Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002

Kazalo

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 7739.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 - odl. US) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in 93/01; v nadaljnem besedilu: uredba) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
  do vključno 125 cm3          2.480 tolarjev,
  nad 125 cm3 do vključno 500 cm3    3.720 tolarjev,
  nad 500 cm3              4.950 tolarjev;
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno
prostornino njegovega motorja:
  do vključno 1350 cm3         11.150 tolarjev,
  nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3   16.720 tolarjev,
  nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3   24.770 tolarjev,
  nad 2500 cm3             44.590 tolarjev;
3. kombinirano vozilo          26.630 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz
  določenih oseb            11.150 tolarjev;
 
  letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se
  plača po 2. točki tega člena;
5. avtobus, glede na število potniških sedežev, za vsak potniški
  sedež 740 tolarjev;
  letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po
  2. točki tega člena;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno
  maso 750 kg, 6.190 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso
  750 kg, 8.670 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu
  določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
 
---------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa   Tolarjev  Dovoljena skupna masa
                     (pravilnik o dimenzijah,masah
                     in opremi vozil, Uradni list RS,
                     št. 24/96 in 17/00; v nadaljnjem
                     besedilu: pravilnik)*
---------------------------------------------------------------------------
 do vključno 4 t       26.630
 nad 4 t do vključno 5 t   33.290
 nad 5 t do vključno 6 t    9.950
 nad 6 t do vključno 7 t   46.610
 nad 7 t do vključno 8 t   53.270
 nad 8 t do vključno 9 t   59.930
 nad 9 t do vključno 10 t   66.590
 nad 10 t do vključno 11 t  73.250
 nad 11 t do vključno 12 t  79.910
 nad 12 t do vključno 13 t  86.570
 nad 13 t do vključno 14 t  93.230
 nad 14 t do vključno 15 t  99.890
 nad 15 t do vključno 16 t  106.550
 nad 16 t do vključno 17 t  113.210
 nad 17 t do vključno 18 t  119.870   1. točka 6. člena pravilnika
 nad 18 t do vključno 19 t  126.530
 nad 19 t do vključno 20 t  133.190
 nad 20 t do vključno 21 t  139.850
 nad 21 t do vključno 22 t  146.510
 nad 22 t do vključno 23 t  153.170
 nad 23 t do vključno 24 t  159.830
 nad 24 t do vključno 25 t  166.490   2.a točka 6. člena pravilnika
 nad 25 t do vključno 26 t  173.150   2.b točka 6. člena pravilnika
 nad 26 t do vključno 27 t  179.810
 nad 27 t do vključno 28 t  186.470
 nad 28 t do vključno 29 t  193.130
 nad 29 t do vključno 30 t  199.790
 nad 30 t do vključno 31 t  206.450
 nad 31 t do vključno 32 t  213.110   3. in 4. točka 6. člena pravilnika
---------------------------------------------------------------------------
 
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema
osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema
osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika
(dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z
razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je
pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu
enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev
posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot
tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta
razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in
obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter
katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter
razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj
zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena
skupna masa do 32 t).
 
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
- za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za
uporabo cest po 2. točki tega člena;
- za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj,
za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter
za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo
(luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki
tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno
vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena
masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno
maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za
uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki
presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v
pravilniku ali so te označene na javnih cestah s prometno
signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za
opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno
maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči
motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
 
---------------------------------------------------------------------------
Moč motorja       Največja dovoljena masa     Tolarjev
vlečnega vozila     skupine vozil
---------------------------------------------------------------------------
 do 52,92 kW      do vključno 12 t        79.890
 do 57,33 kW      nad 12 t do vključno 13 t    86.550
 do 61,74 kW      nad 13 t do vključno 14 t    93.210
 do 66,15 kW      nad 14 t do vključno 15 t    99.870
 do 70,56 kW      nad 15 t do vključno 16 t   106.530
 do 74,97 kW      nad 16 t do vključno 17 t   113.190
 do 79,38 kW      nad 17 t do vključno 18 t   119.850
 do 83,79 kW      nad 18 t do vključno 19 t   126.510
 do 88,20 kW      nad 19 t do vključno 20 t   133.170
 do 92,61 kW       nad 20 t do vključno 21 t   139.830
 do 97,02 kW      nad 21 t do vključno 22 t   146.490
 do 101,43 kW      nad 22 t do vključno 23 t   153.150
 do 105,84 kW      nad 23 t do vključno 24 t   159.810
 do 110,25 kW      nad 24 t do vključno 25 t   166.470
 do 114,66 kW      nad 25 t do vključno 26 t   173.130
 do 119,07 kW      nad 26 t do vključno 27 t   179.790
 do 123,48 kW      nad 27 t do vključno 28 t   186.450
 do 127,89 kW      nad 28 t do vključno 29 t   193.110
 do 132,30 kW      nad 29 t do vključno 30 t   199.770
 do 136,71 kW      nad 30 t do vključno 31 t   206.430
 do 141,12 kW      nad 31 t do vključno 32 t   213.090
 do 145,53 kW      nad 32 t do vključno 33 t   219.750
 do 149,94 kW      nad 33 t do vključno 34 t   226.410
 do 154,35 kW      nad 34 t do vključno 35 t   233.070
 do 158,76 kW      nad 35 t do vključno 36 t   239.730
 do 163,17 kW      nad 36 t do vključno 37 t   246.390
 do 167,58 kW      nad 37 t do vključno 38 t   253.050
 do 171,99 kW      nad 38 t do vključno 39 t    259.710
 nad 172,00 kW     nad 39 t do vključno 40 t   266.370
 - za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in
7. točka pravilnika)*
 do 180,81 kW      nad 40 t do vključno 41 t   272.970
 do 185,22 kW      nad 41 t do vključno 42 t   279.630
 do 189,83 kW      nad 42 t do vključno 43 t   286.290
 nad 189,84 kW     nad 43 t do vključno 44 t   292.950
---------------------------------------------------------------------------
 
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom,
ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri
dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40
ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem
kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v
kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od
terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih
tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
 
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno
povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa
(masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo)
presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s
pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na
dovoljeno skupno maso po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne
obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na
javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod
pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno
vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na
največjo dovoljeno maso priklopnika:
 
---------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa   Tolarjev Dovoljena skupna masa
                    (po pravilniku)*
---------------------------------------------------------------------------
 do vključno 4 t       15.980
 nad 4 t do vključno 5 t   19.980
 nad 5 t do vključno 6 t   23.980
 nad 6 t do vključno 7 t   27.980
 nad 7 t do vključno 8 t   31.980
 nad 8 t do vključno 9 t   35.980
 nad 9 t do vključno 10 t  39.980
 nad 10 t do vključno 11 t  43.980
 nad 11 t do vključno 12 t  47.980
 nad 12 t do vključno 13 t  51.980
 nad 13 t do vključno 14 t  55.980
 nad 14 t do vključno 15 t  59.980
 nad 15 t do vključno 16 t  63.980
 nad 16 t do vključno 17 t  67.980
 nad 17 t do vključno 18 t  71.980  1. točka 6. člena pravilnika
 nad 18 t do vključno 19 t  75.980
 nad 19 t do vključno 20 t  79.980
 nad 20 t do vključno 21 t  83.980
 nad 21 t do vključno 22 t  87.980
 nad 22 t do vključno 23 t  91.980
 nad 23 t do vključno 24 t  95.980  2.c točka 6. člena pravilnika
---------------------------------------------------------------------------
 
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema
(dovoljena skupna masa do18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema
osema (dovoljena skupna masa do 24 t)
 
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno
tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za
dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo
prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna
park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za
uporabo cest po 12. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno
vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno
maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za
uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po
pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega
dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s
pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno
signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za
opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.950
tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno
specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje
vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo
prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park):
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila,
1.240 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno
tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za
dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo
prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna
park) in bivalno priklopno vozilo."
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro I, se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 10%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o skladnosti s tehničnimi zahtevami za “zeleno“ tovorno vozilo, ki ga izda proizvajalec vozila ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca.
Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro I, se višina letnega povračila za uporabo cest zniža za 10%. Znižanje se uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.
Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 20%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov bolj zelenih in bolj varnih tovornih vozil oziroma varnih EURO3 tovornih vozil, ki ne sme biti starejše od šest mesecev, ter potrdilom o skladnosti s tehničnimi zahtevami glede emisij hrupa in izpušnih plinov za “bolj zeleno in varno“ oziroma za “varno EURO3“ tovorno vozilo, ki ga izda proizvajalec oziroma pooblaščeni zastopnik proizvajalca.
Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina letnega povračila za uporabo cest zniža za 20%. Znižanje se uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.“
3. člen
V 4. členu se v šesti alinei za besedilom “za motorna in priklopna vozila“ doda besedilo “Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,“.
4. člen
Za 12c. členom se doda nov 12d. člen, ki se glasi:
“12d. člen
(Pooblastitev upravnih enot)
Za naloge izdajanja potrdil in omogočanja neposrednega vplačila letnega povračila za uporabo cest iz 7. člena te uredbe ter za naloge zbiranja podatkov in vodenja evidenc iz prvega in tretjega odstavka 12a. člena te uredbe lahko direkcija pooblasti tudi upravne enote.
Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka imajo upravne enote v vseh primerih, ki jih določa ta uredba, enake pravice in obveznosti kot od direkcije pooblaščene organizacije, vključno s pravico do brezplačne uporabe podatkov iz evidence registriranih vozil v skladu s prvim odstavkom 12a. člena te uredbe.“.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2002.
Št. 425-00/2001-3
Ljubljana, dne 24. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost