Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3074. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 6994.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 70. in 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), šestega odstavka 24. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 33/01), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) in zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01 in 20/02) se v Prilogi 1:
– pri tarifni oznaki 1207 99 besedilo
“– – – drugo:
1207 99 91  – – – – konopljino seme“
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“1207 99 20 – – – za setev“;
– črtajo tarifne oznake od 2806 s pripadajočim besedilom do vključno 2841 61 00;
– črtajo tarifne oznake od 2851 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2902 30 00;
– črta tarifna oznaka 2903 30 80 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 2904 90 s pripadajočim besedilom do vključno 2918 19 80;
– pri tarifni oznaki 2920 90 85 režim izvoza in uvoza “D31“ nadomesti z režimom izvoza in uvoza “D11“ ter spremeni besedilo opombe “1“ tako, da se glasi: “ Samo za nitroglicerin in druge estre solitrne kisline.“;
– črta tarifna oznaka 2921 19 80 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 2922 13 10 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 2922 19 s pripadajočim besedilom do vključno 2922 19 80;
– črta tarifna oznaka 2922 43 00 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 2924 23 00 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 2930 s pripadajočim besedilom do vključno 2931 00 95;
– črtajo tarifne oznake od 2932 91 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2932 94 00;
– črta tarifna oznaka 2933 32 00 s pripadajočim besedilom;
– črtata tarifni oznaki 2933 39 in 2933 39 99 s pripadajočim besedilom;
– črtata tarifni oznaki 2939 41 00 in 2939 42 00 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 2939 49 00 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 2939 61 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2939 63 00;
– črtajo tarifne oznake od 3002 s pripadajočim besedilom do vključno 3002 90 90;
– črta tarifna oznaka 3504 00 00 s pripadajočim besedilom.
2. člen
Priloga 3 se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-7
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsedik

AAA Zlata odličnost