Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3102. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom, stran 7358.

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 39. seji dne 19. 6. 2002 sprejel
P O J A S N I L A
k slovenskim računovodskim standardom
Pojasnilo 1 k SRS 1 – Izpolnjevanje pogojev za razvrstitev najemov med finančne najeme
Šteje se, da je po točki č) SRS 1.52 na začetku najema sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin večja ali enaka kot skoraj celotna poštena vrednost sredstva, ki je predmet najema, zmanjšana za državne podpore in dobropise na račun plačila davkov, ki jih ima tedaj najemodajalec, če dosega 90 ali več odstotkov poštene vrednosti sredstva, ki je predmet najema.
Pojasnilo 1 k SRS 8 – Poravnavanje izgube
Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala lahko uprava (ravnateljstvo) pri sestavljanju letnega poročila v celoti nameni za poravnavo prenesene izgube, vendar šele ko za ta namen porabi vse druge sestavine celotnega kapitala.
Pojasnilo 2 k SRS 8 – Oblikovanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala v bankah
Banke pri prehodu na nove slovenske računovodske standarde na dan 1. januarja 2002 izkažejo izključene prihodke iz revalorizacije oziroma tečajnih razlik ter izključene prihodke iz obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev (vrednostnic) in dolgoročnih finančnih naložb v kapital, oblikovane po starih slovenskih računovodskih standardih, kot posebne prevrednotovalne popravke kapitala v zvezi s finančnimi naložbami. Pri prvi sestavitvi računovodskih izkazov po novih slovenskih računovodskih standardih banke izmerijo vse finančne naložbe po SRS 3.24 do SRS 3.34.
Št. 09/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Marjan Odar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti