Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3246. Sklep o peti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d., stran 7703.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in tretjega odstavka 3. člena uredbe o izdaji obveznic o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 61/96 in 11/99 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije na sprejela
S K L E P
o peti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d.
1. člen
S tem sklepom se določa izdaja, način izdaje, oblika in višina pete izdaje obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d. (v nadaljevanju besedila: obveznice).
2. člen
Obveznice se izdajo v vrednosti 178,955.000 EUR kot del izdaje obveznic za poravnavo obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d.
3. člen
Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki in so izdane z dnem vpisa v centralni register Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.
4. člen
Obveznice se izdajo v 3,500.000 apoenih po 51,13 EUR.
5. člen
Vsaka obveznica ima 40 kuponov, ki zapadejo v plačilo v skladu z amortizacijskim načrtom, določenim v 9. členu tega sklepa.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se prejemniku obveznic ob izročitvi izplačajo vsi kuponi, ki so zapadli pred izročitvijo obveznic.
6. člen
Obveznice se glasijo na prinosnika in se obrestujejo po 6% letni obrestni meri na dekurzivni in konformni način.
Obveznice se začnejo obrestovati od 1. julija 1996.
7. člen
Obresti se do zapadlosti glavnice v izplačilo izplačujejo v šestnajstih obrokih vsakega pol leta, razen v letu 1997.
Prvi kupon obresti je zapadel v izplačilo 15. januarja 1997.
Vsi preostali kuponi obveznic zapadejo v izplačilo 1. junija in 1. decembra vsako leto.
8. člen
Glavnica se, skupaj z obrestmi, izplačuje polletno in se odplača v štiriindvajsetih polletnih obrokih.
Prvi kupon glavnice zapade v plačilo 1. decembra 2004.
Zadnji kupon obveznice zapade v izplačilo 1. junija 2016.
9. člen
AMORTIZACIJSKI NAČRT (V EUR)
Višina apoena: 51,13 EUR
----------------------------------------------------------------
Kupon št. Datum dospelosti Izplačilo Obresti Glavnica  Ostanek
                             dolga
----------------------------------------------------------------
1     15. 1. 1997    1,64   1,64  0,00    51,13
2      1. 6. 1997    1,13   1,13  0,00    51,13
3     1. 12. 1997    1,52   1,52  0,00    51,13
4      1. 6. 1998    1,51   1,51  0,00    51,13
5     1. 12. 1998    1,52   1,52  0,00    51,13
6      1. 6. 1999    1,51   1,51  0,00    51,13
7     1. 12. 1999    1,52   1,52  0,00    51,13
8      1. 6. 2000    1,51   1,51  0,00    51,13
9     1. 12. 2000    1,51   1,51  0,00    51,13
10     1. 6. 2001    1,51   1,51  0,00    51,13
11     1. 12. 2001    1,50   1,50  0,00    51,13
12     1. 6. 2002    1,49   1,49  0,00    51,13
13     1. 12. 2002    1,52   1,52  0,00    51,13
14     1. 6. 2003    1,51   1,51  0,00    51,13
15     1. 12. 2003    1,52   1,52  0,00    51,13
16     1. 6. 2004    1,51   1,51  0,00    51,13
17     1. 12. 2004    2,04   1,51  0,53    50,60
18     1. 6. 2005    2,16   1,49  0,67    49,93
19     1. 12. 2005    2,29   1,48  0,81    49,12
20     1. 6. 2006    2,40   1,45  0,95    48,17
21     1. 12. 2006    2,52   1,43  1,09    47,08
22     1. 6. 2007    2,62   1,39  1,23    45,85
23     1. 12. 2007    2,73   1,36  1,37    44,48
24     1. 6. 2008    2,83   1,32  1,51    42,97
25     1. 12. 2008    2,91   1,27  1,64    41,33
26     1. 6. 2009    3,00   1,22  1,78    39,55
27     1. 12. 2009    3,09   1,17  1,92    37,63
28     1. 6. 2010    3,17   1,11  2,06    35,57
29     1. 12. 2010    3,25   1,05  2,20    33,37
30     1. 6. 2011    3,32   0,98  2,34    31,03
31     1. 12. 2011    3,40   0,92  2,48    28,55
32     1. 6. 2012    3,46   0,84  2,62    25,93
33     1. 12. 2012    3,53   0,77  2,76    23,17
34     1. 6. 2013    3,57   0,68  2,89    20,28
35     1. 12. 2013    3,63   0,60  3,03    17,25
36     1. 6. 2014    3,68   0,51  3,17    14,08
37     1. 12. 2014    3,73   0,42  3,31    10,77
38     1. 6. 2015    3,77   0,32  3,45    7,32
39     1. 12. 2015    3,81   0,22  3,59    3,73
40     1. 6. 2016    3,84   0,11  3,73    0,00
               98,68  47,55  51,13
----------------------------------------------------------------
10. člen
Znesek, na katerega se glasijo obveznice, in pravice iz obveznice se izplača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju za EUR, kot ga objavi Banka Slovenije na dan zapadlosti posameznega kupona oziroma v primeru iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa na dan izplačila.
11. člen
Za obveznosti iz obveznic jamči Slovenska odškodninska družba, d.d., s celotnim premoženjem.
12. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih od datuma dospelosti posameznega izplačila, razen v primeru iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
13. člen
Slovenska odškodninska družba, d.d., je dolžna zagotoviti vpis obveznic v centralni register pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana takoj po uveljavitvi tega sklepa.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-17/2001-2
Ljubljana, dne 25. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost