, naslov: JAZBIN VRH 3, KALOBJE
VE: 4
NOVAK CVETKO, roj. 26. 4. 1968, naslov: VODICE 20, KALOBJE
VE: 5
KRAŠEVEC PETER, roj. 16. 12. 1959, naslov: KOSTRIVNICA 1, KALOBJE
ROZMAN ALOJZ, roj. 10. 3. 1965, naslov: KOSTRIVNICA 9, KALOBJE
VE: 6
ŠAFRAN IVAN, roj. 1. 4. 1957, naslov: KOSTRIVNICA 32, KALOBJE
KLADNIK JOŽE, roj. 19. 4. 1970, naslov: KOSTRIVNICA 22, KALOBJE
 
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
VE: 1
SKALE MARJAN, roj. 7. 10.1939, naslov: LOKA PRI ŽUSMU 109, LOKA PRI ŽUSMU
GOBEC MIRAN, roj. 25. 9. 1967, naslov: LOKA PRI ŽUSMU 138, LOKA PRI ŽUSMU
KRAJNČAN SREČKO, roj. 29. 3. 1967, naslov: LOKA PRI ŽUSMU 124, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 2
KODRIN VIDA, roj. 21. 6. 1957, naslov: LOKA PRI ŽUSMU 97, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 3
LESJAK BRANKO, roj. 15. 1. 1975, naslov: DOBRINA 15, LOKA PRI ŽUSMU
RECKO DANICA, roj. 25. 1. 1954, naslov: DOBRINA 6, LOKA PRI ŽUSMU
UŽMAH PETER, roj. 23. 9. 1972, naslov: DOBRINA 14, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 4
ARTNJAK BRANKO, roj. 22. 7. 1966, naslov: HRASTJE 17, LOKA PRI ŽUSMU
KOLAR SLAVKO, roj. 21. 6. 1953, naslov: HRASTJE 44 A, LOKA PRI ŽUSMU
 
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI SEVNICI
VE: 1
KOVAČIČ SANDI, roj. 21. 11. 1970, naslov: PLANINA 73, PLANINA PRI SEVNICI
VOUK MARKO, roj. 10. 5. 1976, naslov: PLANINA 63, PLANINA PRI SEVNICI
SENICA IZTOK, roj. 23. 10. 1972, naslov: PLANINA 71, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 2
KOTNIK MIHAELA, roj. 17. 6. 1955, naslov: PLANINSKA VAS 39, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 3
PANČUR GREGOR, roj. 4. 9. 1976, naslov: DOROPOLJE 17, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 4
ZAPUŠEK MILAN, roj. 20. 4. 1976, naslov: PRAPRETNO 7, PLANINA PRI SEVNICI
SENICA ANTON, ml., roj. 16. 10. 1974, naslov: PRAPRETNO 1A, PLANINA PRI SEVNICI VE: 5
LUSKAR MARTIN, roj. 10. 10. 1967, naslov: PODPEČ 3, PLANINA PRI SEVNICI
KOVAČ METOD, roj. 14. 7. 1979, naslov: ŠENTVID 12, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 6
TOVORNIK MARKO, roj. 5. 4. 1975, naslov: TAJHTE 19, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 7
SENICA ROBERT, roj. 12. 9. 1974, naslov: HRUŠOVJE 12, PLANINA PRI SEVNICI
 
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
VE: 1
ŠPUR SLAVKO, roj. 2. 5. 1951, naslov: PONIKVA 48 A, PONIKVA
VREČKO ANTON, roj. 17. 1. 1940, naslov: PONIKVA 13 A, PONIKVA
VE: 2
PISANEC BOŠTJAN, roj. 13. 1. 1975, naslov: HOTUNJE 9 A, PONIKVA
VE:3
ARZENAK FRANC, roj. 15. 2. 1956, naslov: DOLGA GORA 56, PONIKVA
FIRER ALOJZIJ, roj. 1. 4. 1948, naslov: DOLGA GORA 46 A, PONIKVA
VE: 4
ŠTOR MIHAEL, roj. 27. 7. 1945, naslov: OSTROŽNO 6, PONIKVA
VE: 5
HROVATIČ FRANC, roj. 15. 10. 1966, naslov: SLATINA 25, PONIKVA
MOHAR SREČKO, roj. 2. 8. 1966, naslov: SLATINA 33 A, PONIKVA
VE: 6
BUSER IVAN, roj. 20. 4. 1950, naslov: OKROG 7, PONIKVA
LAH JANEZ, roj. 24. 3. 1964, naslov: SRŽEVICA 10, PONIKVA
VE: 7
GERMEK ANTON, roj. 29. 3. 1955, naslov: ZGORNJE SELCE 15, PONIKVA
 
KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE
VE: 1
PAJEK MIROSLAV, roj. 27. 4. 1957, naslov: LOPACA 16, PREVORJE
MAČEK DAMJAN, roj. 17. 11. 1975, naslov: LOPACA 38 B, PREVORJE
REZEC MAJDA, roj. 11. 7. 1962, naslov: STRŠKA GORCA 30, PREVORJE
BEVC MARJAN, roj. 25. 11. 1953, naslov: KRIVICA 4, PREVORJE
MAČEK ANTON, roj. 17. 12. 1963, naslov: LOPACA 30, PREVORJE
DVORŠAK OLGA, roj. 5. 7. 1967, naslov: LOPACA 28, PREVORJE
GUBENŠEK RAFKO, roj. 14. 8. 1968, naslov: ŽEGAR 40, PREVORJE
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - MESTO
VE: 1
AMON MARTIN, roj. 8. 9. 1949, naslov: UL. I. CELJSKE ČETE 15, ŠENTJUR
FERLEŽ RUDOLF, roj. 21. 2. 1941, naslov: NA RAZGLED 6, ŠENTJUR
KOVAČ FRANC, roj. 17. 2. 1940, naslov: UL. TONETA SELIŠKARJA 10, ŠENTJUR
VE: 2
ERJAVEC FLORJAN CVETO, roj. 22. 11. 1944, naslov: V. OROŽNA 8 C, ŠENTJUR
KOŽELJ BOJANA, roj. 8. 6. 1954, naslov: LJUBLJANSKA C. 26, ŠENTJUR
ŠTIGLIC JOŽE, roj. 1. 1. 1942, naslov: LJUBLJANSKA C. 23, ŠENTJUR
VE: 3
ZDOLŠEK SIMON, roj. 15. 6. 1965, naslov: UL. SKLADATELJEV IPAVCEV 9 A, ŠENTJUR
ČOKL JANEZ, roj. 6. 5. 1939, naslov: PEŠNICA 4, ŠENTJUR
JAZBEC JOŽEF, roj. 26. 10. 1963, naslov: C. MILOŠA ZIDANŠKA 22, ŠENTJUR
VE: 4
TISEL ŠTEFAN, roj. 25. 12. 1954, naslov: UL. ANTONA MARTINA SLOMŠKA 5, ŠENTJUR
MOČNIK VOJKO, roj. 26. 2. 1961, naslov: UL. DUŠANA KVEDRA 41, ŠENTJUR
OSET BRANKO, roj. 5. 5. 1954, naslov: POD VRBCO 17 A, ŠENTJUR
VE: 5
HORVAT ZDENKO, roj. 7. 1. 1949, naslov: UL. FRANJA MALGAJA 35, ŠENTJUR
GAJŠEK ROBERT, roj. 1. 4. 1959, naslov: ROMIHOVA UL. 6, ŠENTJUR
MARUŠA ROBERT, roj. 10. 11. 1963, naslov: FRANJA MALGAJA 37, ŠENTJUR
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - OKOLICA
VE: 1
ŽMAHAR ANDREJ, roj. 11. 4. 1962, naslov: SONČNA UL. 4, ŠENTJUR
BRILEJ MARTIN, roj. 9. 11.1953, naslov: DELAVSKA UL. 7, ŠENTJUR
VE: 2
BRODEJ IVAN, roj. 3. 10.1954, naslov: LEPA POT 6, ŠENTJUR
TURK DUBRAVKA, roj. 25. 7. 1958, naslov: GORIŠKA ULICA 11, ŠENTJUR
VE: 3
VEBER BRANKO, roj. 5. 2. 1961, naslov: VODRUŽ 40 A, ŠENTJUR
JAGODIČ DUŠAN, roj. 4. 9. 1971, naslov: JAKOB 13, ŠENTJUR
KUKOVIČ JANEZ, roj. 23. 10. 1958, naslov: JAKOB 24, ŠENTJUR
VE: 4
NOVAK HINKO, roj. 3. 4. 1960, naslov: VRBNO 19, ŠENTJUR
JAGER SREČKO, roj. 5. 10.1962, naslov: VRBNO 17E, ŠENTJUR
DOBOVIŠEK ALEKSANDER, roj. 7. 9. 1967, naslov: PODGRAD 26, ŠENTJUR
VE: 5
CEHNER FRANC, roj. 2. 10.1946, naslov: BOTRIČNICA 30, ŠENTJUR
KRČ PETER, roj. 19. 4. 1957, naslov: BOTRIČNICA 16, ŠENTJUR
VE: 6
LJUBEJ ANTON, roj. 15. 5. 1953, naslov: STOPČE 9, GROBELNO
CENTRIH JURIJ, roj. 26. 3. 1953, naslov: GROBELNO 114, GROBELNO
CENTRIH IVAN, roj. 18. 4. 1935, naslov: TRATNA 2 B, GROBELNO
 
Št. 008-4/02-100
Šentjur pri Celju, dne 10. novembra 2002.
Predsednica
OVK
Teja Zapušek l. r.

AAA Zlata odličnost