Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3159. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 7444.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), določb zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), tretjega odstavka 64. člena in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Svet krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan Vrh bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
Svet krajevne skupnosti Lemberg bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka Gora bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel petnajst članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
Svet krajevne skupnosti Tinsko bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Zibika bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje Krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje določi kot ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
3. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Kristan Vrh določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območja naselja Kristan Vrh – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območja naselja Hajnsko – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območja naselja Grliče – v njej se volita dva člana sveta;
4. volilna enota: obsega območja naselja Laše – v njej se volita dva člana sveta.
4. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje Krajevne skupnosti Lemberg določi kot ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Mestinje določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Mestinje – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Stranje – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Krtince – v njej se voli en član sveta.
4. volilna enota: obsega območje dela naselja Pijovci od hišne št. 1 do 39 – v njej se voli en član sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Sladka Gora določijo tri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselij Sladka Gora, Nova vas in dela naselja Pijovci od hišne št. 40 do 65 – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselij Polžanska vas in Polžanska gorca – v njej se volijo trije člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Pečica, Jerovska vas in Beli Potok – v njej se voli en član sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Sveti Štefan določi sedem volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Grobelce – v njej se voli en član sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Sveti Štefan – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Lekmarje in Brezje pri Lekmarju – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Babna Reka – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Babna Gora – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Babna Brda – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Bukovje – v njej se voli en član sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah določi dvanajst volilnih enot, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje dela naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulice: Trubarjeva ulica 1, Ulica Marice Strnadove, Celjska cesta od hišne številke 1 do 42, Rožna ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Franca Skaze od hišne številke 1 do 27 in 29, Vošnjakova ulica, Prešernova ulica, Zelena ulica, Rakeževa ulica, Lorgerjeva ulica, Cesta na Sv. Rok, Aškerčev trg, Rimska cesta od hišne številke 1 do 34, Ulica Mateja Vrečarja, Obrtniška ulica, Rogaška cesta od hišne številke 1 do 45, Kettejeva ulica, Murnova ulica, Ulica na Livado, Sončna ulica, Vegova ulica, Gallusova ulica, Slomškova ulica, Kolodvorska ulica od hišne številke 1 do 28 in 34 do 37, Cankarjeva ulica in hišni številki naselja Vinski vrh pri Šmarju 2a in 4 in Zastranje – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Dvor in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer del ulice Grajski log od hišne številke 1 do 11 – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Sotensko in Vodenovo – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselij Vrh in Močle – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselij Zadrže, Globoko in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulice: Grajski log 12 in 13, Kolodvorska ulica od hišne številke 29 do 33, Celjska cesta od hišne številke 43 do 53, Trubarjeva ulica od hišne številke 2 do 20, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica in Gubčeva ulica – v njej se volita dva člana sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselij Senovica in Predel – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselij Mala Pristava, Bobovo, Preloge in Belo – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območje naselij Predenca, Gaj, Korpule in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulice: Rimska cesta od hišne številke 35 do 49 in Rogaška cesta 52 – v njej se voli en član sveta;
9. volilna enota: obsega območje naselij Dragomilo in Dol – v njej se voli en član sveta;
10. volilna enota: obsega območje naselij Brecljevo in Jazbine – v njej se voli en član sveta;
11. volilna enota: obsega območje naselij Cerovec, Vinski Vrh, Ješovec in Kamenik in del naselja Šmarje pri Jelšah, in sicer ulica: Ulica Franca Skaze 28 – v njej se voli en član sveta;
12. volilna enota: obsega območje naselij Koretno, Konuško in Šerovo – v njej se voli en član sveta.
9. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem določi štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselij Šentvid pri Grobelnem, Gornja vas, Bodrišna vas, Spodnja Ponkvica, Spodnje Selce – v njej se voli tri člane sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselij Završe, Platinovec in dela naselja Grobelno od hišne št. 1 do 71 – v njej se voli tri člane sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Rakovec in Lipovec – v njej se volita dva člana sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Bodrež – v njej se voli en član sveta.
10. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Tinsko določita dve volilni enoti, ki obsegajo območje naselij v KS.
Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Tinsko – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zgornje Tinsko – v njej se volijo trije člani sveta.
11. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Zibika določi osem volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Zibika – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zibiška vas – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Pustike – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Bezgovica – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Škofija – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Vršna vas – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Strtenica – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območje naselja Orehovec – v njej se voli en član sveta.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-42/02
Šmarje pri Jelšah, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti