Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 7376.

Na podlagi 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 5. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98, 90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev PUP za območje planske celote Bled z odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled, v zvezi z ureditvenim načrtom Ribenska gora.
3. člen
Spremeni in dopolni se 58. člen odloka tako, da se v tabeli pretežne rabe prostora morfoloških enot ureditvenega območja III. doda pri točki “9. U-Ri 3 Ribno hotel Kompas” tekst “UN Ribenska gora”, pri točkah “11. U-Ri 5” in “12. U-Ri 6” pa se tekst “območje zdrav. turist. centra” in “obm. rekreac. površine ob Savi v Ribnem” nadomesti s tekstom “UN Ribenska gora”.
V nadaljevanju se črta tekst “Turistične in rekreacijske površine”, ki se nadomesti s tekstom “Območja, ki se urejajo z UN Ribenska gora”, za alineo U-Ri 6 pa se doda alinea
“del odprtega prostora”.
4. člen
V celoti se črtajo členi št. 61, 63. in 64.
5. člen
Spremeni se kartografsko gradivo: v karti v merilu 1:5000 PKN Bled 40 in Radovljica 31, kjer se vriše meja območja ureditvenega načrta Ribenska gora.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-3/2002
Bled, dne 5. junija 2002.
Podžupan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti