Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4877. Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev, stran 10627.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 28. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
Ta odlok določa:
– območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ki so ogrožena zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: ogrožena območja), in
– fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: aktivne snovi), zaradi katerih so ta območja določena za ogrožena območja in za katere veljajo v letu 2003 ukrepi celovite sanacije obremenjenosti podzemnih voda z aktivnimi snovmi, kot to določa uredba o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in o ukrepih celovite sanacije (Uradni list RS, št. 97/02; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Ne glede na določbe 3. člena uredbe je status ogroženega območja za leto 2003 določen za območja, kjer je ugotovljeno na podlagi meritev monitoringa kakovosti podzemne vode, da je bilo vodno telo podzemne vode v obdobju od leta 1999 do leta 2001 čezmerno obremenjeno dve leti zaporedoma zaradi vsebnosti iste aktivne snovi, za katero se ugotavlja kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode.
3. člen
Na podlagi meril iz prejšnjega člena je status ogroženega območja določen za območja katastrskih občin iz priloge 1, ki je sestavni del tega odloka.
Ukrepi celovite sanacije obremenjenosti podzemnih voda z aktivnimi snovmi po uredbi se morajo v letu 2003 izvajati na celotnem območju katastrskih občin iz priloge 1 tega odloka.
4. člen
Aktivne snovi, zaradi katerih je za območja iz prejšnjega člena določen status ogroženega območja, so:
– atrazin na ogroženem območju Apaškega polja, Prekmurskega polja, Murskega polja, Dravskega polja, Ptujskega polja, doline Bolske, Spodnje Savinjske doline, Sorškega polja, doline Kamniške Bistrice in Ljubljanskega polja,
– metolaklor na ogroženem območju Prekmurskega polja, Ptujskega polja in Kranjskega polja,
– simazin na ogroženem območju Ptujskega polja in
– prometrin na ogroženem območju Dravskega polja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-21/2002-2
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                           Priloga 1

Ogrožena območja, kjer se v letu 2003 izvajajo ukrepi celovite
sanacije obremenjenosti podzemnih voda z aktivnimi snovmi

Ogroženo območje Apaškega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra         Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
   KO_ID         KO_IME
------------------------------------------------------
1  172          VRATJA VAS

2  173          PODGORJE

3  174          KONJIŠČE

4  175          DROBTINCI

5  177          NASOVA

6  178          ŽIBERCI

7  179          ŽEPOVCI

8  180          ČRNCI

9  181          APAČE

10  182          SEGOVCI

11  183          LUTVERCI

12  189          HERCEGOVŠČAK

13  190          LOMANOŠE

14  191          PLITVICA

Ogroženo območje Prekmurskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra         Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
   KO_ID         KO_IME
------------------------------------------------------
1  65          TOPOLOVCI

2  69          CANKOVA

3  70          SKAKOVCI

4  71          STRUKOVCI

5  72          PUŽEVCI

6  73          LEMERJE

7  74          BREZOVCI

8  75          PREDANOVCI

9  76          GORICA

10  77          PUCONCI

11  92          MORAVCI

12  93          TEŠANOVCI

13  99          FILOVCI

14 100          BOGOJINA

15 101          IVANCI

16 102          MLAJTINCI

17 103          LUKAČEVCI

18 104          RAKIČAN

19 105          MURSKA SOBOTA

20 106          NORŠINCI

21 107          MARTJANCI

22 108          NEMČAVCI

23 109          MARKIŠAVCI

24 110          POLANA

25 111          ČERNELAVCI

26 112          VEŠČICA

27 113          KUPŠINCI

28 114          VANČA VAS

29 115          RANKOVCI

30 116          BOREJCI

31 117          KRAJNA

32 118          GEDEROVCI

33 119          SODIŠINCI

34 120          MURSKI PETROVCI

35 121          PETANJCI

36 122          TIŠINA

37 123          TROPOVCI

38 124          GRADIŠČE

39 125          MURSKI ČRNCI

40 126          SATAHOVCI

41 127          KROG

42 128          BAKOVCI

43 129          GANČANI

44 130          LIPA

45 131          BELTINCI

46 132          BRATONCI

47 133          LIPOVCI

48 134          DOKLEŽOVJE

49 135          IŽAKOVCI

50 136          MELINCI

51 137          ODRANCI

52 138          TRNJE V PREKMURJU

53 139          ŽIŽKI

54 140          ČRENŠOVCI

55 141          GORNJA BISTRICA

56 142          SREDNJA BISTRICA

57 143          DOLNJA BISTRICA

58 145          ŽITKOVCI

59 146          DOBROVNIK

60 147          STREHOVCI

61 148          RENKOVCI

62 149          TURNIŠČE

63 150          GOMILICA

64 151          BREZOVICA V PREKMURJU

65 152          NEDELICA

66 153          RADMOŽANCI

67 154          KAMOVCI

68 155          GENTEROVCI

69 156          MOSTJE PRI LENDAVI

70 157          DOLGA VAS PRI LENDAVI

71 158          BANUTA

72 159          MALA POLANA

73 160          VELIKA POLANA

74 161          HOTIZA

75 162          KAPCA

76 163          KOT PRI MURI

77 164          GABERJE

78 165          LAKOŠ

79 166          LENDAVA

80 167          ČENTIBA

81 168          DOLINA PRI LENDAVI

82 169          PETIŠOVCI

83 170          PINCE
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Murskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra        Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID        KO_IME
------------------------------------------------------
1  127         KROG

2  135         IŽAKOVCI

3  136         MELINCI

4  141         GORNJA BISTRICA

5  201         RIHTAROVCI

6  213         DRAGOTINCI

7  218         HRASTJE-MOTA

8  221         SLAPTINCI

9  222         JAMNA

10 223         BLAGUŠ

11 230         VUČJA VAS

12 231         BUČEČOVCI

13 232         STARA NOVA VAS

14 233         BUNČANI

15 234         VERŽEJ

16 235         ILJAŠEVCI

17 236         KRIŽEVCI

18 237         GRLAVA

19 238         KRIŠTANCI

20 239         KRAPJE

21 240         MOTA

22 241         CVEN

23 242         BABINCI

24 243         NORŠINCI

25 244         LUKAVCI

26 245         KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU

27 246         BORECI

28 247         LOGAROVCI

29 248         PRECETINCI

30 249         KURŠINCI

31 250         BERKOVCI

32 251         BOLEHNEČICI

33 256         RADOSLAVCI

34 257         BRANOSLAVCI

35 258         CEZANJEVCI

36 259         LJUTOMER

37 268         SLAMNJAK

38 272         STROČJA VAS

39 273         PRISTAVA

40 275         VEŠČICA

41 276         RAZKRIŽJE

42 277         ŠAFARSKO

43 278         GIBINA
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Dravskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra       Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID       KO_IME
------------------------------------------------------
1  393        SLOVENJA VAS

2  394        GEREČJA VAS

3  395        HAJDOŠE

4  396        SKORBA

5  397        HAJDINA

6  399        DRAŽENCI

7  400        PTUJ

8  402        SPUHLJA

9  416        NOVA VAS PRI MARKOVCIH

10 417        MARKOVCI

11 418        ZABOVCI

12 419        ŠTURMOVCI

13 420        POBREŽJE

14 421        LANCOVA VAS

15 422        SELA

16 423        TRNOVEC

17 424        APAČE

18 425        LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

19 426        ŽUPEČJA VAS

20 427        PLETERJE

21 428        MIHOVCE

22 429        DRAGONJA VAS

23 430        CIRKOVCE

24 431        STAROŠINCE

25 432        SPODNJE JABLANE

26 433        ZGORNJE JABLANE

27 434        PONGRCE

28 435        ŠIKOLE

29 436        SESTRŽE

30 437        PODLOŽE

31 445        ZGORNJA PRISTAVA

32 446        JUROVCI

33 447        DRAVINJSKI VRH

34 656        BREZJE

35 659        TABOR

36 660        STUDENCI

37 661        LIMBUŠ

38 662        LAZNICA

39 676        PEKRE

40 677        ZGORNJE RADVANJE

41 678        SPODNJE RADVANJE

42 679        RAZVANJE

43 680        TEZNO

44 681        POBREŽJE

45 682        ZRKOVCI

46 683        DOGOŠE

47 693        MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

48 694        ROGOZA

49 695        BOHOVA

50 696        SPODNJE HOČE

51 698        PIVOLA

52 704        ČRETA

53 705        SLIVNICA

54 706        OREHOVA VAS

55 707        HOTINJA VAS

56 708        SKOKE

57 709        LOKA PRI ROŠNJI

58 712        STARŠE

59 713        ZLATOLIČJE

60 714        PREPOLJE

61 715        MARJETA NA DRAVSKEM POLJU

62 716        RAČE

63 717        FRAM

64 721        MORJE

65 722        JEŠENCA

66 723        PODOVA

67 724        GORICA

68 742        ZGORNJA POLSKAVA

69 747        POKOŠE

70 748        SPODNJA POLSKAVA

71 749        STRAŽGONJCA

72 750        VRHLOGA

73 751        ČREŠNJEVEC

74 2661        GAJ

75 2712        DOBRAVA

76 2713        OB ŽELEZNICI
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Ptujskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra       Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID       KO_IME
------------------------------------------------------
1  323        SENEŠCI

2  324        SODINCI

3  327        PODGORCI

4  328        OSLUŠEVCI

5  329        CVETKOVCI

6  330        TRGOVIŠČE

7  331        VELIKA NEDELJA

8  342        HVALETINCI

9  343        VITOMARCI

10 352        DESENCI

11 353        GRLINCI

12 361        LEVANJCI

13 371        ZGORNJI VELOVLEK

14 372        SPODNJI VELOVLEK

15 373        MOSTJE

16 376        HLAPONCI

17 381        TIBOLCI

18 382        SLOMI

19 383        MEZGOVCI

20 384        DORNAVA

21 385        PODVINCI

22 386        PACINJE

23 387        KICAR

24 388        ROGOZNICA

25 389        NOVA VAS PRI PTUJU

26 400        PTUJ

27 401        BRSTJE

28 402        SPUHLJA

29 403        BOROVCI

30 404        PRVENCI

31 405        SOBETINCI

32 406        ZAGOJIČI33 407        MOŠKANJCI

34 408        GORIŠNICA

35 409        ZAMUŠANI

36 410        FORMIN

37 411        GAJEVCI

38 412        MALA VAS

39 413        MURETINCI

40 414        STOJNCI

41 415        BUKOVCI

42 416        NOVA VAS PRI MARKOVCIH

43 417        MARKOVCI

44 418        ZABOVCI
------------------------------------------------------

Ogroženo območje doline Bolske:
------------------------------------------------------
Št. Šifra       Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID       KO_IME
------------------------------------------------------
1  983        MALE BRASLOVČE

2  984        LETUŠ

3  987        BRASLOVČE

4  988        SPODNJE GORČE

5  989        ŠMATEVŽ

6  990        TRNAVA

7  991        ORLA VAS

8 1004        GORNJA VAS

9 1005        PREBOLD

10 1006        LATKOVA VAS

11 1007        GRAJSKA VAS

12 1008        GOMILSKO
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Spodnje Savinjske doline:
------------------------------------------------------
Št. Šifra         Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID         KO_IME
------------------------------------------------------
1  991          ORLA VAS

2  992          POLZELA

3  993          ZALOŽE

4  994          ZALOG

5  995          ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

6  996          ŽALEC

7  997          GOTOVLJE

8  999          GORICA

9 1000          LEVEC

10 1001          PETROVČE

11 1075          OSTROŽNO

12 1076          MEDLOG

13 1077          CELJE
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Ljubljanskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra          Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID          KO_IME
------------------------------------------------------
1  1725           AJDOVŠČINA

2  1726           ŠENTPETER

3  1727           POLJANSKO PREDMESTJE

4  1728           LJUBLJANA MESTO

5  1729           ŠMARTNO OB SAVI

6  1730           MOSTE

7  1731           UDMAT

8  1734           JEŽICA

9  1735           STOŽICE

10 1736           BRINJE I

11 1737           TABOR

12 1738           DRAVLJE

13 1739           ZGORNJA ŠIŠKA

14 1740           SPODNJA ŠIŠKA

15 1742           REPNJE

16 1744           ŠINKOV TURN

17 1745           VESCA

18 1747           POLJE

19 1748           SKARUČNA

20 1749           GAMELJNE

21 1750           ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

22 1751           TACEN

23 1752           STANEŽIČE

24 1753           VIŽMARJE


25 1754           ŠENTVID NAD LJUBLJANO

26 1770           KAŠELJ

27 1771           ZADOBROVA

28 1772           SLAPE

29 1970           SMLEDNIK

30 1974           ZGORNJE PIRNIČE

31 1975           SPODNJE PIRNIČE

32 2636           BEŽIGRAD

33 2680           NOVE JARŠE

34 2681           BRINJE II

35 2706           ZELENA JAMA
------------------------------------------------------

Ogroženo območje doline Kamniške Bistrice:
------------------------------------------------------
Št. Šifra        Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID        KO_IME
------------------------------------------------------
1  1756        ČRNUČE

2  1757        NADGORICA

3  1758        DRAGOMELJ

4  1759        PODGORICA

5  1760        BERIČEVO

6  1761        DOL PRI LJUBLJANI

7  1762        PODGORA

8  1763        KLEČE

9  1766        PETELINJE

10 1767        DOLSKO

11 1905        MOSTE

12 1906        SUHADOLE

13 1907        KRIŽ

14 1908        PODGORJE

15 1909        ŠMARCA

16 1910        VOLČJI POTOK

17 1911        KAMNIK

18 1933        LUKOVICA

19 1936        RADOMLJE

20 1937        HOMEC

21 1938        MENGEŠ

22 1940        LOKA

23 1943        DOB

24 1944        PREVOJE

25 1945        KRTINA

26 1946        STUDENEC

27 1958        BREZOVICA

28 1959        DOMŽALE

29 1961        TRZIN

30 1962        DEPALA VAS

31 1963        ŠTUDA

32 1964        IHAN

33 1966        SELO

34 2653        PŠATA
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Sorškega polja:
------------------------------------------------------
Št. šifra       Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID       KO_IME
------------------------------------------------------
1  1971       ZBILJE

2  1972       SENICA

3  1973       MEDVODE

4  2028       DORFARJE

5  2029       STARI DVOR

6  2030       SUHA

7  2031       GODEŠIČ

8  2032       RETEČE

9  2131       STRAŽIŠČE

10 2132       BITNJE

11 2134       ŽABNICA

12 2135       DRULOVKA

13 2136       BREG OB SAVI

14 2137       JAMA

15 2138       PRAŠE

16 2139       MAVČIČE

17 2140       PODREČA
------------------------------------------------------

Ogroženo območje Kranjskega polja:
------------------------------------------------------
Št. Šifra   Ime katastrske občine
------------------------------------------------------
  KO_ID   KO_IME
------------------------------------------------------
1  1741   VODICE

2  1743   BUKOVICA

3  1902   KLANEC

4  1903   NASOVČE

5  1904   KAPLJA VAS

6  1905   MOSTE

7  1906   SUHADOLE

8  1967   MOŠE

9  1968   HRAŠE

10 1969   ZAPOGE

11 2081   OLŠEVEK

12 2082   TUPALIČE

13 2105   BRITOF

14 2106   VISOKO

15 2107   LUŽE

16 2108   VELESOVO

17 2109   ČEŠNJEVEK

18 2110   GRAD

19 2111   PŠATA

20 2112   ŠMARTNO

21 2113   ZALOG

22 2115   LAHOVČE

23 2116   SPODNJI BRNIK

24 2117   ZGORNJI BRNIK

25 2118   CERKLJE

26 2119   ŠENČUR

27 2120   PRIMSKOVO

28 2121   KLANEC

29 2122   HUJE

30 2123   ČIRČIČE

31 2124   HRASTJE

32 2125   VOGLJE

33 2126   TRBOJE
------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost