Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4, stran 6360.

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99 100/00 in 86/01), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 24. seji dne 19. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 (Uradni list RS, št. 43/90 in 25/00) se spremeni četrti odstavek 3. člena, ki glasi:
Južni del ureditvenega območja je namenjen gradnji prosto stoječih stanovanjskih hiš, v katerih je mogoče urediti poslovne prostore za obrt, ki ne povzroča prekomernega hrupa in ne onesnažuje zraka in vod itd., ter gradnji stanovanjskega objekta.
2. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Predvidena parcelna meja med objekti št. 23 na eni strani ter objektoma št. 21 in 22, na drugi strani, se prestavi za 4 metre proti jugu, proti objektu št. 23. Ta objekt (št. 23), bo maksimalnih tlorisnih gabaritov 10 x 15 metrov, z odmikom najmanj 4 metre od prestavljene parcelne meje.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Laško, dne 19. junija 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost