Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3100. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 7327.

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US in 70/00) je Republiška volilna komisija na 9. seji dne 3. 7. 2002 sprejela
S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj), se imenuje:
za predsednico:
Janja Roblek, roj. 1965
Sp. Bela 14, Preddvor
za namestnico predsednice:
Vanda Polajnar, roj. 1964
Lojzeta Horvata 8, Kranj
za člana:
– Marjan Markovič, roj. 1928
Nazorjeva 2, Kranj
za namestnika člana:
– Stane Meglič
Cankarjeva 22, Tržič
za člana:
– Rudi Bernik, roj. 1966
Topolje 5, Selca
za namestnika člana:
– Mirko Masten, roj. 1937
Britof 276, Kranj
za člana:
– Anton Horvatič, roj. 1970
Ročevnica 9, Tržič
za namestnika člana:
– Marjan Vrabec,roj. 1934
Cankarjeva ul. 31, Radovljica
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče–Planica, Kranjska Gora, Dovje–Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik–Koroška Bela, Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava, Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice), se imenuje:
za predsednico:
Maja Kostanjšek, roj. 1954
Jelovška 11a, Radovljica
za namestnika predsednice:
Dušan Rajgelj, roj. 1957
Zabreznica 58/a, Žirovnica
za člana:
– Milan Janžovnik, roj. 1957
Ledine 2, Kranjska Gora
za namestnika člana:
– Branko Robič, roj. 1963
Srednji Vrh 19, Martuljk
za članico:
– Dušanka Škufca, roj. 1959
Žirovnica 64, Žirovnica
za namestnico članice:
– Erika Repovž, roj. 1951
Tomšičeva 50, Jesenice
za člana:
– Vitomir Pretnar, roj. 1953
Smokuč 75, Žirovnica
za namestnico člana:
– Simona Kancler, roj. 1973
Svetinova 12, Jesenice
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Koprivnik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip, Bled, Ribno (sedež: Radovljica), se imenuje:
za predsednico:
Marija Ogrin, 1954
Alpska 19, Bled
za namestnico predsednice:
Pavlina Dermota, roj. 1956
Otoče 2, Podnart
za člana:
– Anton Šlibar
Begunje 47, Begunje na Gorenjskem
za namestnika člana:
– Nace Potočnik, roj. 1949
Gozdarska ul. 4, Bled
za članico:
– Ana Svetina, roj. 1941
Ribenska 30, Bled
za namestnika članice:
– Valentin Silič, roj. 1943
Jelovška 20, Bled
za člana:
– Metod Rozman, roj. 1959
Grajska 17, Bohinjska Bistrica
za namestnico člana:
– Marija Žvab, roj. 1955
Vodnikova 6, Bohinjska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem, Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica), se imenuje:
za predsednico:
Terezija Zorko
Gradnikova 48, Radovljica
za namestnika predsednice:
Miroslav Birk, roj. 1948
Gradnikova 103, Radovljica
za člana:
– Drago Rozman, roj. 1948
Bevkova 36, Radovljica
za namestnika člana:
– Peter Urbanija, roj. 1971
Zgornja Dobrava 2, Kamna Gorica
za člana:
– Rafael Podlogar, roj. 1956
Finžgarjeva 4, Lesce
za namestnico člana:
– Breda Gladek, roj. 1968
Rovte 3, Podnart
za člana:
– Milan Pohar, roj. 1949
Brezje 24, Brezje
za namestnika člana:
– Andrej Cerar, roj. 1944
Langusova 55, Radovljica
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center (sedež: Kranj), se imenuje:
za predsednico:
Marija Pokorn Grašič, 1973
Žabnica 71, Žabnica
za namestnika predsednice:
Klemen Kastelic, roj. 1973
Zg. Bitnje 204, Žabnica
za člana:
– Štefan Kadoič, roj. 1933
Ručigajeva 33, Kranj
za namestnico člana:
– Marija Trbič, roj. 1948
Žanova 36, Kranj
za člana:
– Andrej Perčič
Trstenik 9, Golnik
za namestnico člana:
– Milena Bohinc, roj. 1977
Mavčiče 103, Mavčiče
za člana:
– Gregor Tomše, roj. 1972
Britof 276, Kranj
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka (sedež: Kranj), se imenuje:
za predsednico:
Marjeta Dvornik, roj. 1963
Nazorjeva 2, Kranj
za namestnico predsednice:
Judita Aljančič, roj. 1960
Srednja vas pri Šenčurju 147, Šenčur
za članico:
– Saša Kristan, roj. 1958
Trojarjeva 32, Kranj
za namestnico članice:
– Erna Ambrožič, roj. 1978
Šutna 33, Žabnica
za člana:
– Tomaž Pirš, roj. 1961
Zasavska 60, Kranj
za namestnika člana:
– Edvard Gruden, roj. 1948
Gorenjskega odreda 4, Kranj
za člana:
– Branko Fajdiga, roj. 1950
Ul. Janeza Puharja 1, Kranj
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek–Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor (sedež: Kranj), se imenuje:
za predsednico:
Renata Horvat, roj. 1963
Partizanska pot 5, Kranj
za namestnika predsednice:
Igor Bele
Lojzeta Horvata 10, Kranj
za člana:
– Miha Zevnik, roj. 1961
Grad 67, Cerklje
za namestnika člana:
– Jakob Šenk, roj. 1955
Zg. Jezersko 150a, Jezersko
za člana:
– Anton Kopitar, roj. 1949
Dvorje 101, Cerklje
za namestnika člana:
– Stanislav Bernard, roj. 1936
Cesta v Polico 23, Cerklje na Gorenjskem
za članico:
– Marija Trbič, roj. 1948
Žanova ulica 36, Kranj
za namestnico članice:
– Nataša Markun, roj. 1948
Tupaliče 22a, Preddvor
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič), se imenuje:
za predsednico:
Janka Šolinc
Bistrica 22, Tržič
za namestnika predsednice:
Janez Kikel, roj. 1957
Za Mošenikom 25, Tržič
za člana:
– Stanislav Šlibar, roj. 1937
Kovor, Cesta na Hudo 23, Tržič
za namestnico člana:
– Mateja Malovrh, roj. 1971
Cankarjeva 19, Tržič
za članico:
– Jožefa Legat
Retnje 12, Križe
za namestnika članice:
– Frančišek Bradač
Loka 77, Tržič
za članico:
– Jolanda Stelzer, roj. 1959
Pristavška 5, Tržič
za namestnika članice:
– Brane Ravnik
Virje 6, Tržič
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Škofja Loka, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Škofja Loka mesto, Godešič, Sveti Duh, Kamnitnik, Stara Loka–Podlubnik, Rateče–Gorenja vas, Trata (sedež: Škofja Loka), se imenuje:
za predsednico:
Majda Urh, roj. 1954
Virmaše 209, Škofja Loka
za namestnika predsednice:
Peter Osolnik, roj. 1938
Suha 16, Škofja Loka
za članico:
– Helena Kavčič, roj. 1971
Podlubnik 43, Škofja Loka
za namestnico članice:
– Mara Jelovšek, roj. 1934
Podlubnik 20, Škofja Loka
za člana:
– Janez Leben,roj. 1932
Studeno 13, Železniki
za namestnika člana:
– Franc Krmelj, roj. 1939
Podlubnik 28, Škofja Loka
za člana:
– Gregor Žagar, roj. 1973
Stara Loka 49, Škofja Loka
za namestnico člana:
– Helena Leben, roj. 1929
Vincarje 4, Škofja Loka
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Škofja Loka, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica–Bukovščica, Dražgoše, Selca, Lenart nad Lušo, Zminec, Sovodenj, Trebija, Lučine, Gorenja vas, Poljane nad Škofjlo Loko, Javorje, Log, Davča, Sorica, Železniki, Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenuje:
za predsednico:
Nevenka Krelj, roj. 1952
Zminec 83, Škofja Loka
za namestnico predsednice:
Ana Ržen, roj. 1956
Log 66, Škofja Loka
za člana:
– Janez Hrovat, roj. 1960
Žabja vas 6, Poljane
za namestnika člana:
– Gregor Gasser, roj. 1933
Spodnja Sorica 14, Železniki
za člana:
– Jože Prezelj, roj. 1958
Zali Log 55, Železniki
za namestnico člana:
– Metka Debeljak
Loška cesta 1, Žiri
za člana:
– Matej Demšar, roj. 1967
Visoko 2, Škofja Loka
za namestnico člana:
– Silva Žontar, roj. 1943
Partizanska cesta 10, Škofja Loka
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik), se imenuje:
za predsednico:
Stanislava Avbelj, roj. 1952
Križ 41, Komenda
za namestnico predsednice:
Brigita Markovič
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik
za člana:
– Gregor Koncilja, roj. 1967
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik
za namestnico člana:
– Marta Žerko, roj. 1941
M. Blejca 12, Kamnik
za člana:
– Anton Vidmar, roj. 1950
Streliška 6, Kamnik
za namestnika člana:
– Milan Windschnurer, roj. 1929
Pot na Jeranovo 5, Kamnik
za člana:
– Stanislav Cerar, roj. 1962
Volčji Potok 6/a, Radomlje
za namestnika člana:
– Gordan Ambrožič, roj. 1935
Kettejeva 5, Kamnik
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole, Godovič, Gorje–Poče–Trebenče, Idrija, Krnice–Masore, Ledine, Novaki Dolenji–Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne–Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija), se imenuje:
za predsednika:
Peter Rejc
Otona Župančiča 30, Idrija
za namestnico predsednika:
Julijana Mlakar, roj. 1965
Gorenji Novaki 36, Cerkno
za člana:
– Vojko Božič, roj. 1949
Študentovska 1, Idrija
za namestnico člana:
– Mihaela Zelenc, roj. 1935
Gortanova 1, Idrija
za člana:
– Marijan Platiše, roj. 1957
Mostaniška 40, Cerkno
za namestnico člana:
– Ana Manegatti, roj. 1965
Goriška 39, Cerkno
za člana:
– Miha Žakelj, roj. 1981
Godovič 42, Godovič
za namestnika člana:
– Stanislav Hladnik, roj. 1950
Na vasi 30, Spodnja Idrija
V volilno komisijo II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna), se imenuje:
za predsednika:
Danilo Ukmar, roj. 1949
Tržaška 16, Postojna
za namestnika predsednika:
Tomaž Smrtnik, roj. 1955
Poštni vrt 6, Logatec
za članico:
– Margareta Srebotnjak Borsellino, roj. 1960
Log 9, Postojna
za namestnika članice:
– Blaž Praček, roj. 1969
Glavni trg 14, Vipava
za člana:
– Jadran Pišot, roj. 1948
Oljčna pot 12a, Ankaran
za namestnika člana:
– Aleš Klemenc, roj. 1966
Rakitnik 28, Prestranek
za člana:
– Darko Zadel, roj. 1959
Cesta na Lenivec 22, Sežana
za namestnika člana:
– Ernest Margon, roj. 1951
Prečna 2, Pivka
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal–Koritnica, Kamno, Kneža, Kobarid, Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča– Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin), se imenuje:
za predsednika:
Dušan Makuc, roj. 1948
Logoršče 30, Tolmin
za namestnika predsednika:
Edvard Sivec, roj. 1948
Ladra 48, Kobarid
za člana:
– Albin Taljat, roj. 1928
Kosovelova 2, Tolmin
za namestnico člana:
– Aleksandra Leban, roj. 1965
Modrej 27, Most na Soči
za člana:
– Metod Fon, roj. 1964
Volče 33, Tolmin
za namestnika člana:
– Vojko Kravanja, roj. 1957
Kal–Koritnica 15/a, Bovec
za člana:
– Radoš Valas, roj. 1947
Srpenica 77, Srpenica
za namestnika člana:
– Zoran Matovski, roj. 1965
Kosovelova 7b, Tolmin
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Piran, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Lucija, Nova vas–Padna–Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan (sedež: Piran), se imenuje:
za predsednico:
Selma Bobera Stanovnik, roj. 1954
Kosmačeva 20, Lucija
za namestnika predsednice:
Patrick Vlačič, roj. 1970
Ul. XXX. divizije 16, Portorož
za člana:
Sašo Šraml, roj. 1961
Ul. XXX. divizije 14, Portorož
za namestnico člana:
– Snežna Rešek, roj. 1966
Pod anteno 14, Portorož
za člana:
– Drago Ferš, roj. 1943
Kosmačeva 17, Portorož
za namestnika člana:
– Vittorio Lusa, roj. 1934
Vojkova 4, Portorož
za člana:
– Peter Grbec, roj. 1979
Sv. Peter 142, Sečovlje
za namestnico člana:
– Mira Cerin, roj. 1941
Pot pomorščakov 15/b, Portorož
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Izola I–stari del mesta, Izola II–srednji del mesta, Izola III– Polje–Livade, Korte, Jagodje–Dobrava (sedež: Izola), se imenuje:
za predsednika:
Vitomir Bohinec, roj. 1959
Klanec 4, Izola
za namestnico predsednika:
Darja Srabotič, roj. 1962
Ul. IX. korpusa 17, Izola
za člana:
– Edvard Dečman, roj. 1953
Ul. IX. korpusa 1, Izola
za namestnika člana:
– Boris Milenkovski, roj. 1944
Ul. IX. korpusa 3, Izola
za člana:
– Ivan Bizjak, roj. 1939
Drevored 1. maja 6, Izola
za namestnika člana:
– Vladimir Kozolovič, roj. 1947
Mirna pot 5, Jagodje, Izola
za člana:
– Robert Franc Prelc, roj. 1958
Oljčna ul. 5, Izola
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje–Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center (sedež: Koper), se imenuje:
za predsednika:
Mitja Spindler, roj. 1952
Vena Pilona 14, Koper
za namestnico predsednika:
Vanja Bažec, roj. 1972
Frenkova cesta 4, Pobegi
za člana:
– Radislav Krašna, roj. 1952
Jadranska c. 78, Ankaran
za namestnico člana:
– Marjeta Skok, roj. 1943
Izletniška pot 26, Koper
za člana:
– Marjan Križman, roj. 1953
Čevljarska 22, Koper
za namestnika člana:
– Domen Colja, roj. 1982
Kampel 5g, Koper
za člana:
– Borut Mastnak, roj. 1976
Oljčna pot 25h, Koper
za namestnika člana:
– Oliver Bajt, roj. 1960
Vena Pilona 14, Koper
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi–Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež: Koper), se imenuje:
za predsednico:
Natalija Sakal, roj. 1967
Erjavčeva 24, Koper
za namestnico predsednice:
Marinela Maras, roj. 1962
Beblerjeva 8, Koper
za člana:
Ciril Koprivc, roj. 1939
Cesta I. istrske brigade 60, Pobegi–Čežarji
za namestnika člana:
– Andrej Jamnik, roj. 1943
Bevkova 50, Ankaran
za člana:
– Vlado Cerkvenič, roj. 1954
Cesta X št. 6, Prade, Koper
za namestnico člana:
– Valerija Jakovac, roj. 1960
Dekani 15, Koper
za članico:
– Gracijela Veljkovič, roj. 1967
Sermin 34, Koper
za namestnico članice:
– Adrijana Baruca, roj. 1961
Koštabona 12, Šmarje pri Kopru
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka, Vreme, Senožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje, Vrabče, Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje, Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj (sedež: Sežana), se imenuje:
za predsednico:
Aleksandra Mirc–Gombač, roj. 1966
Lokev 30, Divača
za namestnika predsednice:
Damijan Krt, roj. 1947
Pod Sedovnikom 33, Sežana
za članico:
– Majda Slavec
Komen 1b, Komen
za namestnika članice:
– Nebojša Dodič, roj. 1974
Vojkova 2, Divača
za člana:
– Miha Pogačar, roj. 1953
Ul. Nika Šturma 2, Sežana
za namestnika člana:
– Jožef Korošec, roj. 1927
Gradišče 18, Sežana
za člana:
– Mitja Ambrožič, roj. 1946
Ul. Mirka Pirca 1, Sežana
za namestnico člana:
– Verica Kavre, roj. 1957
Jamska ulica 10, Kozina
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo, Zabiče (sedež: Ilirska Bistrica), se imenuje:
za predsednika:
Miroslav Urbančič, roj. 1944
Bazoviška 32b, Ilirska Bistrica
za namestnika predsednika:
Mitja Škerlevaj, roj. 1948
Pod Stražico 13, Ilirska Bistrica
za člana:
– Roman Gustinčič, 1968
Gabrje 2a, Ilirska Bistrica
za namestnika člana:
– Ivan Male, roj. 1943
Pregarje 98, Obrov
za člana:
– Drago Jagodnik
Podgrad 30, Podgrad
za namestnico člana:
– Valerija Rebec
Gregorčičeva 19, Ilirska Bistrica
za članico:
– Vojka Lenarčič, roj. 1941
Kidričeva 18, Ilirska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol, Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna), se imenuje:
za predsednico:
Aleksandra Ukmar, roj. 1962
Tržaška 16, Postojna
za namestnico predsednice:
Majda Gombač
Pretnarjeva 7, Postojna
za člana:
– Danijel Mislej, roj. 1954
Rakitnik 32, Prestranek
za namestnika člana:
– Stanislav Čelhar, roj. 1941
Snežniška 22, Pivka
za članico:
– Milena Sever, roj. 1941
Globočnikova 18, Postojna
za namestnika članice:
– Janez Čuček, roj. 1948
Vilharjeva ul. 4, Pivka
za članico:
– Branka Černigoj, roj. 1952
Ulica 1. maja 5, Postojna
za namestnika članice:
– Stanko Markovčič, roj. 1949
Pivška 1, Postojna
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek–Vitovlje, Trnovo, Deskle–Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež: Nova Gorica), se imenuje:
za predsednika:
Andrej Orel
Vipavska cesta 17, Rožna Dolina, Nova Gorica
za namestnika predsednika:
Marjan Pintar, roj. 1959
Ul. 15. septembra 12, Nova Gorica
za člana:
– Tomaž Tomažič, roj. 1969
Vojkova 31, Kanal
za namestnika člana:
– Ivan Humar, roj. 1957
Seniški Breg 21, Ročinj
za člana:
– Gregor Veličkov, roj. 1966
Lemutova 22, Nova Gorica
za namestnika člana:
– Igor Harej, roj. 1960
Tabor 32, Dornberk
za člana:
– Benjamin Klančič, roj. 1942
Bilje 128, Renče
za namestnico člana:
– Melanija Kerševan, roj. 1958
Gradišče nad Prvačino 18/b, Renče
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba (sedež: Nova Gorica), se imenuje:
za predsednika:
Igor Mozetič, roj. 1958
Žigoni 26, Renče
za namestnico predsednika:
Jana Grbec, roj. 1962
Marija Kogoja 45, Nova Gorica
za člana:
– Andrej Kompara, roj. 1955
Toma Brejca 15, Kromberk
za namestnico člana:
– Elvira Šušmelj, roj. 1961
Gradnikove brigade 47, Nova Gorica
za člana:
– Anton Kosmačin, roj. 1953
Gortanova 22, Nova Gorica
za namestnika člana:
– Franc Vodopivec, roj. 1956
Potok pri Dornberku 29, Dornberk
za člana:
– Silvo Kokot, roj. 1939
Podmark 17, Šempeter pri Gorici
za namestnika člana:
– Stanko Kogoj, roj. 1952
Gradnikove brigade 59, Nova Gorica
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ajdovščina, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje–Potoče, Lokavec, Lozice, Lože–Manče, Otlica–Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina), se imenuje:
za predsednika:
Marjan Stopar, roj. 1958
Kosovelova 24, Vipava
za namestnico predsednika:
Boža Ferfolja, roj. 1958
Budanje 4i, Vipava
za članico:
Andreja Žvanut
Podnanos 39, Podnanos
za namestnika članice:
– Rajko Troha, roj. 1940
Velike Žablje 74/a, Dobravlje
za člana:
– Albert Kravos, roj. 1941
Cesta 95, Ajdovščina
za namestnika člana:
– Igor Česnik, roj. 1962
Plače 24/a, Ajdovščina
za člana:
– Miloš Bizjak, roj. 1965
Tovarniška cesta 3/č, Ajdovščina
za namestnika člana:
– Boris Ambrožič, roj. 1953
Dolga Poljana 2, Vipava
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje–Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in Občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo–Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor–Logatec (sedež: Logatec), se imenuje:
za predsednico:
Nada Jelovšek, roj. 1953
Drenov Grič 47, Drenov Grič
za namestnico predsednice:
Zora Noč, roj. 1960
Dolenje Jezero 14, Cerknica
za člana:
– Vjekoslav Čuk, roj. 1955
Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu
za namestnika člana:
– Anton Antičevič, roj. 1932
Hrib 5, Logatec
za člana:
– Franc Širaj, roj. 1957
Nova vas 61, Nova vas
za namestnika člana:
– Franc Kovačič, roj. 1933
Notranjska 10, Cerknica
za člana:
– Martin Mihevc, roj. 1949
Tržaška 34, Logatec
za namestnika člana:
– Viktor Krmavnar, roj. 1934
Laze 35, Laze
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer–Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas (sedež: Vrhnika), se imenuje:
za predsednika:
Janez Obreza, roj. 1938
Dragomerška 66, Brezovica pri Ljubljani
za namestnico predsednika:
Ljiljana Petkovšek, roj. 1958
Stara Vrhnika 53a, Vrhnika
za članico:
– Janja Mišič
Verd 204, Vrhnika
za namestnico članice:
– Sonja Žitko, roj. 1974
Dol 78, Borovnica
za člana:
– Vojko Jerina, roj. 1954
Partizanski tabor 8, Vrhnika
za člana:
– Andrej Mattias
Turnovše 11, Vrhnika
za namestnika člana:
– Marko Debevec
Padež 4, Borovnica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:
za predsednico:
Barbara Žužek Javornik, roj. 1964
Hacquetova 9, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Nevenka Rihar, roj. 1959
Bičevje 2, Ljubljana
za člana:
– Marjan Gale, roj. 1958
Gumnišče 9, Škofljica
za namestnika člana:
– Alojz Žist, roj. 1943
Pijava Gorica 149, Škofljica
za člana:
– Marko Čuden, roj. 1961
Podpeška 279, Notranje Gorice
za namestnika člana:
– Igor Sever, roj. 1964
Velike Lašče 139, Velike Lašče
za člana:
– Stanislav Ostanek, roj. 1964
Ig 311, Ig
za namestnico člana:
– Milan Bukovec, roj. 1956
Zalog 5, Škofljica
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:
za predsednico:
Marija Tupy, roj. 1950
Opekarska 9, Ljubljana
za namestnika predsednice:
Rok Šteblaj, roj. 1968
Merčnikova 4, Ljubljana
za člana:
– Sergej Gomišček, roj. 1926
Ziherlova 28, Ljubljana
za namestnika člana:
– Vid Marinček, roj. 1955
Orle 41, Škofljica
za člana:
– Jože Kernc, roj. 1957
Peruzzijeva 58, Ljubljana
za namestnika člana:
– Maks Močnik, roj. 1926
Pot k ribniku 20, Ljubljana
za člana:
– Dušan Bandelj, roj. 1949
Spodnji Rudnik, Cesta II/19, Ljubljana
za namestnika člana:
– Jure Prebil, roj. 1956
Trnovska 8, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:
za predsednico:
Nadija Kardelj
Pot na Fužine 55, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Lea Zalokar, roj. 1955
Erjavčeva 22, Ljubljana
za članico:
– Danica Dolničar, roj. 1952
Tržaška 49, Ljubljana
za namestnika članice:
– Igor Krč, roj. 1959
Gorkičeva 16, Ljubljana
za člana:
– Albin Oven
Polhograjska 57, Dobrova
za namestnika člana:
– Gabrijel Tomšič, roj. 1937
Riharjeva 28, Ljubljana
za člana:
– Martin Toman, roj. 1952
Lepi pot 14a, Ljubljana
za namestnika člana:
– Jože Zakonjšek, roj. 1925
Lepi pot 14/b, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Vič–Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič–Rudnik), se imenuje:
za predsednico:
Lidija Leskošek Nikolič
Malči Beličeve 65, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Tanja Pleško, roj. 1972
Ul. Bratov Učakar 102, Ljubljana
za člana:
– Franc Malovrh, roj. 1935
Horjulska 69, Dobrova
za namestnika člana:
– Miran Lozej, roj. 1956
Podsmreka 5j, Dobrova
za članico:
– Lidija Drobnič, roj. 1931
Peričeva 7, Ljubljana
za namestnika članice:
– Uroš Dolinar, roj. 1980
Tomčeva 4, Ljubljana
za člana:
– Anton Potočnik, roj. 1940
Pot na gornje polje, Dobrova
za namestnico člana:
– Stanka Ritonja, roj. 1954
Trubarjeva 7, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež: Ljubljana Center), se imenuje:
za predsednico:
Tamara Kokalj
Komenskega 7, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Metoda Hrovat, roj. 1966
Kamnikarjeva 9, Škofljica
za člana:
– Marko Polič, roj. 1946
Valvazorjeva 7, Ljubljana
za namestnika člana:
– Janko Štajnbaher, roj. 1949
Metoda Mikuža 18, Ljubljana
za člana:
– Ljudomil Škabar, roj. 1933
Gabrščkova 32, Ljubljana
za namestnico člana:
– Mira Umek, roj. 1943
Prule 7, Ljubljana
za člana:
– Andrej Justinek, roj. 1954
Poljanski nasip 28, Ljubljana
za namestnico člana:
– Marija Marolt Gomišček, roj. 1929
Ziherlova 28, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška) se imenuje:
za predsednico:
Nina Betteto, roj. 1962
Kmečka pot 12, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Nataša Remškar, roj. 1939
Pretnarjeva 12, Ljubljana
za člana:
– Niko Martinec, roj. 1949
Gospodinjska 11, Ljubljana
za namestnika člana:
– Jože Kobe, roj. 1942
Pod akacijami 52, Ljubljana
za člana:
– Drago Dolenc, roj. 1931
Šišenska 7, Ljubljana
za namestnico člana:
– Marija Rotar Mesec
Mladinska 50, Ljubljana
za člana:
– Franc Tegelj, roj. 1932
Ane Ziherlove 6, Ljubljana
za namestnika člana:
– Matej Bizjak, roj. 1975
Zofke Kvedrove 20, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež: Ljubljana Šiška), se imenuje:
za predsednico:
Irena Dovnik, roj. 1964
Moškričeva 46, Ljubljana
za člana:
– France Briški, roj. 1956
Ul. Marije Hvaličeve 26, Ljubljana
za namestnico člana:
– Majda Šuhel, roj. 1956
Bratov Babnik 51, Ljubljana
za člana:
– Miha Koprivšek, roj. 1975
Gotska 3, Ljubljana
za namestnika člana:
– Anton Komar, roj. 1941
Gotska 12, Ljubljana
za članico:
– Terezija Hajdinjak, roj. 1944
Glavarjeva 47, Ljubljana
za namestnika članice:
– Peter Dolinar, roj. 1931
Obirska 19, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje–Brod, Gunclje–Male, Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenuje:
za predsednico:
Marija Mulec, roj. 1959
Zupančičeva 11, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Marija Remškar, roj. 1964
Tržaška 453a, Ljubljana
za članico:
– Marija Škerjanec, roj. 1940
Celovška 189, Ljubljana
za namestnico članice:
– Mateja Maček, roj. 1964
Jerančičeva 12, Ljubljana
za člana:
– Jože Strajnar, roj. 1950
Smrtnikova 3, Ljubljana
za namestnico člana:
– Metka Žan, roj. 1971
Smrdujeva 25, Ljubljana–Šentvid
za člana:
– Rok Pretnar, roj. 1977,
Arkova 4, Ljubljana
za namestnico člana:
– Vida Florjančič, roj. 1943
Prušnikova 42, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica–Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče–Medno, Šmartno Tacen, Trnovec–Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše–Goričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenuje:
za namestnico predsednika:
Vanja Debeljak, roj. 1958
Valburga 29c, Smlednik
za člana:
– Andrej Novak, roj. 1970
Franca Seška 3, Vodice
za namestnika člana:
– Peter Podgoršek, roj. 1947
Klanska 3, Medvode
za članico:
– Marjeta Polajnar, roj. 1978
Željka Tonija 13, Ljubljana-Šmartno
za namestnika članice:
– Roman Lavtar, roj. 1961
Rakovnik 120, Medvode
za člana:
– Andrej Satran, roj. 1943
Preška 30, Medvode
za namestnico člana:
– Breda Vrečko, roj. 1960
Seunigova 14, Ljubljana–Šmartno
V volilno komisijo IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste–Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenuje:
za predsednika:
Vladimir Balažic, roj. 1952
Vodnikova 86a, Ljubljana
za namestnika predsednika:
Aljoša Rupel, roj. 1947
Pod hribom 51, Ljubljana
za člana:
– Savo Šifrer, roj. 1923
Glavarjeva 27, Ljubljana
za namestnico člana:
– Bojana Maravič, roj. 1973
Pristavlja vas 5a, Šentvid pri Stični
za članico:
– Urška Šilc, roj. 1976
Zamostec 48, Sodražica
za namestnika članice:
– Janez Železnik, roj. 1923
Livarska 14, Ljubljana
za člana:
– Janez Pintar, roj. 1967
Adamičeva 6, Šmarje-Sap
za namestnika člana:
– Velislav Žvipelj, roj. 1959
Štihova 4, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Draga, Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik–Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Struge na Dolenjskem, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold (sedež: Kočevje), se imenuje:
za predsednika:
Roman Poklač, roj. 1960
Bračičeva 3, Kočevje
za namestnika predsednika:
Tomo Jarni, roj. 1955
Trata 1/2, Kočevje
za članico:
– Majda Lindič, roj. 1950
Gozdna cesta 3, Dolga vas, Kočevje
za namestnika članice:
– Robert Zadnik, roj. 1966
Kidričeva 3, Kočevje
za člana:
– Stanislav Gabrič, roj. 1951
Novi Lazi 20, Kočevska Reka
za namestnika člana:
– Anton Colnar, roj. 1965
Kajuhovo naselje 2, Kočevje
za člana:
– Iztok Klun, roj. 1980
Ul. heroja Marinclja 11, Kočevje
za namestnika člana:
– Antun Volf, roj. 1960
Sela 25, Osilnica
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, Dolenja vas, Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenuje:
za predsednika:
Blaž Volf, roj. 1953
Trg zbora odposlancev 60, Kočevje
za namestnico predsednika:
Dragica Abrahamsberg, roj. 1957
Gornje Lepovče 22, Ribnica
za člana:
– Miha Klun, roj. 1973
Breg 1, Ribnica
za namestnika člana:
– Anton Adamič, roj. 1948
Graben 3, Ortnek
za člana:
– Marjan Hojč,roj. 1952
Knafljev trg 6, Ribnica
za namestnika člana:
– Blaž Milavec, roj. 1978
Cesta Majde Šilc 14, Sodražica
za člana:
– Vilijem Levstek, roj. 1932
Goriča vas 18, Ribnica
za namestnico člana:
– Mojca Lavrič, roj. 1959
Travnik 30a, Loški Potok
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Grosuplje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri Stični, Šmarje–Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm–Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna, Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Kompolje (sedež: Grosuplje), se imenuje:
za predsednika:
Franc Krivic, roj. 1945
Jerajeva 8, Ljubljana
za namestnico predsednika:
Katarina Marolt Kuret, roj. 1967
Jurčičeva I/2, Grosuplje
za članico:
– Alja Gabrijel, roj. 1973
Jurčičeva 16, Šmarje-Sap
za namestnico članice:
– Malči Žitnik, roj. 1942
Pri Mostu 10, Grosuplje
za člana:
– Vinko Kobilca
Pod gozdom c. III/2, Grosuplje
za namestnico člana:
– Majda Kadunc, roj. 1956
Mala vas 22, Grosuplje
za člana:
– Janez Dolinšek
Peč 6, Grosuplje
za namestnika člana:
– Davorin Kastelic, roj. 1961
Muljava 4, Ivančna Gorica
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane, Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija), se imenuje:
za predsednika:
Milan Kaplja, roj. 1952
Brodarska 10, Litija
za namestnika predsednika:
Miro Bregar, roj. 1958
Cesta Komandanta Staneta 15, Litija
za člana:
– Zvone Šavor, roj. 1956
Zavrstnik 54, Šmartno pri Litiji
za namestnika člana:
– Marko Godec
Ulica solidarnosti 4, Litija
za člana:
– Marko Povše, roj. 1965
Konjšica 2, Polšnik
za namestnika člana:
– Branko Pintar, roj. 1939
Selšek 8, Šmartno pri Litiji
za članico:
– Kristina Potočnik, roj. 1947
Vače 30, Vače
za namestnika članice:
– Rudolf Kozlevčar, roj. 1957
Tenetiše 24, Litija
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče–Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica–Fužine (sedež: Ljubljana Moste–Polje), se imenuje:
za predsednika:
Jože Ruparčič, roj. 1966
Ob sotočju 12, Ljubljana
za namestnika predsednika:
Jožef Šketa, roj. 1941
Litijska 224, Ljubljana–Dobrunje
za člana:
– Branko Škarja, roj. 1963
Senožeti 37, Dol pri Ljubljani
za namestnika člana:
– Ivan Pajmon, roj. 1925
Cilenškova 15, Ljubljana
za člana:
– Aleš Medvešek, roj. 1970
Športna 15, Ljubljana
za namestnico člana:
– Terezija Škrlj, roj. 1945
Lovska 33, Zalog, Ljubljana
za člana:
– Janez Gale, roj. 1931
Polje 352, Ljubljana
za namestnika člana:
– Štefan Kuzma
Vinje 76, Dol pri Ljubljani
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste – Polje), se imenuje:
za predsednico:
Martina Erzin, roj. 1966
Dunajska 105, Ljubljana
za namestnika predsednice:
Dragan Trivič, roj. 1962
Študentovska 13, Ljubljana
za člana:
– Hinko Amon, roj. 1956
Zagradišče 12a, Ljubljana
za namestnika člana:
– Vili Celestina, roj. 1932
Kajuhova 19, Ljubljana
za članico:
– Katarina Kambič, roj. 1963
Štihova 2, Ljubljana
za namestnico članice:
– Marija Erjavec–Hauptman, roj. 1944
Malejeva 25, Ljubljana
za članico:
– Vlasta Šinkovec, roj. 1958
Brodarjev trg 11, Ljubljana
za namestnico članice:
– Vida Brinar, roj. 1961
Marčenkova 15, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Moste–Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste–Selo, Kodeljevo (sedež: Ljubljana Moste–Polje), se imenuje:
za predsednico:
Andreja Sedej Grčar, roj. 1966
Celovška 123, Ljubljana
za člana:
– Štefan Bahun, roj. 1940
Pešinska 67, Ljubljana
za namestnika člana:
– Franc Grum
Ob potoku 24, Ljubljana
za članico:
– Brigita Preston, roj. 1960
Koširjeva 17, Ljubljana
za namestnika članice:
– Boris Pirc, roj. 1962
Tovarniška 29, Ljubljana
za članico:
– Eda Kumer, roj. 1980
Kajuhova 34a, Ljubljana
za namestnico članice:
– Vitoslava Samaluk, roj. 1958
Tugomerjeva 16, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob–Podgorica, Nadgorica–Ježa, Franc Ravbar–Črnuče, Črnuče–Gmajna, Rezke Dragar–Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje–Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenuje:
za predsednico:
Andreja Simsič, roj. 1967
Ilirska 36, Ljubljana
za namestnika predsednika:
Miroslav Petje, roj. 1956
Velikovška 30, Ljubljana
za članico:
– Ivanka Brezigar Stanič, roj. 1941
Polanškova 40, Ljubljana
za namestnika članice:
– Jurij Kuhar, roj. 1948
Videm 39/a, Dol pri Ljubljani
za članico:
– Vida Kačič, roj. 1939
Hribernikova 10, Ljubljana
za namestnika članice:
– Klement Čepon, roj. 1972
Novakova 4, Ljubljana
za člana:
– Aleš Rus, roj. 1976
Štajerska 73, Ljubljana
za namestnico člana:
– Darinka Kovačič
Ocvirkova 59, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič–Nande, Tomačevo–Jarše (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenuje:
za predsednico:
Marija Bele Vatovec, roj. 1962
Saškova 2, Ljubljana
za namestnika predsednice:
Igor Kostjukovskij, roj. 1928
Šerkova 9, Ljubljana
za člana:
– Mitja Smole, roj. 1932
Koroška 4, Ljubljana
za namestnika člana:
– Vlado Verbovšek, roj. 1945
Triglavska 24, Ljubljana
za člana:
– Mateja Igličar, roj. 1971
Zaboršt 26, Dol pri Ljubljani
za namestnika člana:
– Aleš Klavžar, roj. 1975
Vojkova 91, Ljubljana
za člana:
– Rok Prešern, roj. 1972
Pribinova 5, Ljubljana
za namestnico člana:
– Nuša Kodrič, roj. 1949
Maroltova 16, Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas–Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc–Vir, Domžale–Simona Jenka, Homec–Nožice (sedež: Domžale), se imenuje:
za predsednika:
Peter Golob, roj. 1964
Primožičeva 1, Ljubljana
za namestnika predsednika:
Marko Vresk, roj. 1954
Miklošičeva 1e, Domžale
za člana:
– Andrej Iglič, roj. 1963
Rafolče 18, Lukovica
za namestnico člana:
– Francka Fugger
Cankarjeva 18, Dob pri Ljubljani
za člana:
– Janez Kralj, roj. 1943
Vodovodna 9, Domžale
za namestnika člana:
– Janez Cerar, roj. 1939
Hujska 2, Radomlje
za člana:
– Franc Najdič, roj. 1946
Zalog pri Moravčah 32, Moravče
za namestnico člana:
– Marija Juteršek, roj. 1959
Trnjava 34
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jarše–Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale–Slavko Šlander, Domžale–Venclja Perka, Dragomelj–Pšata (sedež: Domžale), se imenuje:
za predsednico:
Anita Janjoš, roj. 1965
Neubergerjeva 21, Ljubljana
za namestnico predsednice:
Urša Ilič–Vidergar, roj. 1965
Pod hribom 10, Domžale
za člana:
– Damjan Gregorc, roj. 1972
Ropretova 20, Mengeš
za namestnico člana:
– Urška Velušček, roj. 1980
Dragomelj 75, Domžale
za člana:
– Mihael Krejan, roj. 1951
Brodišče 21, Trzin
za namestnico člana:
– Marija Kavka
Miklošičeva 1b, Domžale
za člana:
– Milan Pirman, roj. 1960
Podrečje 46, Vir, Domžale
za namestnika člana:
– Dušan Grošelj,roj. 1954
Vrhpolje 1a, Moravče
V volilno komisijo V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje), se imenuje:
za predsednika:
Branko Vitez, roj. 1952
Pod Gabri 1, Celje
za namestnika predsednika:
Milan Bratušek, roj. 1945
Efenkova 3, Žalec
za člana:
– Aleksander Cmok, roj. 1960
Malgajeva 12, Celje
za namestnika člana:
– Dušan Tanko, roj. 1949
Celovška 9, Celje
za člana:
– Janez Lampret, roj. 1932
Trubarjeva 55a, Celje
za namestnika člana.
– Marko Jeraj, roj. 1944
Šaleška 2/d, Velenje
za članico:
– Mihaela Jakop, roj. 1942
Ulica Heroja Lacka 9, Celje
za namestnika članice:
– Marjan Žohar, roj. 1953
Latkova vas 25, Prebold
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur–center, Šentjur–okolica (sedež: Šentjur pri Celju), se imenuje:
za predsednico:
Terezija Zapušek
Prežihova 54, Celje
za namestnico predsednice:
Pavla Žmahar, roj. 1940
Ul. Talcev 15, Šentjur
za člana:
– Franc Godicelj, roj. 1943
Šentjanž nad Štorami 10b, Štore
za namestnico člana:
– Martina Lubej
Ul. Franja Malgaja 44, Šentjur
za člana:
– Janez Škoberne
Laze 17, Dramlje
za namestnika člana:
– Ludvik Žafran, roj. 1957
Bukovje 1, Gorica pri Slivnici
za člana:
– Anton Krebs, roj. 1938
Miloša Zidanška 10a, Šentjur
za namestnika člana:
– Stanislav Zatler, roj. 1944
Hotunje 5, Ponikva
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju (sedež: Celje), se imenuje:
za predsednika:
Matevž Žugelj, roj. 1953
Gorica pri Šmartnem 36d, Celje
za namestnico predsednika:
Lucija Sotlar, roj. 1948
Cesta na Dobravo 96, Celje
za člana:
– Albin Valand, roj. 1952
Draga 5, Štore
za namestnika člana:
– Zlatko Leskovšek, roj. 1950
Udarniška 5, Štore
za člana:
– Robert Hostnik, roj. 1967
Bratov Dobrotinškov 3, Celje
za namestnika člana:
– Marko Zidanšek, roj. 1968
Plinarniška 10, Celje
za članico:
– Jožica Lorger, roj. 1932
Iršičeva 17, Celje
za namestnico članice:
– Marjeta Pukl, roj. 1946
Zagrad 66c, Celje
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež: Celje), se imenuje:
za predsednika:
Miran Pritekelj, roj. 1956
Arclin 29a, Vojnik
za namestnika predsednika:
Andrej Pavlina, roj. 1958
Malgajeva 2, Celje
za člana:
– Boris Božič, roj. 1932
Ul. M. Kerin 12, Celje
za namestnika člana:
– Primož Posinek, roj. 1965
Pod Gabri 21, Celje
za članico:
– Simona Žovlje, roj. 1966
Trubarjeva 55, Celje
za namestnico članice:
– Alenka Pustinek, roj. 1949
Kraigherjeva 7, Celje
za člana:
– Stane Rozman, roj. 1960
Mirna pot 4, Celje
za namestnika člana:
– Ivan Slokan, roj. 1950
Zatišje 14, Celje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec), se imenuje:
za predsednika:
Stanislav Košenina, roj. 1950
Podvin 214, Žalec
za namestnika predsednika:
Slavko Resnik, roj. 1950
Polzela 87, Polzela
za članico:
– Danica Antloga, roj. 1950
Breg 99, Polzela
za namestnika članice:
– Ernest Ramšak, roj. 1930
Ipavčeva 10, Žalec
za članico:
– Tanja Vovk Petrovski, roj. 1973
Gotovlje 59/a, Žalec
za namestnico članice:
– Lora Primanšek Virant, roj. 1958
Čopova 6, Žalec
za člana:
– Marjan Novak, roj. 1959
Gotovlje 186a, Žalec
za namestnika člana:
– Anton Mešič, roj. 1950
Andraž nad Polzelo 16a, Polzela
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko (sedež: Žalec), se imenuje:
za predsednico:
Jana Naglič Jug, roj. 1938
Petrovče 46, Petrovče
za namestnika predsednice:
Jože Golič, roj. 1953
Prebold 55, Prebold
za člana:
– Jernej Lukman, roj. 1968
Tabor 6a, Tabor
za namestnika člana:
– Franc Povše, roj. 1932
Latkova vas 279, Prebold
za člana.
– Marjan Golavšek, roj. 1963
Matke 34/b, Prebold
za namestnika člana:
– Jože Marovt, roj. 1938
Parižlje 69, Braslovče
za članico:
– Klavdija Kač, roj. 1967
Šešče pri Preboldu 13b, Prebold
za namestnika članice:
– Karl Lebič, roj. 1955
Šentrupert 25, Gomilsko
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje), se imenuje:
za predsednico:
Boža Meh, roj. 1951
Cesta VIII 3, Velenje
za namestnico predsednice:
Janja Port, roj. 1964
Brezje 4a, Mozirje
za članico:
– Martina Zakrajšek, roj. 1957
Šmartno ob Dreti 15, Šmartno ob Dreti
za namestnika članice:
– Cveto Zagorc, roj. 1955
Ob Savinji 2, Nazarje
za člana:
– Tomaž Marolt
Podveža 3, Luče
za namestnico člana:
– Anka Rakun, roj. 1935
Rečica ob Savinji 127, Rečica ob Savinji
za članico:
– Marjeta Bele, roj. 1953
Dobletina 6, Nazarje
za namestnico članice:
– Zdravka Hriberšek Ladinek
Varpolje 15, Rečica ob Savinji
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce (sedež: Velenje), se imenuje:
za predsednico:
Milena Bukvič Dežman, roj. 1948
Sončna pot 12, Velenje
za namestnico predsednice:
Anica Zajc, roj. 1952
Sončni grič 5, Velenje
za člana:
– Slavko Korenič, roj. 1950
C. Pod Parkom 8, Velenje
za namestnico člana:
– Judita Stropnik Mravljak, roj. 1971
Konovska 25, Velenje
za članico:
– Mojca Lorger, roj. 1963
Tomšičeva 10a, Velenje
za namestnico članice:
– Anica Zajc
Sončni grič 5, Velenje
za člana:
– Anton Rožič, roj. 1956
Koroška 13c, Velenje
za namestnico člana:
– Vilma Dremelj, roj. 1941
Vinska Gora 40a, Velenje
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj – Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno – Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež: Velenje), se imenuje:
za predsednico:
Anita Grm, roj. 1951
Madarjeva 7, Velenje
za namestnico predsednice:
Nadja Vrbič, roj. 1955
Stantetova 26, Velenje
za članico:
– Judita Zager, roj. 1964
Šalek 102, Velenje
za namestnico članice:
– Andreja Katič, roj. 1969
Cesta talcev 18a, Velenje
za člana:
– Peter Kvartič, roj. 1960
Splitska 2, Velenje
za namestnika člana:
– Rudolf Pirc, roj. 1949
Tečica ob Paki 33, Šmartno ob Paki
za člana:
– Jože Pečečnik, roj. 1945
Zgornje Laze 53, Velenje
za namestnico člana:
– Sonja Arlič, roj. 1964
Škale 82, Šoštanj
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Slovenj Gradec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec), se imenuje:
za predsednico:
Silvija Potočnik, roj. 1954
Šmartno 242, Šmartno pri Slovenj Gradcu
za namestnico predsednice:
Branka Čas, roj. 1963
Ul. Heroja Ronka 18, Slovenj Gradec
za člana:
– Janez Knez, roj. 1957
Šmartno 92, Šmartno pri Slovenj Gradcu
za namestnico člana:
– Elvira Leskovec Camlek, roj. 1957
Stari trg 74, Slovenj Gradec
za člana:
– Jurij Šumečnik, roj. 1958
Levstikova 14, Slovenj Gradec
za namestnika člana:
– Jože Čas,
Turiška vas 1, Slovenj Gradec
za člana:
– Zdenko Pihler, roj. 1946
Celjska cesta 40, Slovenj Gradec
za namestnico člana:
– Mirja Jeseničnik, roj. 1975
Tomšičeva 11, Slovenj Gradec
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ravne na Koroškem, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg–Prevalje, Polje–Prevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg–Ravne, Javornik–Šance, Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenuje:
za predsednico:
Ana Večko Dimc, roj. 1953
Brdinje 82, Ravne na Koroškem
za namestnico predsednice:
Franica Pori,
Na Produ 43, Prevalje
za članico:
– Nada Vačun, roj. 1957
Center 18, Črna na Koroškem
za namestnico članice:
– Mira Steblovnik, roj. 1946
Celovška 62, Mežica
za članico:
– Stanka Kocen, roj. 1950
Malgajeva 4, Mežica
za namestnika članice:
– Franc Mlinar, roj. 1958
Brdinje 53a, Ravne na Koroškem
za člana:
– Aleksander Jug, roj. 1952
Tolsti vrh 2e, Ravne na Koroškem
za namestnika člana:
– Franc Rudel, roj. 1949
Kotlje 4c, Kotlje
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in Občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi), se imenuje:
za predsednico:
Vera Ternik, roj. 1952
Partizanska 58, Radlje ob Dravi
za namestnico predsednice:
Karolina Peserl, roj. 1964
Splavarska 10, Vuzenica
za člana:
– Niko Pušnik, roj. 1964
Josipdol 11a, Ribnica na Pohorju
za namestnika člana:
– Herman Pušnik, roj. 1974
Josipdol 47, Ribnica na Pohorju
za člana:
– Marjan Kukovič, roj. 1956
Pohorska 49, Vuzenica
za namestnika člana:
– Mirko Vošner, roj. 1960
Sv. Primož nad Muto 6, Muta
za člana:
– Danilo Kure, roj. 1952
Brezno 87, Podvelka
za namestnico člana:
– Marjeta Vezonik, roj. 1967
Ribnica na Pohorju 28, Ribnica na Pohorju
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto), se imenuje:
za predsednika:
Janez Smolej, roj. 1940
Nad Mlini 60, Novo mesto
za namestnika predsednika:
Franc Kušič, roj. 1944
Cesarjeva 13, Novo mesto
za člana:
– Miloš Šuštar, roj. 1958
Gotna vas 17, Novo mesto
za namestnika člana:
– Franci Juršič, roj. 1956
Šegova ulica 3, Novo mesto
za člana:
– Franci Bačar, roj. 1957
Graben 10, Dolž, Novo mesto
za namestnika člana:
– Nikolaj Padevski, roj. 1962
Ul. Dolnje Kamence 23, Novo mesto
za članico:
– Simona Rigler, roj. 1969
Trg S. Kozarja 18, Hrastnik
za namestnika članice:
– Janez Golob, roj. 1950
Gorenje Lakovnice 5, Novo mesto
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Črnomelj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Adlešiči, Dobliče–Kanižarica, Dragatuš, Griblje, Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in Občina Metlika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor pri Metliki (sedež: Črnomelj), se imenuje:
za predsednico:
Darinka Plevnik, roj. 1950
Trubarjeva 2, Črnomelj
za namestnika predsednice:
Marko Zupanič, roj. 1966
Čardak 7, Črnomelj
za člana:
– Milan Travnik, roj. 1952
Župančičeva cesta 2, Metlika
za namestnika člana:
– Marjan Vitkovič, roj. 1948
Sadež 3, Črnomelj
za člana:
– Marjan Novak, roj. 1963
Vrtna ulica 5, Črnomelj
za namestnika člana:
– Alojz Perušič, roj. 1948
Kajuhova 4, Črnomelj
za člana:
– Anton Malenšek, roj. 1953
Semič 6, Semič
za namestnika člana:
– Stanislav Brodarič, roj. 1951
Rosalnice 11a, Metlika
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Novo mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolenjske Toplice, Uršna sela, Podgrad, Dolž, Gabrje, Birčna vas, Straža pri Novem mestu, Stopiče, Orehovica, Šentjernej, Brusnice, Mali Slatnik, Gotna vas, Regrča vas, Šmihel pri Novem mestu, Drska (sedež: Novo mesto), se imenuje:
za predsednika:
Bogomir Kovič
Westrova 4, Novo mesto
za namestnico predsednika:
Urška Jordan
Maistrova 15, Novo mesto
za člana:
– Borut Novak, roj. 1963
Jurčičeva ul. 9, Novo mesto
za namestnika člana:
– Stanko Gorenc, roj. 1960
Gorenja Brezovica 53, Šentjernej
za člana:
– Peter Kotar, roj. 1949
Sela pri Dolenjskih Toplicah 76, Dolenjske Toplice
za namestnika člana:
– Anton Sečen, roj. 1944
Pod vinogradi 1, Straža
za člana:
– Ciril Klemenčič, roj. 1942
Seidlova cesta 54, Novo mesto
za namestnico člana:
– Darija Zoretič, roj. 1976
Turopolje 24, Šentjernej
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Novo mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kandija–Grm, Žabja vas, Majde Šilc, Novo mesto Center, Mestne njive, Bršljin, Prečna pri Novem mestu, Bela Cerkev na Dolenjskem, Bučna vas, Hinje, Mirna Peč, Otočec ob Krki, Škocjan, Šmarjeta, Žužemberk, Ločna–Mačkovec (sedež: Novo mesto), se imenuje:
za predsednika:
Roman Pulko, roj. 1959
Pod vinogradi 2, Straža
za namestnico predsednika:
Sonja Popovič, roj. 1970
Jakčeva 20, Novo mesto
za člana:
– Fredi Bančov, roj. 1972
Ragovska ulica 14, Novo mesto
za namestnika člana:
– Primož Rabzelj, roj. 1953
Škocjan 21, Škocjan
za članico:
– Mojca Novak, roj. 1959
Školova ul. 3, Novo mesto
za namestnika članice:
– Boris Petančič, roj. 1948
Seidlova cesta 36, Novo mesto
za člana:
– Stojan Majcen, roj. 1947
Ragovska ul. 6a, Novo mesto
za namestnika člana:
– Vladimir Kostevc, roj. 1964
Grajski trg 37, Žužemberk
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež: Trebnje), se imenuje:
za predsednika:
Metod Žužek, roj. 1951
Rimska cesta 3, Trebnje
za namestnico predsednika:
Marta Strmec, roj. 1961
Breza 5, Trebnje
za člana:
– Drago Zetiček, roj. 1954
Kidričeva 22, Trebnje
za namestnika člana:
– Božo Kavšek, roj. 1953
Kidričeva 5, Trebnje
za člana:
– Mitja Prijatelj, roj. 1952
Stari trg 3, Trebnje
za namestnika člana:
– Blaž Pavlin, roj. 1975
Tomšičeva 3, Trebnje
za člana:
– Ignac Sila, roj. 1948
Simončičeva 1, Trebnje
za namestnika člana:
– Alfonz Tratar, roj. 1937
Rakovnik 28, Šentrupert
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice–Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Zakot–Bukošek–Trnje, Velike Malence, Cerklje ob Krki, Skopice (sedež: Brežice), se imenuje:
za predsednico:
Ivanka Trajkovič, roj. 1947
Kregarjeva 49, Brežice
za namestnika predsednice:
Ivan Čakar, roj. 1961
Slomškova 11, Brežice
za članico:
– Maja Baškovič, roj. 1962
Hrastninska pot 12, Brežice
za namestnika članice:
– Andrej Pavlin, roj. 1935
Bizeljska cesta 10, Brežice
za članico:
– Branka Moldovan Matjašič
Kogojeva 3, Brežice
za namestnika članice:
– Ivan Kelhar, roj. 1955
Vrhovnica 5, Bizeljsko
za člana:
– Rudi Volčanjšek, roj. 1949
Kapele 63, Kapele
za namestnika člana:
– Boštjan Škrlec, roj. 1971
Velika dolina 4a, Velika dolina

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško, Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno–Presladol, Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež: Krško), se imenuje:
za predsednika:
Janez Stariha, roj. 1950
Aškerčeva 2, Krško
za namestnico predsednika:
Miljana Ribič, roj. 1958
Bohoričeva 11, Krško
za člana:
– Tomaž Petan, roj. 1967
Kremen 31, Krško
za namestnico člana:
– Marjana Šiško, roj. 1937
Narpel 24, Krško
za članico:
– Vida Ban, roj. 1952
Zdole 58, Krško
za namestnika članice:
– Franc Češnovar, roj. 1956
Vrh pri Površju 8, Raka
za člana:
– Jernej Zupančič, roj. 1971
Tomšičeva cesta 4 b, Senovo
za namestnika člana:
– Silvester Gorenc, roj. 1930
Leskovška 27a, Krško
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Primož, Bučka (sedež: Sevnica), se imenuje:
za predsednika:
Silvester Zagrajšek, roj. 1951
Naselje heroja Maroka 23, Sevnica
za namestnika predsednika:
Ivan Kovač, roj. 1959
Log 45, Boštanj
za članico:
– Mojca Kuzmički, roj. 1973
Pečje 13a, Sevnica
za namestnika članice:
– Joško Kovač, roj. 1958
Bohorska ulica 30, Sevnica
za člana:
– Franc Pipan, roj. 1941
Cesta na Dobravo 27, Sevnica
za namestnika člana:
– Rudi Kantužar, roj. 1957
Pod Vrtačo 17, Sevnica
za člana:
– Aljoša Ločičnik, roj. 1979
Dol. Brezovo 31, Blanca
za namestnika člana:
– Jurij Orač, roj. 1960
Naselje heroja Maroka 23, Sevnica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Laško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija–Gradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice, Sedraž, Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež: Laško), se imenuje:
za predsednika:
Milko Škoberne, roj. 1959
Rimska 4a, Laško
za namestnico predsednika:
Zdenka Pešec, roj. 1954
Badovinčeva 20, Laško
za člana:
– Marjan Koprivc, roj. 1937
Poženelova 5, Laško
za namestnika člana:
– Milan Vodišek, roj. 1946
Veliko Širje 39, Zidani most
za člana:
– Jože Kapel, roj. 1955
Šentrupert 17, Šentrupert
za namestnico člana:
– Darinka Grešak, roj. 1954
Valentinčičeva 35, Laško
za člana:
– Andrej Aškerc, roj. 1955
Globoko 9, Rimske Toplice
za namestnico člana:
– Fani Šuhel, roj. 1963
Kajuhova 3, Laško
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje–Gore, Krnice–Šavna Peč, Podkraj–Spodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik) se imenuje:
za predsednico:
Alis Brečko, roj. 1962
Nas. Aleša Kaple 8a, Hrastnik
za namestnika predsednice:
Mitja Godicelj, roj. 1965
Podkraj 92, Hrastnik
za članico:
– Magda Žagar–Diacci, roj. 1952
Brdce 42, Hrastnik
za namestnico članice:
– Marjeta Bantan, roj. 1970
Slatno 25, Dol pri Hrastniku
za članico:
– Darja Klenovšek, roj. 1963
Pot Vitka Pavliča 13, Hrastnik
za namestnico članice:
– Breda Šterbucl, roj. 1955
Brnica 3, Hrastnik
za članico:
– Nives Venko, roj. 1966
Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik
za namestnika članice:
– Denis Meterc, roj. 1965
Log 28e, Hrastnik
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje), se imenuje:
za predsednico:
Marjana Škerbic Čebela, roj. 1951
Leninov trg 1, Trbovlje
za namestnika predsednice:
Vili Treven, roj. 1952
Sallaumines 5a, Trbovlje
za člana:
– Boris Fele, roj. 1932
Pintarjeva 44, Zagorje ob Savi
za namestnika člana:
– Franc Amon, roj. 1941
Trg revolucije 16, Trbovlje
za članico:
– Marija Juraja, roj. 1944
Partizanska 27, Trbovlje
za namestnika članice:
– Primož Ščurek, roj. 1969
Gimnazijska cesta 2a, Trbovlje
za člana:
– Zvonko Škrabar, roj. 1959
Partizanska cesta 10a, Trbovlje
za namestnico člana:
– Katarina Vozel
Golovec 23, Trbovlje
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke–Kisovec, Mlinše–Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Farčnik, Senožeti–Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik–Toplice (sedež: Zagorje ob Savi), se imenuje:
za predsednico:
Tanja Lavtar, roj. 1947
Kandrše 39, Vače
za namestnika predsednice:
Sašo Ostrožnik, roj. 1957
C. zmage 12, Zagorje ob Savi
za člana:
– Janez Groboljšek, roj. 1953
Senožeti 1, Zagorje ob Savi
za namestnika člana:
– Damjan Tušar, roj. 1976
Cesta 9. avgusta 74, Zagorje ob Savi
za člana:
– Rihard Majcen, roj. 1952
Pečarjeva 10, Zagorje ob Savi
za namestnico člana:
– Anita Perdih–Cizej, roj. 1962
Fakinova 4, Zagorje
za članico:
– Manca Razpotnik, roj. 1974
Gladež 47, Izlake
za namestnico članice:
– Štefka Šparlek, roj. 1971
Šentlambert 15, Zagorje ob Savi
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednika:
Branko Reisman, roj. 1958
K mlinu 2, Razvanje, Maribor
za namestnika predsednika:
Danilo Obersnel, roj. 1957
Groharjeva 14, Maribor
za člana:
– Milan Skerbinek, roj. 1947
Ul. Veljka Vlahoviča 75, Maribor
za namestnika člana:
– Robert Tommasini, roj. 1966
Betettova 19, Maribor
za člana:
– Konrad Rebernik, roj. 1954
Nad izviri 4/c, Miklavž na Dravskem polju
za namestnika člana.
– Stane Zorko, roj. 1927
Partizanska 59, Maribor
za člana:
– Ciril Derganc, roj. 1932
Gajštova 24, Maribor
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška Slatina, Strojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenuje:
za predsednico:
Zinka Strašek
Mestinje 16, Podplat
za namestnico predsednice:
Simona Dobnik, roj. 1973
Polžanska vas 3, Šmarje pri Jelšah
za člana:
– Franc Jančič, roj. 1962
Mestinje 49a, Podplat
za namestnika člana:
– Vincencij Habjan, roj. 1951
Ulica na livado 25, Šmarje pri Jelšah
za člana:
– Anton Prešiček
Zdole 1, Kozje
za namestnico člana:
– Romana Prevolšek, roj. 1954
Celjska cesta 17, Rogatec
za člana:
– Alojz Juhart, roj. 1947
Kozjanskega odreda 1, Rogaška Slatina
za namestnico člana:
– Ljudmila Vrečko, roj. 1945
Cankarjeva 11, Šmarje pri Jelšah
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec–Stari Log, Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava (sedež: Slovenska Bistrica), se imenuje:
za predsednico:
Alenka Kikec, roj. 1960
Gregorčičeva 5, Slovenska Bistrica
za namestnika predsednice:
Marko Čagran, roj. 1968
Šentilj 114/f, Šentilj
za člana:
– Janez Bradan, roj. 1947
Levstikova 28, Slovenska Bistrica
za namestnika člana:
– Boris Reljac, roj. 1930
Ivo Lola Ribarja 5, Slovenska Bistrica
za članico:
– Olga Papotnik
Ul. Borisa Kraigerja 2, Slovenska Bistrica
za namestnika članice:
– Peter Štefanič, roj. 1930
Cvetlična 6, Slovenska Bistrica
za člana:
– Benjamin Bauman, roj. 1970
Zidanškova 1, Pragersko
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Slovenske Konjice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo–Vešenik, Draža vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek–Kamna Gora, Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje, Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenuje:
za predsednico:
Lidija Pratnemer, roj. 1951
Mestni trg 11, Slovenske Konjice
za namestnico predsednice:
Zdenka Košir, roj. 1956
Cesta talcev 4, Zreče
za člana:
– Janko Kovač, roj. 1934
Aškerčeva 2, Slovenske Konjice
za namestnika člana:
– Srečko Gorinšek, roj. 1964
Dobrnež 11a, Slovenske Konjice
za članico:
– Helena Taks Petan, roj. 1956
Mizarska 30, Slovenske Konjice
za namestnika članice:
– Ladislav Levart, roj. 1971
Blato 9, Slovenske Konjice
za člana:
– Marijan Artič, roj. 1953
Šolska 13, Slovenske Konjice
za namestnico člana:
– Jožica Ahaj, roj. 1932
Pod Hribarco 4, Vitanje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Smolnik–Fala (sedež: Ruše), se imenuje:
za predsednika:
Vojko Kušar, roj. 1961
Greenwiška 12, Maribor
za članico:
– Albina Pajtler, roj. 1957
Kumen 58, Lovrenc na Pohorju
za namestnika članice:
– Matjaž Vodušek, roj. 1967
Knifičeva 1, Ruše
za članico:
– Vladimira Sande
Mariborska cesta 2, Selnica ob Dravi
za namestnika članice:
– Milan Eigner, roj. 1931
Ul. Nurberta Vebra 7, Ruše
za člana:
– Vinko Sabolek, roj. 1953
Janževa gora 22a, Selnica ob Dravi
za namestnika člana:
– Zdravko Kotarski, roj. 1954
Log 201, Bistrica ob Dravi
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica–Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Brunšvik, Prežihov Voranc (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Senada Baltić, roj. 1960
Borštnikova 5, Maribor
za namestnico predsednice:
Danila Dobčnik Šoštarič, roj. 1969
Razlagova 9, Maribor
za članico:
– Petra Šušterič, roj. 1982
Gozdna ulica 14, Rače
za namestnika članice:
– Marjan Breznik, roj. 1981
Lucijin breg 35/a, Kamnica
za članico:
– Marjana Lavrenčič, roj. 1946
Brestaniška 26, Brestanica
za namestnico članice:
– Majda Cvetanovski, roj. 1942
Dvorakova 10a, Maribor
za člana:
– Drago Petek, roj. 1953
Mariborska c. 55a, Rače
za namestnika člana:
– Stanislav Klavžer, roj. 1958
Meljski hrib 23, Maribor
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Marjeta–Trnice, Dravski Dvor, Loka–Rošnja, Slivnica, Orehova–Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče, Rogoza, Miklavž, Silvira Tomasini, Zlatoličje, Starše, Prepolje (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Andreja Lukeš, roj. 1966
Betnavska 131, Maribor
za namestnico predsednice:
Ksenija Košar Bratuša, roj. 1969
Efenkova 28, Maribor
za člana:
– Friderik Zobec, roj. 1943
Križna cesta 19, Hoče
za namestnika člana:
– Jože Vidovič, roj. 1957
Loka 1b, Starše
za člana:
– Viktor Lampreht, roj. 1961
Štrekljeva 24, Maribor
za namestnika člana:
– Jože Valentinčič, roj. 1932
Cesta v Dobrovce 5, Miklavž na Dravskem polju
za članico:
– Erika Lah, roj. 1942
Zlatoličje 9č, Starše
za namestnika članice:
– Branko Završnik, roj. 1930
Rosinova 25, Maribor
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Katarina Plevčak, roj. 1965
Borova vas 25, Maribor
za namestnico predsednice:
Lidija Smolar, roj. 1968
Borštnikova 51, Maribor
za članico:
– Bojana Šmirmaul, roj. 1956
Nad čreto 29, Maribor
za namestnico članice:
– Lea Mulec, roj. 1981
Kurirska pot 6, Spodnji Duplek
za članico:
– Mirjana Mihin, roj. 1973
Železnikova 18, Maribor
za namestnika članice:
– Franjo Kosi, roj. 1945
Zg. Duplek 91b, Duplek
za članico:
– Barbara Jecelj, roj. 1977
Meljski hrib 87, Maribor
za namestnico članice:
– Diana Bezjak, roj. 1961
Brestrniška ul. 211, Brestrnica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Boris Kidrič, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Breda Cerar, roj. 1976
Gvajčeva 24, Maribor
za člana:
– Anton Venišnik, roj. 1933
Nad tremi ribniki 87, Maribor
za namestnico člana:
– Martina Klojčnik, roj. 1976
Mladinska ul. 2, Maribor
za člana:
– Konrad Purgaj, roj. 1955
Miklavčeva 15, Maribor
za namestnico člana:
– Helena Mlekuž, roj. 1925
Kersnikova 15, Maribor
za člana:
– Dejan Murko, roj. 1967
Slovenska ul. 38, Maribor
za namestnico člana:
– Amalija Kovačič, roj. 1947
Smetanova 90, Maribor
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Alenka Kuzmič, roj. 1965
Pekrska 47, Maribor
za člana:
– Marijan Koder, roj. 1958
Borštnikova 37, Maribor
za namestnika člana:
– Borut Midlil, roj. 1963
Janka Sernca 68, Maribor
za članico:
– Marta Drozg, roj. 1934
Kolaričeva 5, Maribor
za namestnika članice:
– Vincenc Vedlin
C. Proletarskih brigad 62, Maribor
za člana:
– Herman Kastelic, roj. 1943
Majeričeva 8, Maribor
za namestnika člana:
– Stojan Jelen, roj. 1978
Hlebova 8, Maribor
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednico:
Sonja Novak, roj. 1964
Kajnčičeva 5, Maribor
za namestnika predsednice:
Dušan Selakovič, roj. 1968
Frana Kovačiča 5, Maribor
za člana:
– Bogdan Pristovnik, roj. 1961
Borštnikova 37, Maribor
za namestnika člana:
– Jože Veršič, roj. 1949
Betnavska 131, Maribor
za člana:
– Karl Midlil, roj. 1935
Janka Sernca 68, Maribor
za namestnika članice:
– Cveto Sergo, roj. 1925
Ul. Dušana Mraljaka 36, Maribor
za člana:
– Dušan Najdič, roj. 1948
Arnolda Tovornika 9, Maribor
za namestnico člana:
– Ljudmila Koren
Pot na okope 21, Maribor
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak (sedež: Maribor), se imenuje:
za predsednika.
Andrej Šramel, roj. 1964
Smetanova 36, Maribor
za namestnika predsednika:
Tomaž Grmovšek, roj. 1967
Gospejna 7, Maribor
za člana:
– Jože Užmah, roj.1945
Koseskega 15, Maribor
za namestnika člana:
– Milan Rojko, roj. 1949
Radvanjska c. 105, Maribor
za člana:
– Janko Potrata, roj. 1943
Proletarskih brigad 55, Maribor
za namestnika člana:
– Štefan Gašparič, roj. 1938
Jamova 6, Maribor
za člana:
– Tomislav Rizmal, roj. 1941
Kettejeva 3, Maribor
za namestnika člana:
– Miro Žunec, roj. 1973
Kardeljeva 76, Maribor
V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj), se imenuje:
za predsednika:
Beno Janžekovič, roj. 1943
Kicar 78c, Ptuj
za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc, roj. 1954
Črtkova 11, Ptuj
za člana:
– Martin Hebar, roj. 1964
Savci 43, Savci
za namestnika člana:
– Milan Korže, roj. 1948
Majšperk 96a, Majšperk
za članico:
– Marija Fajt, roj. 1936
Orešje 124, Ptuj
za namestnika članice:
– Vladimir Aracki, roj. 1964
Cankarjeva 3, Ptuj
za člana:
– Emil Mesarič, roj. 1960
Panonska 4, Ptuj
za namestnika člana:
– Mirko Korošec, roj. 1927
Abramičeva 13, Ptuj
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Lendava, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, Lendava, Mostje–Banuta, Orešje–Dolina pri Lendavi, Petišovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci (sedež: Lendava), se imenuje:
za predsednico:
Karin Ščap Gubič, roj. 1968
Kidričeva 2, Lendava
za namestnico predsednice:
Marija Ternar, roj. 1960
Tomšičeva 2, Lendava
za članico:
– Nataša Gazdag, roj. 1976
Lendavske gorice 428/a
za namestnika članice:
– Jože Vidič, roj. 1936
Kidričeva 31, Lendava
za člana:
– Jože Magdič, roj. 1961
Renkovci 155, Turnišče
za namestnika člana:
– Marijan Kardinar, roj. 1957
Dobrovnik 160, Dobrovnik
za člana:
– Stanko Sobočan
Žižki 74, Črenšovci
za namestnika člana:
– Franc Šandor, roj. 1956
Dolnji Lakoš 72, Lendava
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja (sedež: Ormož), se imenuje:
za predsednika:
Janko Keček, roj. 1950
Hardek 25a, Ormož
za namestnika predsednika:
Valter Vindiš, roj. 1962
Kolodvorska c. 2, Ormož
za člana:
– Dušan Cvetko, roj. 1960
Trgovišče 8, Velika Nedelja
za namestnika člana:
– Branko Kukec, roj. 1946
Kolodvorska cesta 2a, Ormož
za članico:
– Vilma Bešvir, roj. 1954
Trgovišče 12, Velika Nedelja
za namestnika članice:
– Marijan Sok, roj. 1964
Sodinci 21a, Velika Nedelja
za članico:
– Marta Hlebec, roj. 1948
Kog 107, Kog
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta, Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci–Berkovci, Razkrižje, Veržej (sedež: Ljutomer), se imenuje:
za predsednika:
Mitja Berce, roj. 1937
Ivana Kavčiča 12, Ljutomer
za namestnico predsednika:
Desanka Novak, roj. 1966
Lukavci 16, Križevci
za člana:
– Franc Novak, roj. 1943
Banovci 2b, Veržej
za namestnika člana:
– Andrej Lah, roj. 1962
Kolodvorska 9, Ljutomer
za člana:
– Anton Kapun, roj. 1932
Grossmanova 10, Ljutomer
za namestnika člana:
– Valentin Odar, roj. 1956
Kidričeva 47, Ljutomer
za člana:
– Daniel Vargazon, roj. 1963
Cven 14, Ljutomer
za namestnico člana:
– Zdenka Štampar, roj. 1967
Ivana Kaučiča 24, Ljutomer
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo – Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota), se imenuje:
za predsednika:
Emerik Benko, roj. 1941
S. Rozmana 3, Murska Sobota
za namestnika predsednika:
Miran Žilavec, roj. 1955
Zelena ul. 25, Murska Sobota
za člana:
– Tadej Ružič, roj. 1972
Gornji Petrovci 2/a, Petrovci
za namestnika člana:
– Jožef Mencigar, roj. 1959
Pertoča 40 a, Rogašovci
za člana:
– Leopold Crnkovič, roj. 1949
Puconci 55, Puconci
za namestnika člana:
– Silvo Šarkanj, roj. 1968
Gornji Slaveči 86, Kuzma
za člana:
– Drago Šiftar, roj. 1956
Aškerčeva ul. 5. Murska Sobota
za namestnika člana:
– Ludvik Filo, roj. 1949
Miklošičeva 53, Murska Sobota
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Murska Sobota), se imenuje:
za predsednika:
Dezider Novak, roj. 1949
Topolovci 16, Tišina
za namestnika predsednika:
Milan Banič, roj. 1940
Ob Progi 73, Murska Sobota
za člana:
– Drago Farič, roj. 1965
Gorica 64b
za namestnico člana:
– Nada Lutarič, roj. 1952
Staneta Rozmana 6, Murska Sobota
za članico:
– Nada Kovačič Šiftar, roj. 1955
Kupšinec 72a
za namestnico članice:
– Alenka Gačanovič, roj. 1976
Slovenska ul. 5, Murska Sobota
za člana:
– Dejan Klemenčič, roj. 1975
Glavna 107, Dokležovje
za namestnika člana:
– Franc Pelcl, roj. 1952
Stara ulica 1, Murska Sobota
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Gornja Radgona, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Črešnjevci–Zbigovci (sedež: Gornja Radgona), se imenuje:
za predsednico:
Majda Bakan Šiftar, roj. 1951
Mladinska 9, Gornja Radgona
za namestnico predsednice:
Marjeta Kralj,
Vodnikova 2, Gornja Radgona
za člana:
– Srečko Grosman, roj. 1952
Gubčeva 25, Radenci
za namestnika člana:
– Milan Korošak, roj. 1952
Turjanci 21, Radenci
za člana:
– Marjan Kovačič, roj. 1947
Šratovci 3, Radenci
za namestnika člana:
– Ivan Kajdič, roj. 1966
Črešnjevci 152a
za člana:
– Branko Kocbek, roj. 1960
Sp. Ščavnica 6
za namestnika člana:
– Vinko Rous, roj. 1941
Delavska pot 12, Gornja Radgona
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih Goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih Goricah, Voličina (sedež: Lenart), se imenuje:
za predsednico:
Breda Cerjak Firbas, roj. 1957
Jurovska 10, Lenart
za namestnico predsednice:
Renata Trajbar Kurbus
Šentilj 40a, Šentilj
za člana:
– Bojan Bratkovič, roj. 1980
Stanetinci 42, Cerkvenjak
za namestnika člana:
– Viktor Kapl, roj. 1956
Dražen vrh 56, Sv. Ana
za člana:
– Ivan Vela, roj. 1943
Zgornja Ščavnica 12, Zgornja Ščavnica
za namestnico člana:
– Marija Potrč, roj. 1964
Partizanska 5, Lenart
za člana:
– Avgust Zavernik, roj. 1961
Benedikt 154, Benedikt
za namestnika člana:
– Janez Kocbek, roj. 1959
Ob gozdu 13, Lenart
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: Občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota (sedež: Pesnica), se imenuje:
za predsednico:
Violeta Tručl, roj. 1966
Gregorčičeva 5, Maribor
za namestnico predsednice:
Valerija Vele, roj. 1967
Dvorjane 29b, Spodnji Duplek
za članico:
– Danica Vodenik, roj. 1970
Vršnik 8, Zgornja Kungota
za namestnico članice:
– Rosanda Šraj, roj. 1978
Šentilj 69a, Šentilj
za člana:
– Andi Brlič, roj. 1964
Rošpoh 157/c, Kamnica
za namestnika člana:
– Zdravko Eder, roj. 1956
Gačnik 83, Pesnica
za člana:
– Janez Horvat, roj. 1934
Doljna Počehova 12a, Pesnica pri Mariboru
za namestnika člana:
– Anton Škamlec, roj. 1960
Plač 23, Zgornja Kungota
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka–Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj), se imenuje:
za predsednico:
Milena Vajda, roj. 1955
Orešje 124, Ptuj
za namestnika predsednice:
Martin Graj, roj. 1949
Vintarovci 43a, Destrnik
za člana:
– Vekoslav Čagran, roj. 1958
Tibolci 22, Gorišnica
za namestnika člana:
– Vladimir Toplak, roj. 1954
Stojnci 136/b, Markovci
za člana:
– Alojz Anžel, roj. 1959
Placar 43, Destrnik
za namestnika člana:
– Branko Horvat, roj. 1957
Juršinci 19/a, Juršinci
za člana:
– Jože Tomažič
Nova vas pri Ptuju 39, Ptuj
za namestnika člana:
– Tanja Pukšič
Vintarovci 43/c, Destrnik
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina–Brstje, Spuhlja, Turnišče (sedež: Ptuj), se imenuje:
za predsednico:
Albina Hrnec Pečnik, roj. 1962
Kajuhova 11, Kidričevo
za namestnika predsednice:
Slavko Klemenčič, roj. 1953
Ul. Jožefe Lacko 35, Ptuj
za člana:
– Peter Pribožič
Ormoška 89, Ptuj
za namestnika člana:
– Maks Lečnik
Mariborska 39, Ptuj
za člana:
– Emil Milan Masten
Spolenakova 18, Ptuj
za namestnika člana:
– Robert Muhič, roj. 1941
Lackova ul. 5, Ptuj
za člana:
– Konrad Rižner, roj. 1942
Spuhlja 107 b, Ptuj
za namestnika člana:
– Martin Turk, roj. 1960
Gerečja vas 1/a
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj), se imenuje:
za predsednico:
Biserka Rojic, roj. 1954
V. Prekomorske brigade 1, Ptuj
za namestnico predsednice:
Marija Krajnc, roj. 1961
Maistrova 8, Ptuj
za člana:
– Andrej Žuran
Gruškovec 43, Cirkulane
za namestnika člana:
– Boštjan Petrovič, roj. 1978
Zg. Pristava 25/a
za člana:
– Zvonko Bratušek, roj. 1956
Cirkulane 44, Cirkulane
za namestnico člana:
– Andreja Novak, roj. 1959
Medvedce 9, Majšperk
za člana:
– Jože Šafranko, roj. 1945
Strnišče 9/a, Kidričevo
za namestnico člana:
– Danica Dolenc, roj. 1949
Zg. Jablane 33a, Cirkovce
Št. 3–1/00–1/02
Ljubljana, dne 3. julija 2002.
Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik
Republiške volilne komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti