Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3240. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1A), stran 7698.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2002.
Št. 001-22-104/02
Ljubljana, dne 22. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-1A)
1. člen
V zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57/99) se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
“Za prenos nepremičnin po tem zakonu se ne šteje prenos lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil plačan davek na dodano vrednost.“
2. člen
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če doseženo plačilo iz drugega odstavka tega člena ne ustreza ceni, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti, je davčna osnova v odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.“
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2002.
Št. 434-02/98-18/3
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost