Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2480. Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko, stran 5174.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 3., 7., 8. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 34. redni seji z dne 27. 5. 2002 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O O D L O K A
o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
I
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Uradni list RS, št. 74/98) je sprejeta obvezna razlaga k 10. in 11. členu, ki se glasi:
Gradnja novih objektov izven koridorja za prelivanje visokih vod je možna ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11. člena odloka.
II
Ukrepi, kot so izvedba suhih zadrževalnikov na Merinščici in Podgrajščici so ukrepi, potrebni za povečanje poplavne varnosti (za objekte ki niso zgrajeni na HQ 100) in niso pogoj za gradnjo novih objektov izven koridorja za prelivanje visokih voda.
III
Možnost gradnje novih objektov v območju S3 in na celotnem ureditvenem območju je opredeljena v tretjem odstavku 14. člena, ki navaja, da je gradnja novih objektov izven koridorja za prelivanje visokih voda možna ob upoštevanju omejitev iz 10. in 11. člena odloka.
Omejitve za gradnjo novih objektov so opisane v zadnji alinei 10. in v zadnji alinei 11. člena, ki opredeljujejo omejitve (pogoje) za gradnjo objektov v poplavnem območju, izven koridorja za prelivanje visokih vod.
– 10. člen zadnja alinea opredeljuje nadvišanje terena za koto H(Q100), koridor za prelivanje visokih voda se ohranja,
– 11. člen, zadnja alineja pa opisuje omejitve, ki so povezane z načinom odvoda odpadnih voda.
IV
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/002/98
Vransko, dne 27. maja 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost