Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4854. Sklep občinske volilne komisije, stran 10598.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) je Občinski svet občine Metlika na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
I
Funkcije člana občinske volilne komisije se razreši Jože Pezdirc, roj. 4. 2. 1956, Krasinec 56, 8332 Gradac.
II
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Anton Krašovec, roj. 30. 10. 1951, Ulica 1. maja 2, 8330 Metlika.
III
Mandatna doba člana občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/02
Metlika, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost