Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4870. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, stran 10614.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje je Občinski svet občine Sevnica na 37. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
1.1. Arheološki spomeniki
1. Apnenik – Grad Stari grad (EŠD: 14723, parc. št.: 866 (del), 557/2 (del), 863 (del), 1006/2 (del), k.o. Boštanj),
2. Birna vas – Gomila Ajdovski grob (EŠD: 14724, parc. št.: 1119 (del), k.o. Šentjanž),
3. Boštanj – Gomila Na gavgah (EŠD: 14726, parc. št.: 557/19 (del), 557/20 (del), k.o. Boštanj),
4. Dolenji Boštanj – Gomila Gola gorica (EŠD: 14728, parc. št.: 32/28 (del), k.o. Boštanj),
5. Dolnje Brezovo – Gomila Grbelne (EŠD: 14730, parc. št.: 125 (del), k.o. Brezovo),
6. Gabrijele – Gomilno grobišče Brije (EŠD: 14731, parc. št.: 497, *42/2, 445/6, 445/5, 445/4, 445/3, 445/2, 446/1 (del), 456 (del), 457/1 (del), 457/2 (del), 476 (del), 477 (del), 480 (del), 481 (del), 1614 (del), k.o. Pijavice),
7. Gornje Orle – Gomila Bučji hrib (EŠD: 14733, parc. št.: 2532/295 (del), k.o. Hubajnica),
8. Kaplja vas – Gomila Boršt (EŠD: 14734, parc. št.: 2168/1, 2172, k.o. Tržišče),
9. Kaplja vas – Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD: 10288, parc. št.: 2069/1 (del), 2120 (del), *116 (del), 2085 (del), 2070 (del), 2038/1, 2033 (del), 2036 (del), 2037 (del), 2039 (del), 1942 (del), 2042, 2038/2, 2045, 2056, 2051, 1902 (del), 1903, 1895/2 (del), 1894/2 (del), 2055, 1905/1 (del), 1904, 2057, 2058, 2051, 2066 (del), 2065, 2044, 2061, 1919/1, 1919/2, 1922, 1923, 1928, 1929, 1938 (del), 1917/1, 1917/2, 1932, 1933 (del), 1938 (del), 1918, 1929, *110, *109/2, 2733 (del), 2732, 2735, k.o. Tržišče),
10. Kladje nad Blanco – Gomilno grobišče Dele (EŠD: 14735, parc. št.: 165/2, 351/2 (del), 351/3 (del), 366 (del), k.o. Kladje),
11. Kompolje – Gomilno grobišče Dobrava (EŠD: 14736, parc. št.: 364/1 (del), k.o. Kompolje),
12. Laze pri Boštanju – Gomila Hantin (EŠD: 14738, parc. št.: 2531/63 (del), k.o. Log),
13. Laze pri Boštanju – Grad Rekštajn (EŠD: 14739, parc. št.: 2531/1 (del), 2446 (del), 2549 (del), 2413 (del), k.o. Log),
14. Log – Arheološko najdišče Groblje (EŠD: 14741, parc. št.: 1280/2, 1280/3 (del), 1281, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1290/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306,, 1307/1, 1307/2, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 2534/9 (del), 2554/1 (del) k.o. Log),
15. Log – Arheološko najdišče Kamenca (EŠD: 14742, parc. št.: 2532/291 (del), 2532/292 (del), 2532/293 (del), 2532/294 (del), k.o. Log in 2532/295 (del), k.o. Hubajnica),
16. Lukovec nad Boštanjem – Gomila Grmašca (EŠD: 14743, parc. št.: 1748/42 (del), 1748/27 (del), k.o. Log),
17. Osredek pri Hubajnici – Gomilno grobišče Raguša (EŠD: 14744, parc. št.: 2532/431 (del), 2532/392 (del), 2532/393 (del), k.o. Hubajnica),
18. Polje pri Tržišču – Gomila Dolge njive (EŠD: 14745, parc. št.: 426/34 (del), k.o. Pijavice),
19. Polje pri Tržišču – Grobišče Stara sela (EŠD: 14746, parc. št.: 186 (del), 188/2 (del), 188/3, 189/1 (del), 191, k.o. Pijavice),
20. Polje pri Tržišču – Gomilno grobišče Zadob (EŠD: 14747, parc. št.: 179/1 (del), 179/3 (del) k.o. Pijavice),
21. Preska pri Boštanju – Gomila Zajček (EŠD: 14748, parc. št.: 346, 2546 (del) k.o. Log),
22. Preska pri Boštanju – Gomila Hrebec (EŠD: 14749, parc. št.: 2532/533 (del), k.o. Hubajnica),
23. Primož – Gomila Mlake (EŠD: 14750, parc. št.: 2532/453 (del), 2532/454 (del), k.o. Hubajnica),
24. Razbor – Arheološko najdišče Gradec (EŠD: 14751, parc. št.: 705/4 (del), 705/3 (del), 705/9 (del), 705/8 (del), k.o. Okroglice),
25. Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD: 14752, parc. št.: 631/1, 631/2, 627, 626, 623/1, 623/2, 620, 610, 622/1, 624/1, 530/70, 530/4 (del), 530/5 (del), 530/49 (del), 619, 547, 530/39, 530/68, 655/4, 655/5, 646, 622/2, 647/2, 647/1 (del), 647/3 (del), 650 (del), 657/1 (del), k.o. Sevnica),
26. Studenec – Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD: 629, parc. št.: 742/9 (del), 742/10 (del), 743/1 (del), 744/1 (del), 744/2, 745/1 (del), 754/2, 746/1 (del), 747/1 (del), 747/2 (del), 751 (del), 742/6, 742/8, 742/11, 742/13, 742/15, 742/16, 742/20, 742/21, 742/22, 742/23, 742/24, 742/26, 742/27, 742/30, 742/31, 742/34, 742/35, 742/38, 742/39, 742/41, 742/44 (del), 754 (del), 742/43, 760/1, 760/4, 784, 780/2, 783, 782/2, 782/1, 781, 780/1, 779, 778, 791/1 (del), 777, 791/2, 776/1, 776/2, 776/3, 776/10, *286, 776/4, 776/5, 2682, 773, 774, 776/7, 776/6, k.o. Studenec),
27. Velika Hubajnica – Gomila Lopata (EŠD: 14756, parc. št.: 1469/170 (del), k.o. Bučka),
28. Vranje pri Sevnici – Arheološko najdišče Ajdovski gradec (EŠD: 838, parc. št.: 417/8, 393, 392, 391, 417/1, 1444, 389, 390, 418/1, 417/6, 417/7, 417/2, 417/3, 417/4, *245, 417/5, 417/4, 418/3, 418/2, *102/2, 480, 459, 458, 425, 423, 422, *63, *64, 492, 491, 484, 388, *69/4, *69/3, *69/2, 483/2, *69/1, 481/1, 481/2, *68, 479, k.o. Podvrh,
29. Vrh pri Boštanju – Gomila Volčje jame (EŠD: 14757, parc. št.: 867/2 (del), k.o. Vrh),
1.2. Naselbinska območja
30. Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD: 9280),
1.3. Umetnostni spomeniki – gradovi
31. Loka pri Zidanem Mostu – Dvorec (EŠD: 10185, parc. št. 11 (del), k.o. Loka pri Zidanem Mostu),
32. Sevnica – Trški dvorec (Lichtenwald) (EŠD: 14754, parc. št. 29/5, k.o. Sevnica),
1.4. Mestna in trška arhitektura
33. Sevnica – Grajska kašča (Cesta na grad) (EŠD: 14759, parc. št. 119/4, k.o. Sevnica),
1.5. Sakralni spomeniki
34. Boštanj – Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD: 1653, parc. št. 342, k.o. Boštanj),
35. Budna vas – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD: 2428, parc. št. 1, 2 (del), k.o. Cerovec),
36. Čanje – Cerkev sv. Marije (EŠD: 3359, parc. št.: *121, k.o. Žigrski vrh),
37. Čanje – Cerkev sv. Neže (EŠD: 3355, parc. št. *143, 1418/2 (del), k. o. Žigrski vrh),
38. Čelovnik – Cerkev sv. Duha (EŠD: 3115, parc. št. *34, k.o. Radež),
39. Dolnje Brezovo – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD: 3353, parc. št. *20, 168/1 (del), k. o. Brezovo),
40. Drožanje – Cerkev sv. Martina (EŠD: 3358, parc. št. *65, k.o. Metni vrh),
41. Drožanje – Cerkev sv. Roka (EŠD: 3348, parc. št. *191, k.o. Sevnica),
42. Drušče – Cerkev sv. Barbare (EŠD: 2507, parc. št. *46, k.o. Telče),
43. Gabrijele – Cerkev sv. Lenarta (EŠD: 2614, parc. št. *45/1, k.o. Pijavice),
44. Gornje Brezovo – Cerkev sv. Ulrika (EŠD: 3352, parc. št. *105, k.o. Brezovo),
45. Kal pri Krmelju – Cerkev sv. Martina (EŠD: 2429, parc. št. 1182, k.o. Kal),
46. Kamenica – Cerkev sv. Marjete (EŠD: 2430, parc. št. 352, k.o. Goveji dol),
47. Kaplja vas nad Tržiščem – Cerkev sv. Jurija (EŠD: 2615, parc. št. *110, k.o. Tržišče),
48. Kompolje – Cerkev sv. Mihaela (EŠD: 1656, parc. št. 1, k.o. Kompolje),
49. Leskovec v Podborštu – Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD: 2431, parc. št. 1, k.o. Podboršt),
50. Log – Cerkev sv. Križa (EŠD: 1657, parc. št. *112, k.o. Log),
51. Loka pri Zidanem Mostu – Cerkev sv. Helene (EŠD: 3113, parc. št. 6/1, k.o. Loka pri Zidanem Mostu),
52. Lukovec nad Boštanjem – Cerkev sv. Marije Magdalene (EŠD: 1655, parc. št. *181, k.o. Log),
53. Metni Vrh (Žabjek) – Cerkev sv. Lovrenca (EŠD: 3357, parc. št. *106, k.o. Metni Vrh),
54. Mrzla Planina – Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD: 3515, parc. št. *44, k.o. Zabukovje),
55. Okroglice – Cerkev sv. Lovrenca (EŠD: 3311, parc. št. *14, k.o. Okroglice),
56. Osredek pri Krmelju – Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD: 2432, parc. št. 792, k.o. Kal),
57. Pavla vas – Cerkev. sv. Jakoba (EŠD: 2616, parc. št. *128, k.o. Malkovec),
58. Pečje – Cerkev sv. Marjete (EŠD: 3351, parc. št. *88, k.o. Brezovo),
59. Podgorje ob Sevnični – Cerkev Naše ljube Gospe (EŠD: 3517, parc. št. *57, k.o. Podgorje),
60. Poklek nad Blanco – Cerkev Vseh svetnikov (EŠD: 2900, parc. št. *1/1, k.o. Poklek),
61. Primož – Cerkev sv. Primoža (EŠD: 2362, parc. št. *19, k.o. Hubajnica),
62. Radež – Cerkev sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116, parc. št. *164, k.o. Radež),
63. Razbor – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD: 3308, parc. št. *195, k.o. Okroglice),
64. Rovišče pri Studencu – Cerkev sv. Urha (EŠD: 2363, parc. št. *52, k.o. Studenec),
65. Sevnica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD: 3346, parc. št. 90/5, k.o. Sevnica),
66. Sevnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD: 3347, parc. št. 71/3, k.o. Sevnica),
67. Sevnica – Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD: 3349, parc. št. 18/6, k.o. Šmarje),
68. Sevnica – Cerkev sv. Ane (EŠD: 3350, parc. št. 45/17, k.o. Šmarje),
69. Slančji Vrh – Cerkev sv. Urha (EŠD: 2617, parc. št. *49, k.o. Krsinji vrh),
70. Studenec – Cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD: 2361, parc. št. *88, k.o. Studenec),
71. Šentjanž pri Zidanem Mostu – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD: 2427, parc. št. 1, k.o. Šentjanž),
72. Šentjur na Polju – Cerkev sv. Jurija (EŠD: 3114, parc. št. *1, k.o. Breg),
73. Telče – Cerkev sv. Jakoba starejšega (EŠD: 2512, parc. št. *11/1, *11/2, k.o. Telče),
74. Trnovec nad Sevnico – Cerkev sv. Jurija (EŠD: 3516, parc. št. *11, 48 (del), 56/2 (del), k.o. Trnovec),
75. Tržišče – Cerkev sv. Trojice (EŠD: 2612, parc. št. *90/1, k. o. Tržišče),
76. Tržišče – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD: 2613, parc. št. *76/1, k.o. Tržišče),
77. Veliki Cirnik – Cerkev sv. Križa (EŠD: 2484, parc. št. *49, k.o. Cirnik),
78. Vranje – Cerkev sv. Štefana (EŠD: 3356, parc. št. *92, k.o. Podvrh),
79. Vrh pri Boštanju (Topolovec) – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD: 1658, parc. št. 407, k.o. Vrh),
80. Vrh pri Boštanju (Okič) – Cerkev sv. Ane (EŠD: 1654, parc. št. 731, k.o. Vrh),
81. Zabukovje nad Sevnico – Cerkev sv. Lenarta (EŠD: 3514, parc. št. *1, k.o. Zabukovje),
82. Žigrski Vrh – Cerkev sv. Benedikta (EŠD: 3354, parc. št. *1, k.o. Žigrski vrh),
1.6. Javni spomeniki, kapele, znamenja, vodnjaki
83. Boštanj – Kapela sv. Nikolaja (EŠD: 1660, parc. št. 289/2, k.o. Boštanj),
84. Gornje Brezovo – Znamenje (EŠD: 14732, parc. št. *139 (del), k.o. Brezovo),
85. Kompolje ob Savi – Znamenje (EŠD: 14737, parc. št. 99 (del), k.o. Kompolje),
86. Ledina – Znamenje (EŠD: 14740, parc. št. 1136 (del), k.o. Ledina),
87. Sevnica – Kapela Božjega groba (EŠD:14753, parc. št. 208/2, k.o. Sevnica),
88. Sevnica – Znamenje sv. Martina (EŠD: 14755, parc. št. 1520/21 (del), k.o. Sevnica),
89. Sevnica – Lutrovska klet (EŠD: 13753, parc. št. 935/6, k.o. Sevnica),
90. Vrh pri Boštanju – Znamenje (EŠD: 14758, parc. št. 511 (del), k.o. Vrh),
1.7. Zgodovinski in memorialni spomeniki
91. Leskovec v Podborštu – Vodenikova hiša (EŠD: 9509, parc. št. 201/2, k.o. Podboršt),
92. Sevnica – Spomenik borcem NOV in žrtvam okupatorjevega nasilja (EŠD:1342, parc. št. 1526/13, k.o. Sevnica).
2. člen
Enote imajo zaradi arheoloških, kulturnih, umetnostno-zgodovinskih in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Sevnica. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenike lokalnega pomena, in varstveni režimi, so za vsak zgoraj navedeni spomenik utemeljene v strokovnih osnovah za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Sevnica, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje v marcu 2002. Strokovne osnove so sestavni del tega odloka.
3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenike ali njihove dele so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne institucije za varstvo nepremične kulturne dediščine.
4. člen
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbe o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenikov za javnost, druge posamezne omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Vastveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-0004/2002
Sevnica, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost