Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2465. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj, stran 5164.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 111/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) je Občinski svet mestne občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
----------------------------------------------------------------
Program              Ekonomska cena programa v SIT
----------------------------------------------------------------
I.   Celodnevni programi
1.   starostno obdobje (oddelki od 1 do 3 let)     76.290
2.   starostno obdobje (oddelki od 3 do 7 let)     55.549
3.   kombinirani oddelki (oddelki od 1 do 7 leta)   69.413
----------------------------------------------------------------
II.  Krajši programi (oddelki od 3 do 7 let)
4.   popoldansko varstvo (poldnevni program 4 ure)   33.502
5.   vzgojni program s kosilom             41.183
6.   vzgojni program                  30.218
7.   vzgojni program z malico              34.501
8.   vzgojni program s kosilom in malico        51.405
9.   60% program                    33.328
10.  popoldanski program (celodnevni brez kosila)   53.280
----------------------------------------------------------------
III.  Posebni programi
11.  razvojni program                 226.169
----------------------------------------------------------------
IV.  Cena letnega prispevka staršev za 
    skrajšane vzgojne programe je:
12.  skrajšani vzgojni programi 360–420 ur        7.560
13.  skrajšani vzgojni programi 200–300 ur        5.400
----------------------------------------------------------------
2. člen
Individualni prispevek staršev se določi v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 6. 2002 dalje.
4. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj se od 1. 6. 2002 mesečno usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po uradno objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in za delež plač v skladu z rastjo sredstev za plače, določenih z veljavno zakonodajo.
5. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka staršev, za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Mestna občina Kranj.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj, št. 728/01-47/12 z dne 26. 9. 2001 (Uradni list RS, št. 79/01).
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 64000-47/02-47/12
Kranj, dne 22. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost