Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru, stran 7415.

Na predlog župana in na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 23/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US št. U-I-4/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) in 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na korespondenčni seji dne 30. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za dom starejših občanov v Ljutomeru
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o zazidalnem načrtu (Uradni list RS, št. 80/98, 109/99 in 56/00).
2. člen
Dopolni se 1.a člen tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se v celoti glasi:
»Spremeni se grafični del tako, da se spremeni ureditvena in zakoličbena situacija.«
3. člen
Doda se nov 4.a člen.
Prvi odstavek novega 4. a člena se v celoti glasi:
»Poslovno-stanovanjski objekt se zgradi v gabaritih:
– krak ob Prešernovi ulici 33 m x 10 m
– krak ob Ulici I. slovenskega tabora 11 m x 12 m
– povezovalni del med krakoma v radiju 8 m.«
Drugi odstavek novega 4.a člena se v celoti glasi:
»V horizontalnih odmikih so možna odstopanja ±2m.
Tretji odstavek novega 4.a člena se v celoti glasi:
»Vertikalni gabariti so možni P + 2.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-801/2002
Ljutomer, dne 30. maja 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti