Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3375. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod, stran 7888.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97, 71/99) se spremeni tako, da se glasi:
‘’Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
K/73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        naravoslovja,
K/73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        tehnologije,
K/74.30    Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/72. 2    Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
K/72.30    Obdelava podatkov,
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje,d.n.,
O/92.511    Dejavnost knjižnic,
DE/22.13    Izdajanje revij in periodike.”.
2. člen
V prvi alinei drugega odstavka 7. člena se besedilo ‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost”.
3. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo ‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost”.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda ‘’dotacij” nadomesti z besedo ‘’donacij”.
5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-03/2002-1
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost