Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002

Kazalo

3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina, stran 7744.

Na podlagi 6. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina
1. člen
Ta pravilnik ureja uporabo oznak geografskega porekla za deželna vina, kakovostna vina, vrhunska vina ZGP, mošt, mošt namenjen pridelavi kakovostnega vina, vinsko žganje in druge proizvode iz grozdja in vina, ter uporabo oznak priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP).
2. člen
Za deželna vina, mošt in druge proizvode iz grozdja in vina se uporablja uveljavljen izraz priznana geografska oznaka (PGO) in naslednje navedbe geografskega območja:
– vinorodna dežela Podravje,
– vinorodna dežela Posavje,
– vinorodna dežela Primorska.
3. člen
Za kakovostna vina, mošt, namenjen pridelavi kakovostnega vina, in vinsko žganje se uporablja uveljavljen izraz zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) in naslednje navedbe geografskega območja:
 
1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Maribor ali Mariborčan
1.1 vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
a) vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
b) vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
c) Bistriški vinorodni ožji okoliš
č) Konjiški vinorodni ožji okoliš ali Konjičan
1.2 vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice
a) vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
d) vinorodni ožji okoliš Partinje
e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
f) vinorodni ožji okoliš Korena
 
2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona
2.1 Radgonski vinorodni podokoliš
a) vinorodni ožji okoliš Police
b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci
c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
č) vinorodni ožji okoliš Sovjak
2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan
a) vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh
 
3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice
3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice
a) vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
b) vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
c) vinorodni ožji okoliš Benedikt
č) vinorodni ožji okoliš Porčič
d) vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
e) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan
a) vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
b) vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
c) vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
3.3 vinorodni podokoliš Juršinci
 
4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer
 
5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan
5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
 
6. Prekmurski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prekmurje ali Prekmurčan
6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan
a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince
6.2. vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec
a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
č) vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
d) vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
e) vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
f) vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
g) vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
h) vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
i) vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
j) vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
6.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice
 
7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje
a) Savinjski vinorodni ožji okoliš
b) vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
c) vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
č) vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
d) vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
e) vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
 
8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko
8.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan
a) vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
b) vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
8.2 vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan
a) vinorodni ožji okoliš Sremič–Zdole
b) vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora
 
9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni okoliš
9.1. vinorodni podokoliš Krško
a) vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
b) vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
c) vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
9.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
a) vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč
b) vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
c) vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
9.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
c) vinorodni ožji okoliš Suha krajina
č) vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
d) vinorodni ožji okoliš Škocjan
9.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
a) vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
b) vinorodni ožji okoliš Šentjanž
c) vinorodni ožji okoliš Šentrupert
č) vinorodni ožji okoliš Trebnje
d) vinorodni ožji okoliš Trebelno
e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
 
10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vinorodni okoliš ali Belokranjec
10.1 Metliški vinorodni podokoliš
10.2 Črnomaljski vinorodni podokoliš
10.3 Semiški vinorodni podokoliš
 
11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni okoliš
 
12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali Vipavčan
12.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
12.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
 
13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš
13.1 vinorodni podokoliš Kraška planota
13.2 vinorodni podokoliš Vrhe
 
14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper ali Koprčan
14.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas
a) vinorodni ožji okoliš Ankaran
14.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
4. člen
Za vrhunska vina ZGP se uporablja uveljavljen izraz zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) in naslednje navedbe geografskega območja:
 
1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Maribor ali Mariborčan
1.1 vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
a) vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
– vinorodna lega Limbuš
– vinorodna lega Meranovo
– vinorodna lega Pekre ali Pekrčan
– vinorodna lega Pekrska gorca
– vinorodna lega Razvanje
– vinorodna lega Zgornje Hoče
b) vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
– vinorodna lega Radizel
– vinorodna lega Fram
– vinorodna lega Morje
c) Bistriški vinorodni ožji okoliš
– vinorodna lega Bukovec
– vinorodna lega Zgornja Polskava
– vinorodna lega Gabrnik
– vinorodna lega Ritoznoj
– vinorodna lega Kovača vas
– vinorodna lega Visole
č) Konjiški vinorodni ožji okoliš ali Konjičan
– vinorodna lega Vinarje
– vinorodna lega Brdo
– vinorodna lega Škalce
– vinorodna lega Oplotnica
– vinorodna lega Polene
– vinorodna lega Črešnjice
– vinorodna lega Špitalič
– vinorodna lega Klokočovnik
– vinorodna lega Žička gorca
– vinorodna lega Lipoglav
– vinorodna lega Zbelovska gora
1.2 vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice
a) vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
– vinorodna lega Vršnik-Pesnica
– vinorodna lega Križ-Gaj
– vinorodna lega Kozjak
– vinorodna lega Urban
– vinorodna lega Rošpoh
– vinorodna lega Počehova
– vinorodna lega Piramida
– vinorodna lega Mestni vrh
– vinorodna lega Kalvarija
– vinorodna lega Krčevina-Račji breg
– vinorodna lega Kamnica
– vinorodna lega Bresternica
– vinorodna lega Selnica ob Dravi
b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
– vinorodna lega Jurski vrh
– vinorodna lega Grušena
– vinorodna lega Jedlovnik
– vinorodna lega Špičnik
– vinorodna lega Slatina
– vinorodna lega Svečina
– vinorodna lega Kopica
– vinorodna lega Ciringa
– vinorodna lega Plač
– vinorodna lega Kresnica
– vinorodna lega Dobrenje
– vinorodna lega Cirknica
c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
– vinorodna lega Štrihovec
– vinorodna lega Selnica ob Muri
– vinorodna lega Vranji vrh
– vinorodna lega Sladki vrh
– vinorodna lega Svečane
– vinorodna lega Šomat
– vinorodna lega Zgornje Gradišče
– vinorodna lega Plodršnica
– vinorodna lega Počenik
– vinorodna lega Hlapje
– vinorodna lega Ročica
– vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
– vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
– vinorodna lega Flekušek
– vinorodna lega Kušernik
– vinorodna lega Vukovje
– vinorodna lega Vosek
– vinorodna lega Vukovski dol
– vinorodna lega Jareninski vrh
– vinorodna lega Gačnik
– vinorodna lega Vajgen
č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
– vinorodna lega Zgornja Velka
– vinorodna lega Trate
– vinorodna lega Dražen vrh
– vinorodna lega Spodnja Velka
– vinorodna lega Žitence
– vinorodna lega Gasteraj
– vinorodna lega Malna
– vinorodna lega Jurovski dol
d) vinorodni ožji okoliš Partinje
e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
– vinorodna lega Pekel
– vinorodna lega Košaki
– vinorodna lega Dragučova
– vinorodna lega Stolni vrh
– vinorodna lega Meljski hrib
– vinorodna lega Vodole
– vinorodna lega Malečnik
– vinorodna lega Šempeterska gorca
– vinorodna lega Hrenca
– vinorodna lega Celestrina
– vinorodna lega Nebova
– vinorodna lega Ruperče
– vinorodna lega Trčova
– vinorodna lega Zali vrh
– vinorodna lega Metava
f) vinorodni ožji okoliš Korena
– vinorodna lega Jablance
– vinorodna lega Zimica
– vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
– vinorodna lega Ciglence
 
2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona
2.1 Radgonski vinorodni podokoliš
a) vinorodni ožji okoliš Police
– vinorodna lega Plitvički vrh
– vinorodna lega Hercegovščak
b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci
– vinorodna lega Aženski vrh
– vinorodna lega Ivanjševski vrh
c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
č) vinorodni ožji okoliš Sovjak
– vinorodna lega Negova
– vinorodna lega Ivanjski vrh
2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan
a) vinorodna lega Radenski vrh
b) vinorodna lega Paričjak
c) vinorodna lega Kapelski vrh
č) vinorodna lega Okoslavci
d) vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh
– vinorodna lega Murščak
– vinorodna lega Rožički vrh
 
3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice
3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice
a) vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
– vinorodna lega Lokavec
– vinorodna lega Grabe
– vinorodna lega Rožengrunt
– vinorodna lega Zgornja Ščavnica
b) vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
– vinorodna lega Ledinek
– vinorodna lega Kremberk
– vinorodna lega Sv. Ana
– vinorodna lega Krivi vrh
– vinorodna lega Froleh-Ročica
c) vinorodni ožji okoliš Benedikt
– vinorodna lega Bačkova
– vinorodna lega Drvanja
– vinorodna lega Trstenik
– vinorodna lega Benediški vrh
– vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji
č) vinorodni ožji okoliš Porčič
– vinorodna lega Žerjavci
– vinorodna lega Zgornji Porčič
– vinorodna lega Sv. Trojica
d) vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
– vinorodna lega Osek
– vinorodna lega Brengova
– vinorodna lega Cenkova
– vinorodna lega Cogetinci
– vinorodna lega Čagona
– vinorodna lega Peščeni vrh
– vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
– vinorodna lega Smolinci-Župetinci
e) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
– vinorodna lega Zavrh
– vinorodna lega Nadbišec
– vinorodna lega Črmljenšak
– vinorodna lega Selce
– vinorodna lega Straže
– vinorodna lega Rogoznica
3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan
a) vinorodna lega Bišečki vrh
b) vinorodna lega Trnovski vrh
c) vinorodna lega Ločki vrh
č) vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
– vinorodna lega Žikarce
– vinorodna lega Jiršovci
– vinorodna lega Vintarovci
– vinorodna lega Destrnik
– vinorodna lega Janežovski vrh
– vinorodna lega Gomilci
– vinorodna lega Dolič
– vinorodna lega Kicar
d) vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
– vinorodna lega Grajenščak
– vinorodna lega Placarski vrh
– vinorodna lega Mestni vrh
e) vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
– vinorodna lega Vurberg
– vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
– vinorodna lega Orešje
3.3 vinorodni podokoliš Juršinci
– vinorodna lega Drbetinci
– vinorodna lega Novinci
– vinorodna lega Slavšina
– vinorodna lega Rjavci
– vinorodna lega Zagorci
– vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
– vinorodna lega Senčak
– vinorodna lega Sakušak
– vinorodna lega Juršinski vrh
– vinorodna lega Dragovič
– vinorodna lega Gradiščak
– vinorodna lega Kukava
– vinorodna lega Vinšak
– vinorodna lega Bodkovci
– vinorodna lega Polenšak
– vinorodna lega Prerad
– vinorodna lega Pongračov breg
– vinorodna lega Tibolci
– vinorodna lega Zamušanski vrh
 
4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer
– vinorodna lega Podgorci
– vinorodna lega Velika nedelja
– vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
– vinorodna lega Runeč
– vinorodna lega Lahonščak
– vinorodna lega Stara cesta
– vinorodna lega Kamenščak
– vinorodna lega Vila
– vinorodna lega Radomerščak
– vinorodna lega Železne dveri
– vinorodna lega Gresovščak
– vinorodna lega Slamnjak
– vinorodna lega Nunska graba
– vinorodna lega Globoka
– vinorodna lega Šprinc
– vinorodna lega Kopriva
– vinorodna lega Strmec
– vinorodna lega Gomila
– vinorodna lega Kog
– vinorodna lega Kajžar
– vinorodna lega Hermanci
– vinorodna lega Ilovci
– vinorodna lega Jeruzalem
– vinorodna lega Cerovec
– vinorodna lega Svetinje
– vinorodna lega Stanovščak
– vinorodna lega Litmerk
– vinorodna lega Pavlovski vrh
– vinorodna lega Brebrovnik
– vinorodna lega Vinski vrh
– vinorodna lega Hum
 
5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan
5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
– vinorodna lega Sveča
– vinorodna lega Stoperce
– vinorodna lega Kupčinji vrh
– vinorodna lega Bolfenk
– vinorodna lega Janški vrh
– vinorodna lega Dolena
– vinorodna lega Kočice
– vinorodna lega Dobrina
5.2 vinorodna lega Gorca
5.3 vinorodna lega Rodni vrh
5.4 vinorodna lega Kozminci
5.5 vinorodna lega Zgornje Gruškovje
5.6 vinorodna lega Sedlašek
5.7 vinorodna lega Podlehnik
5.8 vinorodna lega Majski vrh
5.9 vinorodna lega Dravinjski vrh
5.10 vinorodna lega Ljubstava
5.11 vinorodna lega Vareja
5.12 vinorodna lega Strmec pri Leskovcu
5.13 vinorodna lega Trdobojci
5.14 vinorodna lega Velika Varnica
5.15 vinorodna lega Gradišče
5.16 vinorodna lega Skorišnjak
5.17 vinorodna lega Belavšek
5.18 vinorodna lega Veliki Okič
5.19 vinorodna lega Mali Okič
5.20 vinorodna lega Repišče
5.21 vinorodna lega Slatina
5.22 vinorodna lega Gradišča
5.23 vinorodna lega Dolane
5.24 vinorodna lega Paradiž
5.25 vinorodna lega Cirkulane
5.26 vinorodna lega Pohorje
5.27 vinorodna lega Meje
5.28 vinorodna lega Gruškovec
5.29 vinorodna lega Brezovec
5.30 vinorodna lega Veliki vrh
5.31 vinorodna lega Hrastovec
5.32 vinorodna lega Belski vrh
5.33 vinorodna lega Gorenjski vrh
5.34 vinorodna lega Pestike
5.35 vinorodna lega Korenjak
5.36 vinorodna lega Turški vrh
5.37 vinorodna lega Drenovec
5.38 vinorodna lega Goričak
 
6. Prekmurski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prekmurje ali Prekmurčan
6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan
a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
– vinorodna lega Sv. Trojica
c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince
6.2. vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec
a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
č) vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
d) vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
e) vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
– vinorodna lega Breg
– vinorodna lega Ribnjek
– vinorodna lega Pri Kaštelu
f) vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
g) vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
– vinorodna lega Jelovšekovo
h) vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
– vinorodna lega Čikečki breg
– vinorodna lega Notranji breg
i) vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
j) vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
6.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice
– vinorodna lega Dobrovniške gorice
– vinorodna lega Strehovske gorice
– vinorodna lega Žitkovske gorice
– vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
– vinorodna lega Sv. Martin
 
7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje
a) Savinjski vinorodni ožji okoliš
– vinorodni kraj Šmartno ob Paki
– vinorodni kraj Vinska gora
– vinorodni kraj Laško
b) vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini
c) vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
– vinorodni kraj Dramlje
– vinorodni kraj Ponikva
– vinorodna lega Dolga gora
– vinorodni kraj Šentjur
č) vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
– vinorodni kraj Sladka gora
– vinorodna lega Preloge-Ponkvica
d) vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
– vinorodna lega Drevenik
– vinorodna lega Negonje
– vinorodna lega Cerovec
– vinorodna lega Donačka gora
– vinorodna lega Rodne
– vinorodna lega Sv. Ema
e) vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
– vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
– vinorodna lega Škofija
– vinorodna lega Breška gorca
– vinorodna lega Grobelce
– vinorodna lega Babna gora
– vinorodna lega Tinsko
f) vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
– vinorodna lega Olimje
– vinorodna lega Imenska gorca
– vinorodni kraj Virštanj
– vinorodna lega Pecelj
– vinorodna lega Bučka gorca
– vinorodna lega Pilštanj
– vinorodna lega Hrastje-Trebče
– vinorodna lega Ples
 
8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko
8.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan
a) vinorodni kraj Kapele
b) vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
– vinorodna lega Bošt
– vinorodna lega Bukovje-Žalce
– vinorodna lega Drenovec
– vinorodna lega Janževa gorca
– vinorodna lega Kozja peč-Kupce
– vinorodni kraj Stara vas
– vinorodni kraj Vitna vas
c) vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
– vinorodna lega Oklukova gora
– vinorodni kraj Pavlova vas
– vinorodni kraj Pišece
– vinorodni kraj Podgorje
– vinorodna lega Rigel
– vinorodni kraj Sromlje
8.2 vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan
a) vinorodni ožji okoliš Sremič–Zdole
– vinorodna lega Spodnji Sremič
– vinorodna lega Zgornji Sremič
– vinorodna lega Mohor
– vinorodna lega Bučerca
– vinorodna lega Kremen
– vinorodna lega Pleterje-Zdole
– vinorodna lega Čele
b) vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora
 
9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni okoliš
9.1. vinorodni podokoliš Krško
a) vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
b) vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
– vinorodna lega Preska
– vinorodna lega Poganka
– vinorodna lega Orlska gora
– vinorodna lega Dedna gora
– vinorodna lega Križe-Brezovo
c) vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
9.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
a) vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč
– vinorodna lega Gadova peč
b) vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
– vinorodna lega Bočje
– vinorodna lega Stari grad
– vinorodna lega Zavode
– vinorodna lega Zajčki
c) vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
9.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
a) vinorodni kraj Stopiče-Gabrje
b) vinorodni kraj Straža-Ljuben
c) vinorodni ožji okoliš Suha krajina
– vinorodna lega Lisec
– vinorodna lega Šmaver
č) vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
– vinorodni kraj Mirna peč
d) vinorodni ožji okoliš Škocjan
9.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
a) vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
b) vinorodni ožji okoliš Šentjanž
c) vinorodni ožji okoliš Šentrupert
– vinorodna lega Hom
– vinorodna lega Zadraga
č) vinorodni ožji okoliš Trebnje
– vinorodna lega Debenec
– vinorodna lega Stara gora
– vinorodna lega Praprotnica
– vinorodna lega Dolga njiva
– vinorodna lega Gradišče
– vinorodna lega Lipnik
– vinorodna lega Arenberg
– vinorodna lega Zvale
– vinorodna lega Rihpovec
– vinorodna lega Ostrovec
d) vinorodni ožji okoliš Trebelno
– vinorodna lega Jerenga
– vinorodna lega Vinski vrh
– vinorodna lega Bitovska gora
– vinorodna lega Reber
e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
– vinorodna lega Medvedjek
– vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
– vinorodna lega Jurjev hrib
– vinorodna lega Zemljica
– vinorodna lega Žejnik
– vinorodna lega Gorenjska gora
– vinorodna lega Kriška reber
– vinorodna lega Pesek
– vinorodna lega Trnič
– vinorodna lega Debeli hrib
– vinorodna lega Zaplaz
 
10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vinorodni okoliš ali Belokranjec
10.1 Metliški vinorodni podokoliš
– vinorodna lega Boldraž
– vinorodna lega Drašiči
– vinorodna lega Plešivica
– vinorodna lega Radovica
– vinorodna lega Repica
– vinorodna lega Slamna vas
– vinorodna lega Vinomer
– vinorodna lega Vidošiči
10.2 Črnomaljski vinorodni podokoliš
10.3 Semiški vinorodni podokoliš
 
11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni okoliš
– vinorodni kraj Cerovo
– vinorodni kraj Hum
– vinorodni kraj Snežatno-Kojsko
– vinorodni kraj Vipolže
– vinorodna lega Napoleonovo
– vinorodna lega Martinjak
– vinorodni kraj Kozana
– vinorodni kraj Šmartno
– vinorodni kraj Zali breg
– vinorodni kraj Šlovrenc
– vinorodni kraj Drnovk
– vinorodni kraj Vedrijan
– vinorodni kraj Višnjevik
– vinorodni kraj Golo brdo
– vinorodni kraj Neblo
– vinorodni kraj Fojana-Barbana
– vinorodni kraj Medana
– vinorodni kraj Biljana
 
12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali Vipavčan
12.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
– vinorodni kraj Gabrje
– vinorodni kraj Erzelj
– vinorodni kraj Slap
– vinorodni kraj Podraga
– vinorodna lega Pasji rep
– vinorodna lega Zemono
– vinorodni kraj Lože
– vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
– vinorodni kraj Goče
– vinorodni kraj Črniče
– vinorodni kraj Batuje
– vinorodni kraj Selo
– vinorodni kraj Brje
– vinorodni kraj Zavino
– vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
– vinorodni kraj Velike Žablje
– vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
– vinorodni kraj Planina
– vinorodna lega Zgornja Branica
12.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
– vinorodna lega Biljenski griči
– vinorodni kraj Branik
– vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
– vinorodna lega Mandrija
– vinorodni kraj Prvačina
– vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
– vinorodni kraj Kromberk
– vinorodni kraj Vogrsko
– vinorodni kraj Dornberk-Zalošče
 
13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš
13.1 vinorodni podokoliš Kraška planota
– vinorodni kraj Komen-Sveto
– vinorodni kraj Brje pri Komnu
– vinorodni kraj Gorjansko
– vinorodni kraj Kobjeglava
– vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
– vinorodni kraj Štanjel
– vinorodni kraj Križ-Šepulje
– vinorodni kraj Tomaj
– vinorodni kraj Dutovlje
– vinorodni kraj Avber-Ponikve
– vinorodni kraj Kazlje
– vinorodni kraj Pliskovica
– vinorodni kraj Krajna vas
– vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica
13.2 vinorodni podokoliš Vrhe
– vinorodni kraj Štjak
 
14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper ali Koprčan
14.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas
a) vinorodni ožji okoliš Ankaran
– vinorodna lega Debeli rtič
– vinorodna lega Purissima
b) vinorodni kraj Dekani
c) vinorodna lega Šantoma
č) vinorodni kraj Šalara-Manžan
d) vinorodna lega Pivol
e) vinorodna lega Ricorvo
f) vinorodni kraj Strunjan
g) vinorodni kraj Sečovlje
14.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
– vinorodni kraj Šared-Korte
– vinorodna lega Baredi
– vinorodni kraj Šmarje
– vinorodni kraj Dragonja
– vinorodna lega Labor
– vinorodni kraj Marezige
– vinorodni kraj Kubed-Pregara
– vinorodni kraj Črni kal
5. člen
Oznaki priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP), ki se uporabljata na način in za pridelke oziroma proizvode, kot je to določeno s predpisom, ki ureja posamično tradicionalno poimenovanje, sta:
– cviček in
– teran.
6. člen
Navedba geografskega območja je pri označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina lahko navedena v pridevniški obliki, ki nastane iz imena, navedenega v tem pravilniku.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati seznam geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 10/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-117/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost