Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4844. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2002, stran 10589.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na 24. redni seji dne 25. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/02) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
A) bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki 92,340.787 SIT,
– odhodki 85,566.932 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v rebalansu proračuna Občine Kobilje za leto 2002, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in je sestavni del spremembe odloka o proračunu Občine Kobilje.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 853
Kobilje, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost