Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4874. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002, stran 10620.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00 in 100/00 – odločba US, 51/02), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 8. izredni seji dne 8. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 91/02) se v 2. členu spremenijo zneski:
I. SKUPNI PRIHODKI 3.137,868.428 se nadomesti z zneskom 3.183,868.428,
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.429,585.000 se nadomesti z zneskom 1.475,585.000,
70 DAVČNI PRIHODKI 1.116,202.000 se nadomesti z zneskom 1.162,202.000,
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 192,545.000 se nadomesti z zneskom 238,545.000,
II. SKUPNI ODHODKI 3.321,708.860 se nadomesti z zneskom 3.367,708.860,
43 TEKOČI TRANSFERI 615,070.231 se nadomesti z zneskom 661,070.231,
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 615,070.231 se nadomesti z zneskom 661,070.231.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od dneva sprejema tega odloka na občinskem svetu.
Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 8. novembra 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost