Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4821. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik državnega pomena, stran 10561.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega parcele št. *51/1, *51/2, *52, *53/1, *53/2, *54, *55/1, *55/2, *56/1, *57, 188, 189, 191, 194/27, 194/28, 194/29, 194/30, 194/34, 194/37, 194/9, 195/1, 195/2, 196, 198/1, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 202, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/10, 206/11, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 208/2, 209/1, 209/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 212/1, 212/2, 212/3, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 214, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 220, 221, 222, 224/1, 224/2, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 237, 242, 243, 245/2, 287, 290/1, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 294, 296, 300, 301, 303, 304, 307, 308, 310, 311, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/8, 314/1, 314/2, 407/1 (del), 407/6, 409/2, 409/3 (del), 411, 419, k.o. Dolenji Novaki in 497/11, k.o. Gorenji Novaki.
Meja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 in katastrskem načrtu v merilu 1:2880 z dne 16. 10. 2002. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega prostor v razdalji 100 m od meje spomenika in odprti prostor v širši okolici, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika ter vodotok v soteski Pasice in nad njim.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-9
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost