Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3244. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot, stran 7701.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) in v zvezi s 3. členom zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije in v njegovem okviru Sporazuma o postopkih za izdajanje uvoznih dovoljenj (Uradni list RS – MP, št. 10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
1. člen
V uredbi o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) se za 9. členom doda novo III.a poglavje z 9.a in 9.b členom, ki se glasita:
“III. a DODELITEV KOLIČIN PŠENICE OZIROMA PŠENIČNE MOKE
9.a člen
Za blago, ki se uvršča v tarifno oznako 1001 90 99 (pšenica) in tarifno oznako 1101 00 (pšenična moka), se še nerazdeljene carinske kvote za drugo polovico leta 2002 razdelijo sorazmerno s količinami pšenice letine 2002, pridelane v Republiki Sloveniji, ki jih je odkupil posamezen vlagatelj.
Na razpis za dodelitev količin pšenice in pšenične moke v okviru carinskih kvot iz prejšnjega odstavka se lahko prijavi vlagatelj, ki z ustreznimi dokazili, določenimi z razpisom, dokaže, da je odkupil pšenico letine 2002, pridelane v Republiki Sloveniji.
Objava razpisa mora vsebovati podatke, določene v drugem odstavku 6. člena uredbe.
Podrobnejši pogoji razdelitve carinskih kvot iz prvega odstavka tega člena se določijo z razpisom, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Razdelitev mora biti končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
9.b člen
Prijava za dodelitev količin pšenice oziroma pšenične moke v okviru posamezne carinske kvote se vloži pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
Agencija izda vlagatelju potrdilo o dodeljeni količini pšenice oziroma pšenične moke, v katerem določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino.“.
2. člen
V 3. točki priloge 2 se številka “50100-630-000-0010014“ nadomesti z novo številko “01100-6300109972“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-06/2001-2
Ljubljana, dne 25. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost