Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5277. Poročilo o izidu rednih volitev za župana, člane Sveta mestne občine Kranj in volitev članov sveta krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj, stran 12492.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) objavlja Občinska volilna komisija mestne občine Kranj
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana, člane Sveta mestne občine Kranj in volitev članov sveta krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj
I. Za župana Mestne občine Kranj je bil izvoljen:
Priimek in ime  Datum rojstva  Naslov           Št. glasov Odstotki
MOHOR BOGATAJ   17. 2. 1956   Lojzeta Horvata 4A, Kranj  20.110     68,32
III. Za člane sveta Mestne občine Kranj so bili izvoljeni kandidati z naslednjih list:
Ime liste
                           Mandati   Število glasov
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA:
1.  JEREB JANEZ, Stražiška ulica 37, Kranj       3         2430
2.  SAGADIN VLASTA, Župančičeva ulica 39, Kranj
3.  KLEČ MATEVŽ, Pod gozdom 8, Spodnja Besnica
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV:
1.  KADOIČ MAG. ŠTEFAN, Ručigajeva 33, Kranj      3         2279
2.  RAVNIKAR ALEKSANDER, Krašnova 19, Kranj
3.  OSTERMAN DOROTEJA, Gubčeva 7, Kranj
 
LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ KS KOKRICA, GOLNIK, GORIČE, TRSTENIK, TENETIŠE IN
OSTALIH PODEŽELSKIH KS V MESTNI OBČINI KRANJ:
1.  LOMBAR JOŽE, Babni vrt 4, Golnik          1          964
MLADI ZA RAZVOJ KRANJA:
2.  VELOV IGOR, Tavčarjeva 22, Kranj
3.  KRGOVIĆ BOJANA, Likozarjeva ulica 25, Kranj    2         1670
 
GLAS ŽENSK SLOVENIJE:
1.  KOKOŠAR DANICA, Gorenjskega odreda 6, Kranj    1          661
 
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE:
1.  KACIN JELKO, Senožeti 21, Spodnja Besnica     10         7262
2.  OSOJNIK JANEZ, Britof 221F, Kranj
3.  BOHORIČ JANEZ, Pot v Bitnje 20, Kranj
4.  ZUPANC DARKO, Kopališka 11, Kranj
5.  POTOČNIK ALOJZIJ, Gorenjskega odreda 16, Kranj
6.  GANTAR MARJAN, Pševska cesta 28, Kranj
7.  ŠTRAUS STANE, Oprešnikova 36, Kranj
8.  PODGORŠEK MILAN, Zgornje Bitnje 354, Žabnica
9.  DRAKSLER MIRKO, Drulovka 42C, Kranj
10. DAČIĆ MIŠO, Zgornje Bitnje 26, Žabnica
 
MLADI ZA KRANJ:
1.  KLOFUTAR JAKOB, Lojzeta Hrovata 6, Kranj      4         3187
2.  SLADOJEVIĆ ALEŠ, Zlato polje 3, Kranj
3.  VIDAKOVIĆ DARKO, Zlato polje 2A, Kranj
4.  ROŽEJ VITOMIR, Franca Rozmana Staneta 11, Kranj
 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA:
1.  TAVČAR ANDREJ, Bertoncljeva 23, Kranj       1          861
 
STRANKA MLADIH SLOVENIJE:
1.  FEKONJA BENO, Planina 25, Kranj          1         1019
 
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA:
1.  GRIMS BRANKO, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj
2.  BEVK NIKOLAJ, Finžgarjeva 17, Kranj
3.  JARC DARKO, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj
4.  HOMAN BOJAN, Zgornje Bitnje 315, Žabnica
5.  KOLAR MARTA, Nazorjeva 2, Kranj          5         3671
 
NESTRAKARSKA LISTA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI – SORŠKO POLJE:
1.  FRELIH JANEZ, Dolenčeva cesta 1, Kranj       1         1025
 
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE:
1.  GORJANC ALOJZ- JURIJ, Smledniška 15, Kranj     1          723
III. V svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Krajevna skupnost BESNICA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime    Datum             NASLOV      Št.
 št.            rojstva    Ulica   Št. Kraj      glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  BLAZNIK   ALEŠ   15. 5. 1970 BRSC    18  ZGORNJA BESNICA  630
2.  GRAŠIC    MATEJ   7. 4. 1965 TRATA    7  SPODNJA BESNICA  558
3.  ERŽEN    FRANCI  14. 9. 1954 ZABUKOVJE  2  BESNICA      528
4.  SUŠNIK    LUDVIK  20. 10. 1963 SENOŽETI  2  SPODNJA BESNICA  495
5.  PUHAR-KOVAC MAJDA   23. 2. 1959 NOVA VAS  57  ZGORNJA BESNICA  492
6.  DROLE    NIKO    1. 12. 1953 NA VIDMU  11  ZGORNJA BESNICA  488
7.  SVETELJ   ALEKSANDER 7. 3. 1966 RAKOVICA  4  ZGORNJA BESNICA  467
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost BITNJE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum                NASLOV   Št.
 št.             rojstva    Ulica      Št. Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  HAFNER   ALOJZIJ   11. 4. 1952  SREDNJE BITNJE 61  ŽABNICA  617
2.  PECNIK   MARIJA   24. 1. 1941  SPODNJE BITNJE 38  ŽABNICA  512
3.  OMAN    BRANKO   13. 11. 1959  SREDNJE BITNJE 80  ŽABNICA  457
4.  HAFNAR   MARJAN    8. 1. 1965  SREDNJE BITNJE 128 ŽABNICA  453
5.  STARE    ALEKSANDER 20. 10. 1964  ZGORNJE BITNJE 186 ŽABNICA  452
6.  OBLAK    BORIS    29. 4. 1962  ZGORNJE BITNJE 246 ŽABNICA  449
7.  LANGERHOLC ROBERT   19. 4. 1977  SPODNJE BITNJE 24  ŽABNICA  410
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost BRITOF
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum              NASLOV     Št.
 št.             rojstva    Ulica    Št. Kraj    glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  BAJŽELJ   MILAN    29. 5. 1959  BRITOF   55  BRITOF     523
2.  BOGATAJ   MATJAŽ   27. 7. 1962  BRITOF   67A  BRITOF     511
3.  VRECEK   STANE    16. 6. 1936  BRITOF   273  BRITOF     485
4.  KOTAR    DEJAN    17. 5. 1972  BRITOF   43  BRITOF     479
5.  CIMŽAR   ANTON    31. 3. 1946  BRITOF   200  BRITOF     458
6.  OBLAK    ANTON    5. 1. 1948  BRITOF   329  BRITOF     451
7.  MARTINJAK  FRANCIŠEK  23. 1. 1939  BRITOF   78  BRITOF     444
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost CENTER
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum                NASLOV   Št.
 št.             rojstva    Ulica      Št. Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  GRAŠIC   EVA     11. 1. 1944  CANKARJEVA   14A KRANJ   509
2.  KUKOVICA  TOMAŽ    7. 12. 1968  CANKARJEVA    7  KRANJ   467
3.  BENEDIK   FRANC     8. 4. 1944  ROTARJEVA    3  KRANJ   465
4.  VENCELJ   PETRA    19. 3. 1967  GLAVNI TRG    1  KRANJ   459
5.  BIDOVEC   IRENA     5. 2. 1953  JURCICEVA    2  KRANJ   401
6.  MAROLT   ANTON     5. 3. 1951  TOMŠICEVA    26  KRANJ   400
7.  FOCK    ANDREJ    7. 7. 1953  TAVCARJEVA   19  KRANJ   397
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost CIRCE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum                 NASLOV Št.
 št.             rojstva    Ulica       Št. Kraj glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  ŽUPANC   ALOJZ    15. 9. 1965  STARETOVA     26 CIRCE  416
2.  KOZINA   JANEZ    28. 9. 1965  CIRCE       36 CIRCE  380
3.  MOCNIK   JOŽE     3. 9. 1934  GREGORCICEVA    24 KRANJ  371
4.  GORJANC   MARKO    6. 8. 1965  GRMICEVA      1 CIRCE  370
5.  KERT    JANEZ    17. 7. 1953  SMLEDNIŠKA     46 CIRCE  333
6.  SUHADOLNIK DANIJELA  13. 7. 1939  STARETOVA     27 KRANJ  328
7.  ZUPANC   EMILIJA   21. 9. 1935  SMLEDNIŠKA CESTA 100 KRANJ  313
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum                 NASLOV Št.
 št.             rojstva    Ulica       Št. Kraj glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  JANŠA    ANTON    10. 5. 1948  GORENJESAVSKA   28 KRANJ  132
2.  KERT    SONJA    4. 8. 1964  GORENJESAVSKA   22 KRANJ  120
3.  ŠTRICELJ  MARTINA   25. 11. 1963 DELAVSKA CESTA   71 KRANJ  115
4.  KORDEŽ   MARKO    22. 8. 1958  GORENJESAVSKA   53 KRANJ  107
5.  HVASTI   JANKO    30. 6. 1951  GORENJESAVSKA   36 KRANJ  105
6.  PERNE    ROMAN    14. 9. 1965  DELAVSKA CESTA   65 KRANJ  104
7.  GORENC   JOŽEF    13. 11. 1963  GORENJESAVSKA   20 KRANJ   97
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost GORICE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum               NASLOV    Št.
 št.             rojstva    Ulica    Št.  Kraj   glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  ŠTERN    KLEMEN   10. 11. 1971  GORICE    2  GORICE    250
2.  ROBLEK   VINKO    9. 4. 1948  GORICE    37  GORICE    217
3.  ŠTERN    STANISLAV  10. 3. 1958  LETENCE    4  LETENCE   190
4.  RIBNIKAR  JANEZ    17. 6. 1956  SREDNJA VAS 11  GORICE    172
5.  DUBRAVICA  MLADEN    5. 5. 1961  SREDNJA VAS 19  GORICE    165
6.  KERN    JANEZ    1. 1. 1967  LETENCE    7  LETENCE   164
7.  VALTER   JURE    22. 12. 1969  GORICE    22  GORICE    162
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost HRASTJE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek     Ime     Datum              NASLOV   Št.
 št.               rojstva     Ulica   Št.  Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  TACER      MITJA    4. 2. 1967  HRASTJE  208  HRASTJE  444
2.  PODLIPNIK    JOŽE    12. 11. 1953  HRASTJE  205A HRASTJE  395
3.  OVNICEK     DOMINIK   7. 8. 1970  HRASTJE  122  HRASTJE  368
4.  LIPOVŠEK    RUDOLF    6. 4. 1934  HRASTJE  186  HRASTJE  362
5.  MAGAJNE-GERM  HELENA    5. 4. 1975  HRASTJE  65  HRASTJE  342
6.  OMEJC      APOLONIJA  5. 7. 1972  HRASTJE  106A HRASTJE  317
7.  TAVCAR     MAG. JANEZ  7. 11. 1939  HRASTJE  225  HRASTJE  305
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost HUJE
---------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime     Datum              NASLOV   Št.
 št.            rojstva   Ulica     Št.  Kraj  glasov
---------------------------------------------------------------------------
1.  FAJDIGA  MAG. BRANKO 17.2. 1950  JANEZA PUHARJA 1  KRANJ   740
2.  SAGADIN  MAKSIMILJAN 3.4. 1951  ŽUPANCICEVA  39  KRANJ   593
3.  VIDIC   MAJDA    6.5. 1948  GOGALOVA    5  KRANJ   583
4.  TEPINA   JOŽE    1.11. 1960  HUJE     17A  KRANJ   487
5.  ROGINA   PAVLICA   13.1. 1950  GOGALOVA    8  KRANJ   478
6.  NOGRAŠEK  ROBERT    1.9. 1967  ULICA 
                     JANEZA PUHARJA 8  KRANJ   472
7.  RAKIC-KOVALENKO INŽ. 
   ANGELINA        4.4. 1950  JANEZA PUHARJA 9  KRANJ   460
  --------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost JOŠT
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime   Datum      NASLOV                Št.
 št.          rojstva     Ulica      Št.   Kraj   glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  RAKOVEC  JANEZ  1. 5. 1952  JAVORNIK     3    KRANJ    93
2.  BAJT   VINKO  4. 7. 1966  CEPULJE     19    CEPULJE   91
3.  BENEDIK  MILOŠ  25. 3. 1967  LAVTARSKI VRH  1    KRANJ    89
4.  ZALETELJ PETER  16. 6. 1955  PŠEVO      7    KRANJ    80
5.  DRINOVEC FRANC  24. 11. 1960  PLANICA     4    KRANJ    79
6.  GORENC  IVAN  28. 4. 1956  PŠEVO      17    KRANJ    77
7.  GARTNAR  JOŽEF  18. 2. 1953  JAVORNIK     7    KRANJ    76
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost KOKRICA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek Ime   Datum               NASLOV       Št.
 št.         rojstva    Ulica     Št. Kraj      glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  MRGOLE MATJAŽ  12. 5. 1973  DEŽMANOVA    2  KOKRICA      1139
2.  POVŠNAR ALEŠ   21. 12. 1973  GOLNIŠKA    39  MLAKA PRI KRANJU 1090
3.  ŠKUFCA MILENA  14. 6. 1956  CESTA NA BRDO 20A KOKRICA      1089
4.  TEPINA LUDVIK  18. 11. 1944  DOLENCEVA POT  6  MLAKA PRI KRANJU 1028
5.  MIKLAVCICJANEZ  3. 1. 1966  MLAŠKA CESTA  107 KRANJ       1005
6.  ROBLEK BRANE   1. 5. 1955  KURATOVA    4  KOKRICA      990
7.  ZABRET GREGOR  16. 4. 1970  BOBOVEK     4  KOKRICA      898
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost MAVCICE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime    Datum              NASLOV     Št.
 št.            rojstva    Ulica     Št. Kraj    glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  JEŠE    ALOJZIJ  16. 6. 1954 JAMA     26  JAMA      733
2.  SUŠNIK   FRANC   11. 10. 1955 MEJA      9  MEJA      576
3.  ZEVNIK   RUDOLF   20. 3. 1953 MAVCICE    23  MAVCICE    550
4.  ERŽEN   RAJKO    5. 1. 1950 PRAŠE     55  PRAŠE     538
5.  STENOVEC  FERDINAND 24. 5. 1943 JAMA     41  JAMA      440
6.  KOCJANCIC JANJA   24. 8. 1956 BREG OB SAVI 91  BREG OB SAVI  434
7.  KALAN   DRAGO   30. 1. 1956 PODRECA   115  PODRECA    430
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost OREHEK–DRULOVKA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek Ime   Datum     NASLOV                Št.
 št.          rojstva    Ulica       Št.   Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  OBLAK  MARKO  6. 6.  1959  ZASAVSKA CESTA  43A   KRANJ   667
2.  TRŠAN  GORAZD  21. 5. 1963  ZASAVSKA CESTA  35   KRANJ   642
3.  FRELIH  JANEZ  2. 5.  1942  DOLENCEVA ULICA  1   KRANJ   580
4.  BAJT   MARJAN  1. 1.  1949  ZASAVSKA CESTA  39A   KRANJ   539
5.  FAJFAR  MARJAN  10. 9. 1956  DRULOVKA     42B   KRANJ   535
6.  JOŠT   JANJA  28. 12. 1970  ZASAVSKA C.    59C   KRANJ   502
7.  BALANC  FRANC  28. 8. 1937  DROLCEVO NASELJE  1   KRANJ   479
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost PLANINA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime   Datum                 NASLOV    Št.
 št.          rojstva    Ulica        Št. Kraj   glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  PIRC   BOJAN  8. 2. 1975  GUBCEVA       4  KRANJ    998
2.  KOVACIC  JANEZ  2. 1. 1950  TATJANE ODROVE   4  KRANJ    865
3.  DRAŠLER  JANEZ  11. 7. 1935  CESTA 1. MAJA   63  KRANJ    769
4.  BROVC   ANA   2. 7. 1949  GUBCEVA       7  KRANJ    726
5.  ZALETEL  HILDA  1. 9. 1942  VRECKOVA      5  KRANJ    679
6.  VUCER   URŠA  3. 10. 1980  VRECKOVA      5  KRANJ    652
7.  DROL   ŽIVO  2. 7. 1943  GORENJSKEGA ODREDA 4  KRANJ    631
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost PODBLICA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime   Datum              NASLOV      Št.
 št.            rojstva     Ulica   Št. Kraj     glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  BERTONCELJ FILIP   3. 7. 1963  PODBLICA  14  PODBLICA     136
2.  POGACNIK  BOŠTJAN 14. 10. 1969  NEMILJE  11  NEMILJE     116
3.  FAJFAR   EMIL   11. 6. 1965  JAMNIK   8  JAMNIK      103
4.  VIDIC    MILAN  14. 2. 1957  PODBLICA  6  PODBLICA     103
5.  MOHORIC   ALEŠ   31. 10. 1977  NJIVICA   6  NJIVICA     102
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost PREDOSLJE
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime   Datum                 NASLOV    Št.
 št.            rojstva   Ulica        Št.  Kraj    glasov
-----------------------------------------------------------------------------------
1.  KORENJAK  IGNAC  4. 4. 1954 PREDOSLJE      100A  PREDOSLJE   491
2.  GLOBOCNIK  TOMO  26. 9. 1965 PREDOSLJE      141  PREDOSLJE   438
3.  ŠENK    FRANCI 21. 2. 1951 PREDOSLJE103        PREDOSLJE   423
4.  ŽIBERT   SLAVKO  5. 8. 1966 SUHA PRI PREDOSLJAH 24A  SUHA PRI
                                 PREDOSLJAH  422
5.  KALAN    JANEZ  14. 4. 1954 SUHA PRI PREDOSLJAH  4  SUHA     421
6.  ŠIPEC    ROBERT  2. 4. 1966 SUHA PRI PREDOSLJAH1 7  SUHA PRI
                                 PREDOSLJAH  379
7.  BLATNIK-
   BEŠLAGIC  DUŠA   4. 9. 1950 PREDOSLJE      185  PREDOSLJE   374
-----------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime    Datum                 NASLOV   Št.
 št.            rojstva    Ulica      Št.   Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  OVSENIK  JOŽE    11. 8. 1944 JEZERSKA CESTA 78A   KRANJ   1508
2.  BOLTEZ  JOŽEF   26. 2. 1940 CESTA STANETA
                     ŽAGARJA     58C   KRANJ   1469
3.  ERZAR   STANISLAV 24. 11. 1944 OPREŠNIKOVA   11   KRANJ   1456
4.  CESNIK  DRAGO   10. 7. 1937 REŠEVA     10A   KRANJ   1397
5.  LOTRIC  BRANKO   19. 5. 1964 RUCIGAJEVA   13   KRANJ   1302
6.  CIGLIC  MAJA    9. 4. 1969 ŽANOVA ULICA  32   KRANJ   1252
7.  RAVNIKAR ALJOŠA  15. 11. 1976 KRAŠNOVA    19   KRANJ   1202
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost STRAŽIŠCE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime    Datum                 NASLOV   Št.
 št.           rojstva    Ulica       Št. Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  BOHORIC  JANEZ   13. 2. 1942  POT V BITNJE    20  KRANJ   758
2.  JEREB   JANEZ   22. 8. 1945  STRAŽIŠKA     37  KRANJ   714
3.  ŽIBERT  ROK    17. 8. 1928  POT V BITNJE    52  KRANJ   667
4.  BAJŽELJ  JANEZ   2. 6. 1943  ŠEMPETRSKA ULICA  29  KRANJ   640
5.  MRAVLJE  ZDRAVA  22. 11. 1952  TOMINCEVA CESTA  48  STRAŽIŠCE 625
6.  BENEDIK  MARIJAN  11. 7. 1939  ŠKOFJELOŠKA ULICA 35  KRANJ   625
7.  BAJŽELJ  FRIDERIK 19. 1. 1943  POT NA JOŠTA    13  KRANJ   619
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost STRUŽEVO
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime   Datum                NASLOV    Št.
 št.            rojstva     Ulica    Št.   Kraj   glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  SAJOVIC   TOMAŽ  23. 11. 1966  STRUŽEVO  29   KRANJ    196
2.  VENCELJ   ANTON  29. 2. 1944  STRUŽEVO  60   KRANJ    194
3.  PLEŠA    UROŠ   22. 3. 1972  STRUŽEVO   4   KRANJ    192
4.  DRINOVEC  BORUT  23. 8. 1938  STRUŽEVO  27A   KRANJ    188
5.  ŠMID    EMIL   7. 12. 1951  STRUŽEVO  20A   KRANJ    185
6.  CUFAR    METOD  30. 7. 1946  STRUŽEVO  38   KRANJ    182
7.  TOMAŽIC   BRANKO  1. 1. 1934  STRUŽEVO  80   KRANJ    168
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost TENETIŠE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime    Datum               NASLOV    Št.
 št.            rojstva     Ulica    Št.  Kraj    glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  HRIBAR   ANDREJ  15. 12. 1971  TENETIŠE  82  TENETIŠE   179
2.  VETERNIK  DAMJAN   8. 12. 1969  TENETIŠE  53  GOLNIK    165
3.  ŠTRUKELJ  LEON   11. 6. 1927  TENETIŠE  55  GOLNIK    162
4.  GREGORC   JANEZ   20. 4. 1946  TENETIŠE  33  GOLNIK    155
5.  KERN    JOŽE   11. 12. 1959  TENETIŠE  39  GOLNIK    151
6.  DRAKSLAR  TONE   26. 8. 1972  TENETIŠE  28  TENETIŠE   130
7.  VETERNIK  VIKTOR  28. 7. 1945  TENETIŠE  54  GOLNIK    124
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost TRSTENIK
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime    Datum               NASLOV    Št.
 št.            rojstva    Ulica    Št.   Kraj    glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  LOMBAR  JOŽE    9. 4.  1959  BABNI VRT  4   BABNI VRT   341
2.  PERČIČ  JANEZ   23. 5. 1949  TRSTENIK  14   TRSTENIK   261
3.  GREGORC  IVAN    20. 8. 1961  TRSTENIK   4   TRSTENIK   256
4.  VALJAVEC JOŽEF   18. 2. 1956  ŽABLJE    1   ŽABLJE    242
5.  TOPORIŠ  MIROSLAV  24. 12. 1966  ČADOVLJE   7   ČADOVLJE   238
6.  ROBLEK  KLEMEN   17. 3. 1976  POVLJE    5   POVLJE    233
7.  ZUPAN   MARIJA   13. 1. 1954  PANGRŠICA  3   PANGRŠICA   223
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek Ime     Datum                 NASLOV   Št.
 št.            rojstva    Ulica       Št. Kraj  glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  POLOVŠEK  ANDREJA  23. 1. 1957  ŠORLIJEVA     3  KRANJ   1789
2.  OBLAK   DANILO   5. 2. 1934  BERTONCLJEVA   49  KRANJ   1485
3.  ŠARABON  ZINKA   26. 10. 1931  BEGUNJSKA ULICA  12  KRANJ   1409
4.  ZDEŠAR   BORIS   23. 1. 1949  BLEIWEISOVA   108  KRANJ   1335
5.  GORJANC  LUDVIK  26. 8. 1935  ŠORLIJEVA     9  KRANJ   1328
6.  KOŠIR   MILAN   4. 9. 1958  BEGUNJSKA     15  KRANJ   1297
7.  RIBNIKAR  JOŽICA  22. 2. 1937  MLAKARJEVA    22  KRANJ   1282
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost ZLATO POLJE
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek  Ime     Datum                 NASLOV  Št.
 št.             rojstva    Ulica        Št. Kraj glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  KODER   MILENA    9. 9. 1952 KIDRIČEVA CESTA   15 KRANJ  752
2.  KEBER   JOŽEF    20. 3. 1944 GOSPOSVETSKA ULICA 19 KRANJ  671
3.  KOKOT   OLGA    28. 10. 1955 KIDRIČEVA CESTA   37 KRANJ  611
4.  FENDE   BRANISLAV  5. 7. 1961 KIDRIČEVA CESTA   13 KRANJ  598
5.  POSTOLOV  DOBRE    5. 4. 1953 ZLATO POLJE     2B KRANJ  590
6.  KOUS    MARIJAN   6. 9. 1959 GRADNIKOVA ULICA   7 KRANJ  574
7.  ANDROMAKO
   -MULČEV  SMILJAN   24. 12. 1955 ULICA 1. AVGUSTA  11 KRANJ  540
-------------------------------------------------------------------------------

Krajevna skupnost ŽABNICA
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Priimek   Ime     Datum              NASLOV    Št.
 št.              rojstva    Ulica   Št.  Kraj   glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1.  OREŠNIK   IRENA    18. 9. 1960  ŠUTNA   94  ŽABNICA   369
2.  JELOVČAN  MARKO     2. 3. 1972  ŽABNICA  69  ŽABNICA   344
3.  HAFNER   FRANC    31. 1. 1934  ŠUTNA   38  ŠUTNA    317
4.  ŠIFRER   TOMAŽ    26. 9. 1954  ŽABNICA  19  ŽABNICA   312
5.  BLAŽIR   FRIDERIKA  25. 1. 1958  ŠUTNA   95  ŠUTNA    294
6.  DEMŠAR   JURIJ    20. 4. 1940  ŠUTNA   87  ŠUTNA    270
7.  BERNIK   JOŽE     5. 2. 1963  ŽABNICA  43  ŽABNICA   268
-------------------------------------------------------------------------------
Št. 35/02
Kranj, dne 20. novembra 2002.
Predsednica OVK
Marjeta Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost