Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3193. Sklep o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času, stran 7517.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in tretjega odstavka 63. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času
1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije določa upravljanje sistema bruto poravnave v realnem času (v nadaljevanju: BPRČ), ki udeleženkam omogoča individualno in takojšnjo poravnavo plačil v breme in v dobro poravnalnih računov pri Banki Slovenije.
V sistemu BPRČ se poravnavajo plačila med udeleženkami plačilnega sistema in plačila iz naslova plačilnih storitev, ki jih udeleženke izvajajo za svoje komitente.
2. točka
Udeleženke sistema BPRČ so lahko poleg Banke Slovenije še Klirinško depotna družba ter banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslovanja in imajo pri njej odprt poravnalni oziroma klirinški poravnalni račun.
3. točka
V sistemu BPRČ se poravnavajo vsa plačila velikih vrednosti ter vsa nujna plačila.
Za plačilo velike vrednosti se šteje vsako plačilo, ki se glasi na znesek najmanj 2,000.000 SIT.
4. točka
Plačilni nalogi udeleženk se poravnajo le do višine kritja na poravnalnem računu.
Plačilni nalogi, izdani do višine kritja na poravnalnem računu, se izvršijo v realnem času in so nepreklicni v trenutku, ko so posredovani v sistem, plačila pa dokončna s trenutkom preknjižbe v sistemu BPRČ.
Plačilni nalogi, ki jih udeleženke predložijo v breme svojega poravnalnega računa, na katerem ni dovolj kritja za poravnavo, so razvrščeni v prioritetni vrstni red. Udeleženka lahko prekliče plačilni nalog, dokler je razvrščen v vrstni red.
5. točka
Banka Slovenije zaračunava udeleženkam stroške delovanja sistema BPRČ v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.
6. točka
Banka Slovenije izda pravila delovanja sistema BPRČ, ki urejajo pogoje vstopa, izstopa in izključitve iz sistema BPRČ, način in postopke delovanja sistema BPRČ, postopke izpolnjevanja obveznosti iz naslova kliringov in postopke posredovanja informacij udeleženkam.
Banka Slovenije izda tudi pravila ravnanja v izrednih okoliščinah, s katerimi uredi postopke ravnanja pri udeleženkah in v Banki Slovenije v izrednih razmerah.
7. točka
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o določitvi plačila velike vrednosti (Uradni list RS, št. 88/00) ter sklep o vzpostavitvi sistema BPRČ (Uradni list RS, št. 25/98, 79/00 in 33/01).
Banka Slovenije uskladi pravila delovanja sistema BPRČ in pravila ravnanja v izrednih okoliščinah s tem sklepom do 1. 8. 2002.
8. točka
Ta sklep začne veljati 1. 8. 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti