Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2934. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije občine Litija, stran 6362.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 13. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine Litija na 35. redni seji z dne 27. 6. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije občine Litija
1. člen
Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v sestavi:
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsednik,
Jože Čož, Slatna 7, Šmartno pri Litiji – namestnik predsednika,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – član,
Martin Fele, Valvazorjeva ulica 43, Šmartno pri Litiji – namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Lado Ribič, Polšnik 33, Polšnik – namestnik člana,
Igor Kajtna, Ljubljanska cesta 2, Litija – član,
Dr. Pavel Pajntar, Trg na stavbah 1, Litija – namestnik člana.
2. člen
Imenuje se nova občinska volilna komisija v sestavi:
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsednik,
Rudi Bernik, Cesta Dušana Kvedra 31, Litija – namestnik predsednika,
Marjan Kastelic, Prečna 3, Litija – član,
Ivan Baus, Prisojna 4b, Litija – namestnik člana,
Dušan Štrus, Kresnice 128, Kresnice – član,
Janez Krnc, Predilniška 23, Litija – namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – namestnik člana.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-5/2002
Litija, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost