Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3136. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002, stran 7413.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Litija na 36. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002
I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih iz tega sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV
V Občini Litija se za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
A) na dvostranskih reklamnih panojih (velikost 3 × 4 m):
– ob Zasavski cesti (pri športni dvorani),
– ob Ljubljanski cesti (od Cerarja v smeri proti Ljubljani),
– ob avtobusnem postajališču Na Dobravi,
– na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji,
– ob Zasavski cesti (pri OMW),
– ob Zasavski cesti (pri odcepu za Šmartno),
– na parkirišču pred IUV v Šmartnem pri Litiji,
– na Ustju (pri spomeniku);
B) na betonskih stebrih:
– na Prvomajski ulici (pred trgovino Na Dobravi),
– na Cankarjevi ulici (ob železniški postaji),
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK),
– na Ul. Mire Pregljeve (pred športno dvorano),
– na Maistrovi ulici (pred trgovino),
– na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji (pred pekarno);
C) na aluminijastih panojih:
– na Cankarjevi ulici; 2 panoja,
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK),
– na Ljubljanski c. (pred mostom),
– na Jerebovi ulici (pred občino); 2 panoja,
– na Ulici Mire Pregljeve (pred športno dvorano),
– na Ulici Mire Pregljeve (nasproti OŠ Litija); 2 panoja,
– na Savski c. (pri črpalki);
D) v krajevnih središčih se plakatna mesta določijo v dogovoru s krajevno skupnostjo. Tako določena brezplačna plakatna mesta se objavijo v glasilu »Litijski občan« in drugih lokalnih medijih, najkasneje do konca meseca avgusta 2002.
V
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v veliki sejni dvorani Občine Litija, Jerebova 14, Litija, v sredo, 9. 10. 2002 ob 16. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka, 4. 10. 2002 do 12. ure, v tajništvo Občinske uprave občine Litija (soba 44, I. nadstropje) pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2002 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana) in za volitve predsednika države 2002.
VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
VII
Po dogovoru z upravljalcem in proti plačilu sme organizator volilne kampanje plakate z volilno propagandnimi sporočili nameščati na reklamnih panojih (3 × 4 m) in aluminijastih panojih, ki jih za ta namen določi upravljalec.
VIII
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
IX
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljalec.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in glasilu »Litijski občan«, izvleček pa se objavi tudi v drugih lokalnih medijih (ATV Signal, Radio Geoss).
Št. 008-7/2002
Litija, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti