Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3076. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002, stran 6996.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002
1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002 (Uradni list RS, št. 28/02) se v Prilogi 1: Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg črta besedilo, ki se glasi:
“0102 90  – Druge:
      – – domačih pasem:
      – – – z maso nad 300 kg:
      – – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):
0102 90 51 – – – – – za zakol	30,00 SIT/kg ž.m.*
      – – – – krave:
0102 90 61 – – – – – za zakol	30,00 SIT/kg ž.m.*
      – – – – druge:
0102 90 71 – – – – – za zakol	75,00 SIT/kg ž.m.*
* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2000-13
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost