Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4862. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo, stran 10610.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
1
V Občinsko volilno komisijo občine Rogaška Slatina se imenujejo:
za predsednika Milan Birsa, roj. 29. 3. 1945, Izletniška ul. 4, Rogaška Slatina
za nam. predsednika Snježana Kranjec, roj. 5. 1. 1959, Ul. Kozj. odreda 23, Rogaška Slatina
za člana Marjan Čuješ, roj. 12. 9. 1958, Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah
za namestnika člana Silva Zbil, roj. 5. 10. 1960, Sp. Sečovo 85 a, Rogaška Slatina
za člana Jožef Križan, roj. 4. 4. 1946, Ul. XIV. divizije 30, Rogaška Slatina
za namestnika člana Špela Sedminek, roj. 8. 2. 1971, Kidričeva ul. 69, Rogaška Slatina
za člana Edvard Škornik, roj. 27. 7. 1949, Ul. Ele Peroci 5, Rogaška Slatina
za namestnika člana Lucija Kidrič, roj. 6. 6. 1975, Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina.
2
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij volilnih enot.
3
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4
Imenovani občinski volilni komisiji začne teči mandat, ko preneha mandat občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana s sklepom o imenovanju v občinsko volilno komisijo (Uradni list RS, št. 69/98).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-008-22/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost