Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3194. Sklep o upravljanju sistema žiro kliring, stran 7517.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in drugega odstavka 59. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o upravljanju sistema žiro kliring
Namen
1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije določa upravljanje sistema žiro kliring (v nadaljevanju: žiro kliring), ki omogoča izvrševanje kreditnih plačilnih nalogov malih vrednosti med udeleženkami samimi in izvrševanje plačilnih nalogov iz naslova plačilnih storitev, ki jih udeleženke opravljajo za komitente.
Udeleženke žiro kliringa
2. točka
Udeleženke žiro kliringa so lahko Banka Slovenije ter banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslovanja in imajo pri njej odprt poravnalni račun.
Kreditni plačilni nalog male vrednosti
3. točka
Za kreditni plačilni nalog male vrednosti se šteje nalog, ki se glasi na znesek, ki je manjši od zneska plačila velike vrednosti, določenem v sklepu o upravljanju sistema BPRČ.
Obračun in poravnava na multilateralni osnovi
4. točka
Banka Slovenije opravlja za udeleženke žiro kliringa storitve obračuna in poravnave kreditnih plačilnih nalogov po metodi multilateralnega kliringa.
5. točka
Obračun kreditnih plačilnih nalogov udeleženk se izvaja preko računov žiro pozicij.
Banka Slovenije dnevno pobota vse denarne obveznosti in terjatve posamezne udeleženke z denarnimi obveznostmi in terjatvami drugih udeleženk, kot to izhaja iz obračuna na računih žiro pozicij.
6. točka
Del obveznosti, ki niso prenehale s pobotom, se poravna z direktno bremenitvijo poravnalnih računov udeleženk v dobro žiro klirinškega računa Banke Slovenije.
Banka Slovenije takoj po bremenitvi poravnalnih računov vseh neto dolžnic nakaže denarna sredstva v višini terjatev, ki niso prenehale s pobotom, na poravnalne račune neto upnic.
7. točka
Kreditni plačilni nalog se izvrši na dan sprejema naloga v žiro kliring.
Kreditni plačilni nalogi, sprejeti v žiro kliring, so nepreklicni, poravnava pa se šteje za dokončno s trenutkom, ko so denarna sredstva s poravnalnega klirinškega računa nakazana na poravnalne račune neto upnic.
Poravnalna jamstvena shema
8. točka
Banka Slovenije vzpostavi in upravlja poravnalno jamstveno shemo kot sistem sodelovanja likvidnih udeleženk pri kritju neporavnane neto obveznosti (izgube) ene ali več udeleženk, ki na poravnalnem računu nimajo zadosti sredstev za poravnavo svojih neto obveznosti iz žiro kliringa.
Stroški
9. točka
Banka Slovenije udeleženkam zaračunava stroške storitev obračuna in poravnave iz predloženih kreditnih plačilnih nalogov v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.
Pravila delovanja
10. točka
Banka Slovenije izda pravila delovanja sistema žiro kliring, ki podrobneje urejajo pooblastila in odgovornosti Banke Slovenije v zvezi z delovanjem sistema, pogoje udeležbe v žiro kliringu, pravice, obveznosti in odgovornosti udeleženk, način in postopke obračuna in poravnave, upravljanje s tveganji ter postopke v primerih neizpolnjevanja obveznosti udeleženk.
Banka Slovenije v pravilih delovanja sistema žiro kliring predpiše tudi podrobna pravila o vzpostavitvi, upravljanju in delovanju poravnalne jamstvene sheme ter obveznostih udeleženk, ki izhajajo iz aktiviranja in delovanja poravnalne jamstvene sheme.
Prehodni in končni in določbi
11. točka
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o vzpostavitvi sistema žiro kliring (Uradni list RS, št. 65/98, 79/00, 62/01, 18/02).
Banka Slovenije do začetka veljavnosti tega sklepa uskladi pravila delovanja sistema žiro kliring z določbami tega sklepa.
12. točka
Ta sklep začne veljati 1. 8. 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti