Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3157. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Dramlje, stran 7441.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 29. seji dne 1. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Dramlje
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o zazidalnem načrtu naselja Dramlje (Uradni list SRS, št. 16/75, 23/88 in Uradni list RS, št. 1/91, 20/94 in 32/97). Spremembe in dopolnitve so obdelane v projektih, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, v avgustu 2001, št. proj. 1886/01 ter v decembru 2001 št. proj. 1881/01.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območja urejanja z oznakami in parcelnimi številkami:
Proizvodno poslovni del: 824/3, 824/8, 824/10, 824, //, 257/2, vse k.o. Marija Dobje;
SD I – 1478/6, k.o. Dramlje
SD II – 823/1, 823/2,823/8,823/9, k.o. Dramlje.
3. člen
Območja sprememb in dopolnitev ZN po tem odloku so namenjena:
Proizvodno poslovni del: kovinska ali lesna obrt s pripadajočimi utilitarnimi prostori ter samostojna garaža na funkcionalnem zemljišču,
SD I: stanovanjska hiša z bazenom s pripadajočo zunanjo ureditev in potrebno
infrastrukturo,
SD II: stanovanjske hiše s pripadajočo zunanjo ureditev in potrebno infrastrukturo.
4. člen
V območju sprememb in dopolnitev ZN pogoji za arhitektonsko oblikovanje so naslednji:
a) tlorisni gabariti
proizvodno poslovni del 10,50 m x 15,50 m in garaža 4,50 m x 7 m
SD I: stanovanjski objekt 12 m x 12 m , bazen 8 m x 5 m,
SD II: 4 stanovanjske hiše 13 m x 9 m
b) višinski gabariti:
proizvodno poslovni del: pritličje
SD I: K + P + IP
SD II: K + P + IP
c) način gradnje, oblikovanje objektov:
proizvodno poslovni objekt: klasično grajeni objekt z AB elementi in kovinsko strešno konstrukcijo. Odstopanja od konstrukcije so mogoča. Streha je dvokapnica. Garaža je klasična gradnja, z enokapno streho.
SD I in SD II: stanovanjski objekti klasične gradnje z dvokapno streho,
5. člen
V območju sprememb in dopolnitev ZN so dovoljene tolerance.
Tolerance na namembnost:
proizvodno poslovni del – stanovanjska hiša s poslovnimi prostori,
Tolerance na tlorisne gabarite:
proizvodno poslovni del; ± v vse smeri, razen proti jugu, garaža ± v vse smeri oziroma z namenom uskladitve prizidka z obstoječim objektom,
SD I ; + 1 m (v minus poljubno) v južni in zahodni smeri,
SD II ; + 1 m (v minus poljubno) v severni, vzhodni in zahodni smeri,
Tolerance na višinske gabarite:
proizvodno poslovni del; ± 0,7 m in možnost dodane etaže v primeru gradnje stanovanjskega objekta višine ca. +2,8 m ter prilagoditvijo strešne konstrukcije na naklon usklajen z okoliškimi objekti in s tem prilagoditev višinskih kot, za garažo pa je max. višina etaže 3 m,
SD I in SD II: možnost odstopanja skupne višine objekta ± 0,8 m, objekt je lahko z neizkoriščenim, delno izkoriščenem ali izkoriščenim podstrešjem.
6. člen
Na območju urejanja je predvidena izgradnja komunalnih ureditev, ki so potrebne za predvidene posege.
7. člen
Vsi predvideni objekti so vezani na komunalno in energetsko infrastrukturo, skladno z zasnovo.
8. člen
Projekta iz 1. točke odloka sta na vpogled v Občini Šentjur.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-92/01-130
Šentjur, dne 1. julija 2002.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti