Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4884. Razpis drugega kroga rednih volitev županov, stran 10641.

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) Republiška volilna komisija
R A Z P I S U J E
drugi krog rednih volitev županov
I
1. Na podlagi ugotovitev občinskih volilnih komisij o izidu glasovanja prvega kroga volitev županov občin, se razpisuje drugi krog rednih volitev županov v občinah, kjer v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov.
II
2. Drugi krog se opravi izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov in sicer za naslednje občine:
1. AJDOVŠČINA
1. POLJŠAK MARJAN
2. LAHAJNAR OTON
 
2. BLED
1. ANTONIČ JOŽE
2. BEZNIK ROMAN
 
3. BOROVNICA
1. MOČNIK ALOJZ
2. OCEPEK ANDREJ
 
4. BOVEC
1. TRAMPUŽ ROBERT
2. KRIVEC DANIJEL
 
5. BRASLOVČE
1. GORIČAR DUŠAN
2. BALANT MARKO
 
6. BRDA
1. MUŽIČ FRANC
2. ZAMAR JOŠKO
 
7. BREZOVICA
1. STANOVNIK DRAGO
2. KOVAČIČ MATIJA
 
8. CERKNICA
1. LEVAR MIROSLAV
2. SCHEIN VALENTIN
 
9. ČRNA NA KOROŠKEM
1. ŠVAB JANEZ
2. STAKNE FRANC
 
10. DOBROVA-POLHOV GRADEC
1. OVEN JANEZ
2. MRAK LOVRO
 
11. DOL PRI LJUBLJANI
1. JEMEC ANTON
2. ZUPANČIČ PRIMOŽ
 
12. DRAVOGRAD
1. KRPAČ RADO
2. CIGALA MARIJANA
 
13. GORNJA RADGONA
1. KAMPUŠ ANTON
2. VODENIK MIHA
 
14. IDRIJA
1. BEVK SAMO
2. KRAPŠ DAMJAN
 
15. IG
1. CIMPERMAN JANEZ
2. PODRŽAJ CIRIL
 
16. ILIRSKA BISTRICA
1. ŠENKINC ANTON
2. JENKO ZLATKO
 
17. KAMNIK
1. SMOLNIKAR ANTON TONE
2. PERČIČ DEMITRIJ
 
18. KIDRIČEVO
1. HOLC ZVONIMIR
2. BAŠTEVC JANKO
 
19. KOBARID
1. GREGORČIČ PAVEL
2. MIKLAVIČ MARKO
 
20. KOZJE
1. KOCMAN DUŠAN ANDREJ
2. PLANINC JOŽEF
 
21. KRANJSKA GORA
1. ŽERJAV JURE
2. PLAVČAK ROBERT
 
22. LENDAVA
1. BALAŽEK ANTON
2. LAJ FRANC
 
23. LITIJA
1. KAPLJA MIROSLAV
2. ROKAVEC FRANC
 
24. LJUTOMER
1. ŠPINDLER JOŽEF
2. GOŠNJAK MAKSIMILJAN
 
25. LOGATEC
1. NAGODE JANEZ
2. MENARD BERTO
 
26. MAJŠPERK
1. FAKIN DARINKA
2. BEZJAK FRANC
 
27. MENGEŠ
1. ŠTEBE TOMAŽ
2. PER JANEZ
 
28. MEŽICA
1. PRAPER JANEZ
2. PRATNEKAR JOŽE
 
29. MORAVČE
1. NOVAK LJUDMILA
2. JEMEC TADEJ
 
30. MUTA
1. DRAUŠBAHER IVAN
2. KRALJ BORIS
 
31. ORMOŽ
1. TROFENIK VILI
2. SOK ALOJZ
 
32. PIVKA
1. SMRDELJ ROBERT
2. MARINČIČ JANEZ
 
33. PODČETRTEK
1. DROFENIK MARJAN
2. GOBEC SREČKO
 
34. POSTOJNA
1. VERBIČ JERNEJ
2. BAJC JOSIP
 
35. PREVALJE
1. TASIČ dr. MATIC
2. SUŠNIK IVAN
 
36. RADEČE
1. LIPOGLAVŠEK FRANC
2. SOTLAR LUDVIK
 
37. RADLJE OB DRAVI
1. BUKOVNIK ALAN
2. ROBNIK HUBERT
 
38. RADOVLJICA
1. STUŠEK JANKO
2. PREZELJ ZVONKO
 
39. RAVNE
1. VEČKO MAKSIMILIJAN
2. SLATINŠEK MILAN
 
40. RIBNICA
1. TANKO JOŽE
2. MARN ALOJZ
 
41. SELNICA OB DRAVI
1. SABOLEK VLADIMIR
2. HOLCMAN BORUT
 
42. SVETI JURIJ
1. SLANA ANTON
2. MIHALIČ SLAVKO
 
43. ŠALOVCI
1. ABRAHAM ALEKSANDER
2. KORPIČ JOŽE
 
44. ŠENTJUR PRI CELJU
1. TISELJ ŠTEFAN
2. MALOVRH JURIJ
 
45. ŠMARTNO OB PAKI
1. PODGORŠEK ALOJZ
2. FUŽIR FRANČIŠEK
 
46. ŠMARTNO PRI LITIJI
1. IZLAKAR MILAN
2. AVBELJ PETER
 
47. TABOR
1. SLAKAN VIDA
2. JAZBINŠEK VILKO
 
48. TIŠINA
1. POREDOŠ JOŽEF
2. FLEGAR ALOJZ
 
49. TOLMIN
1. KEMPERLE JOŽEF ERNEST
2. TESTEN CIRIL
 
50. TRBOVLJE
1. BAROVIČ BOGDAN
2. KOLENC JURIJ
 
51. TREBNJE
1. ŠKODA MARICA
2. KASTELIC ALOJZIJ
 
52. VIDEM
1. BRAČIČ FRIDERIK
2. MARINIČ BRANKO
 
53. VITANJE
1. VETRIH SLAVKO
2. PLANKL MARJAN
 
54. VODICE
1. KOKALJ ANTON
2. PODBORŠEK BRANE
 
55. VRHNIKA
1. RIHAR dr. MARJAN
2. TOMŠIČ VINCENCIJ
 
56. KOPER
1. POPOVIČ BORIS
2. PUCER DINO
 
57. MARIBOR
1. SOVIČ BORIS
2. PETEK MILAN
 
58. NOVA GORICA
1. ŠPACAPAN ČRTOMIR
2. BRULC MIRKO
 
59. NOVO MESTO
1. KOVAČIČ BOŠTJAN
2. KOCILJA FRANC
 
60. PTUJ
1. LUCI MIROSLAV
2. ČELAN dr. ŠTEFAN
 
61. LJUBLJANA
1. VIKTORIJA POTOČNIK
2. DANICA SIMŠIČ
III
Kot dan glasovanja se določi nedelja, 1. decembra 2002.
Št. 18-1/00-11/02
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

AAA Zlata odličnost