Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4861. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003, stran 10609.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in v skladu z določbami pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2003 za območje Občine Rogaška Slatina znaša 142.054 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje                        2%
– za II. območje                      1,2%
– za III. območje                     0,9%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2003 21.308 SIT za m2 koristne stanovanjske površine in od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 9.589 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 11.719 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002 (Uradni list RS, št. 24/02).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2003.
Št. 06202-8.-16/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost