Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4830. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Braslovče, stran 10573.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 7. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Braslovče
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe z območja Občine Braslovče, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja oziroma pridobitve telefonskega priključka.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov (arhiv bivših KS Braslovče, Gomilsko, Trnava in Letuš) ali arhivov druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 345/01/02
Braslovče, dne 7. novembra 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost