Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002

Kazalo

4061. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole "Dragomirja Benčiča-Brkina" Hrpelje, stran 9043.

Na podlagi prvega odstavka 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96, 64/02, 101/01 – odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02), je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje se spremeni 4. člen odloka tako, da se za besedico Rodik črtata besedi “Dane, Kačiče”.
2. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se spremenjen glasi:
“Osnovna šola Hrpelje ima podružnično šolo v Obrovu. Šolski okoliš podružnične šole Obrov obsega naslednja naselja: Gradišče pri Materiji, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac”.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0622-35/2002-3
Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost