Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2906. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled, stran 6326.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00), je Občinski svet občine Bled na 30. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bled
1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni, tako, da se glasi:
Na območju Občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Gorje, Rečica, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Bled so določeni s tem statutom in odlokom občine. Premoženje, s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni, tako, da se glasi:
(1) Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta Bled.
2. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, ki obsega območje naslednjih naselij: Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik.
3. Krajevna skupnost Gorje, ki obsega območje naslednjih naselij: Grabče, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Perniki, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze.
4. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje naselja Rečica.
5. Krajevna skupnost Ribno, ki obsega območje naslednjih naselij: Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.
6. Krajevna skupnost Zasip.
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Krajevna skupnost Rečica pa se konstituira po rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 3. julija 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost