Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija, stran 5164.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 52/00, 2/01), zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96 in 9/99), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 70/00 in 100/00), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00, 24/01) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 11/00 in 2/01) je Občinski svet Občine Litija na 34. seji dne 28. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija
1. člen
V odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92, 58/93, 55/95 in 15/97, v nadaljnjem besedilu: odlok) se na koncu 2. člena dodajo naslednje oznake zajetij:
----------------------------------------------------------------
Oznaka zajetja                    Za naselje
----------------------------------------------------------------
L-33, L-43.V11139                    Golišče
L-40-V11140                       Konjšica
L-25-V11141                        Klenik
VG-10-V11142                      Mala Goba
VG-28-V11143                      Primskovo
----------------------------------------------------------------
2. člen
V odloku se iz 2. člena črta zajetje L-34-V-11022 Zg. Hotič (staro zajetje).
3. člen
Odlok v 2. členu vsebuje zajetje VG-18-11107-Gobnik, pri katerem se v prilogi črta 1. območje varstvenih pasov.
Novo besedilo 1. območja varstvenih pasov se glasi: V 11107-1433/1, 1433/3, 1433/4, 1433/5, k.o. Moravče.
4. člen
Doda se nov 22. člen odloka, ki se glasi:
“Do sprejetja novega družbenega in dolgoročnega plana Občine Litija se v Družbenem in dolgoročnem planu Občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 14/87 in 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 20/94, 63/99) upoštevajo le tista vodna zajetja in varstveni pasovi, ki so določeni in opredeljeni v odloku o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/92, 58/93, 55/95, 15/97).”
5. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/02
Litija, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost