Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2471. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 5167.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s sklepom skupščine Holdinga mesta Ljubljane z dne 6. 11. 2000, zaradi zmanjšanja cen zemeljskega plina iz transportnega omrežja Geoplina objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene plina:
2. člen
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
3. člen
V skladu z uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99, 42/00, 124/00 in 85/01) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, obračunava takso na obračunane količine plina v predpisani višini. Zgoraj navedene cene ne vključujejo omenjene takse.
4. člen
V skladu z uredbo o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02), znaša trošarina za zemeljski plin 1,5 SIT/m3. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, obračunava trošarino na obračunane količine plina v predpisani višini. Zgoraj navedene cene ne vključujejo omenjene trošarine.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine plina (Uradni list RS, št. 56/01).
6. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

AAA Zlata odličnost