Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2941. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških skupnostih Občine Mislinja, stran 6373.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 19. in 74. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00 in 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 38. seji dne 3. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških skupnostih Občine Mislinja
1. člen
V odloku o vaških skupnostih Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) se besedilo 1. člena spremeni in glasi:
“S tem odlokom so podrobneje določene naloge, ki so na podlagi statuta Občine Mislinja prenesene na vaške skupnosti.“
2. člen
Besedilo 3. in 4. člena se črta.
3. člen
V 8. členu se besedilo drugega odstavka črta.
4. člen
V 11. členu se na koncu tretjega odstavka črtajo besede “v svojem statutu“.
5. člen
V 13. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da glasi:
“Svet sprejema vse odločitve z večino glasov članov, ki so glasovali.“
6. člen
V 14. členu se črta besedilo prve in devete alinee drugega odstavka ter besedilo tretjega odstavka.
7. člen
V 15. členu se črta besedilo sedme alinee.
8. člen
V 18. členu se črta besedilo prvega, drugega in četrtega odstavka.
9. člen
Besedilo 20. člena se črta.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-01/96
Mislinja, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost