Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3137. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija, stran 7414.

Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine Litija na 36. redni seji z dne 11. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet občine Litija.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini, kot je določeno v 2. točki sklepa, pri čemer skupno znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer do višine določene v 2. točki sklepa za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višine določene v 2. členu sklepa za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
VI
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo vrnjeno iz občinskega proračuna v treh mesecih po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VII
Vsi zneski iz tega sklepa, ki določajo višino povrnitve stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizirajo v skladu z 32. členom zakona o volilni kampanji.
VIII
Sklep se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in kandidate za župana za prve lokalne volitve Občine Šmartno pri Litiji.
IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-6/2002
Litija,dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti