Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mozirje, stran 12499.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mozirje
Občinska volilna komisija občine Mozirje je na seji dne 11. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje:
I
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih 5045 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 4143 volivcev od tega v VE1 2662 in v VE2 1481. Vseh oddanih glasovnic je bilo od tega v VE1 2662 in v VE2 1481. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 252 od tega v VE1 149 in v VE2 103.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Mozirje dobile naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.    Št. Ime liste
----------------------------------------------------------------
143     3,7     1.  Lista kulturnih delavcev
693    17,8     2.  SLS – Slovenska ljudska stranka
364     9,4     3.  Stranka mladih Slovenije
174     4,5     4.  Za Mozirje z ljubeznijo
86     2,2     5.  Skupina mladih za vitalno in 
               etično družbo
568    14,6     6.  LDS
95     2,4     7.  Krajevna lista
723    18,6     8.  SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
354     9,1     9.  Nova Slovenija
               – Kršcanska ljudska stranka
45     1,2     10. Naprej Slovenija – NPS
244     6,3     11. Združena LISTA socialnih demokratov
287     7,4     12. DESUS
115     3,0     13. Samostojna lista
3891             Skupaj
----------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v vseh volilnih enota skupaj direktno podeljenih 10 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik pripadli naslednji mandati:
Volilna enota 1 število mandatov v volilni enoti
količnik: 228.454545
------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  Ma  % ostan.  Št. Ime liste
------------------------------------------------------------------
143    5,7   0    62,6  1.  Lista kulturnih delavcev
470   18,7   2    5,7  2.  SLS – Slovenska ljudska
                    stranka
232    9,2   1    1,6  3.  Stranka mladih Slovenije
174    6,9   0    76,2  4.  Za Mozirje z ljubeznijo
86    3,4   0    37,6  5.  Skupina mladih za vitalno
                    in etično družbo
294   11,7   1    28,7  6.  LDS
95    3,8   0    41,6  7.  Krajevna lista
346   13,8   1    51,5  8.  SDS Socialdemokratska
                    stranka Slovenije
272   10,8   1    19,1  9.  Nova Slovenija – Krščanska
                    ljudska stranka
17    0,7   0    7,4  10. Naprej Slovenija – NPS
166    6,6   0    72,7  11. Združena lista socialnih
                    demokratov
218    8,7   0    95,4  12. DESUS
2513       6          Skupaj
------------------------------------------------------------------
	
 
Volilna enota 2 število mandatov v volilni enoti
količnik: 172.250000
------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  Ma  % ostan.  Št. Ime liste
------------------------------------------------------------------
28    2.0   0    16.3   1.  Naprej Slovenija – NPS
78    5.7   0    45.3   2.  Združena lista socialnih
                    demokratov
115   8.3   0    66.8   3.  Samostojna lista
274   19.9   1    59.1   4.  LDS
132   9.6   0    76.6   5.  Stranka mladih Slovenije
69    5.0   0    40.1   6.  DESUS
82    6.0   0    47.6   7.  Nova Slovenija – Krščanska
                    ljudska stranka
223   16.2   1    29.5   8.  SLS – Slovenska ljudska
                    stranka
377   27.4   2    18.9   9.  SDS Socialdemokratska
                    stranka Slovenije
1378       4           Skupaj
------------------------------------------------------------------
Skladno s 86. členom zakona o lokalnih volitvah so na podlagi dobljenega števila direktnih mandatov posameznih list kandidatov izvoljeni naslednji kandidati:
 
V volilni enoti št. 1:
1. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Roman Čretnik, roj. 18. 4. 1956, stanuje: Nove Loke 44, Mozirje,
Anton Vrhovnik, roj. 29. 12. 1945, stanuje: Cesta v Loke 17, Mozirje;
 
2. Stranka mladih Slovenije:
Taras Acman, roj. 28. 2. 1978, stanuje: Lepa Njiva 2, Mozirje
 
3. LDS:
Karol Kopušar, roj. 1. 11. 1934, stanuje: Aškerčeva 26, Mozirje;
 
4. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Janez Marolt, roj. 31. 12. 1973, stanuje: Cesta v Loke 10, Mozirje;
 
5. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Gregor Verbuč, roj. 4. 4. 1942, stanuje: Radegunda 66, Mozirje;
 
V volilni enoti št. 2:
1. LDS:
Milan Cajner, roj. 8. 5. 1953, stanuje: Varpolje 59, Rečica ob Savinji;
 
2. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Janko ŽUNTAR, roj. 10. 8. 1964, stanuje: Zg. Pobrežje, Rečica ob Savinji;
 
3. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Jožef Kramer, roj. 2. 2. 1951, stanuje: Varpolje 54, Rečica ob Savinji,
Peter Kolenc, roj. 30. 6. 1950 stanuje: Rečica ob Savinji 78, Rečica ob Savinji.
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih z vsemi števili od ena do skupnega števila mandatov je prvih 24 količnikov po D’Hondtu naslednje:
Število mandatov v občini: 19
1   723.00    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
2   693.00    2     SLS – Slovenska ljudska stranka
3   568.00    6     LDS
4   364.00    3     Stranka mladih Slovenije
5   361.50    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
6   354.00    9     Nova Slovenija – Krščanska ljudska
               stranka
7   346.50    2     SLS – Slovenska ljudska stranka
8   287.00   12     DESUS
9   284.00    6     LDS
10  244.00   11     Združena lista socialnih demokratov
11  241.00    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
12  231.00    2     SLS – Slovenska ljudska stranka
13  189.33    6     LDS
14  182.00    3     Stranka mladih Slovenije
15  180.75    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
16  177.00    9     Nova Slovenija – Krščanska ljudska
               stranka
17  173.25    2     SLS – Slovenska ljudska stranka
18  144.60    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
19  143.50   12     DESUS
20  142.00    6     LDS
21  138.60    2     SLS – Slovenska ljudska stranka
22  122.00   11     Združena lista socialnih demokratov
23  121.33    3     Stranka mladih Slovenije
24  120.50    8     SDS Socialdemokratska stranka
               Slovenije
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni vol. enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Mozirje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po 16. členu zakona o lokalnih volitvah in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile neposredno v volilnih enotah.
Ti mandati se skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah ob souporabi 92. in 93. člena zakona o volitvah v državni zbor dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, v katerih imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste kandidatov:
-------------------------------------------------------------------------------
Ime liste                  Volilna enota 1  Volilna enota 2
-------------------------------------------------------------------------------
1. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije         2         –
2. SLS – Slovenska ljudska stranka             –         1
3. LDS                           –         1
4. Stranka mladih Slovenije                –         1
5. Nova Slovenija - Kršcanska ljudska stranka       –         1
6. DeSUS                          2         –
7. ZLDS                          1         –
-------------------------------------------------------------------------------
Mandat, ki ga je dobila lista kandidatov SDS Socialdemokratska stranka Slovenije bi glede na ostanek glasov moral biti listi dodeljen v volilni enoti št. 2, ker pa so bili v tej volilni enoti, upoštevaje vrstni red najvišjih količnikov, podeljeni že vsi 4 mandati, je bil listi kandidatov mandat podeljen v volilni enoti 1. Iz istega razloga sta bila oba mandata, ki sta pripadla listi kandidatov DeSUS, podeljena v volilni enoti 1, čeprav bi glede na ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti, eden od mandatov listi pripadal tudi v volilni enoti 2.
V skladu s 86. členom zakona o lokalnih volitvah so bili tako na posameznih listah izvoljeni še naslednji kandidati:
 
V volilni enoti št. 1:
1. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Jožef Jelen, roj. 30. 4. 1964, stanuje: Aškerčeva 65, Mozirje,
Marija Ježovnik, roj. 8. 4. 1944, stanuje: Praprotnikova 32, Mozirje;
 
2. DeSUS:
Peter Marjan Habjan, roj. 25. 3. 1939, stanuje: Radegunda 82, Mozirje,
Venčeslav (Slavko) Žagar, roj. 4. 9. 1940, stanuje: Loke 26, Mozirje;
 
3. ZLDS:
Marko Purnat, roj. 6. 1. 1945, stanuje: Aškerčeva 22, Mozirje;
 
V volilni enoti št. 2:
1. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Jože Grudnik, roj. 30. 4. 1941, stanuje Sp. Rečica 34, Rečica ob Savinji;
 
2. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Frančiška Rosenstein, roj. 27. 3. 1962, stanuje: Rečica ob Savinji 40, Rečica ob Savinji;
 
3. LDS:
Franjo Pukart, roj. 8. 10. 1961, stanuje: Varpolje 32, Rečica ob Savinji;
 
4. Stranka mladih Slovenije:
Jurij Kolenc, roj. 1. 7. 1976, stanuje: Varpolje 105, Rečica ob Savinji.
IV
Člani Občinskega sveta občine Mozirje izvoljeni na volitvah dne 10. novembra 2002 so:
-----------------------------------------------------------------
Vol.  Ime in priimek      Ime liste
en.
-----------------------------------------------------------------
1    Janez Marolt       SDS Socialdemokratska stranka
                 Slovenije
1    Jožef Jelen        SDS Socialdemokratska stranka
                 Slovenije
1    Marija Ježovnik      SDS Socialdemokratska stranka
                 Slovenije
2    Jožef Kramer       SDS Socialdemokratska stranka
                 Slovenije
2    Peter Kolenc       SDS Socialdemokratska stranka
                 Slovenije
1    Roman Cretnik       SLS – Slovenska ljudska stranka
1    Anton Vrhovnik      SLS – Slovenska ljudska stranka
2    Janko Žuntar       SLS – Slovenska ljudska stranka
2    Franciška Rosenstein   SLS – Slovenska ljudska stranka
1    Karol Kopušar       LDS
2    Milan Cajner       LDS
2    Franjo Pukart       LDS
1    Taras Acman        Stranka mladih Slovenije
2    Jurij Kolenc       Stranka mladih Slovenije
1    Gregor Verbuc       Nova Slovenija
                 – Kršcanska ljudska stranka
2    Jože Grudnik       Nova Slovenija
                 – Kršcanska ljudska stranka
1    Peter Marjan Habjan    DeSUS
    Venceslav (Slavko) Žagar DeSUS
1    Marko Purnat       ZLSD
-----------------------------------------------------------------
Št. 006/07-02-04
Mozirje, dne 12. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Mozirje
Janja Port l. r.

AAA Zlata odličnost