Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje, stran 5163.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje, ki ga je izdelal Geodetski zavod RS d.d., Zemljemerska ul. 12, Ljubljana, odgovorni projektant je Marjeta Novšak, univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje, Taborska c. 2, in v prostorih KS Grosuplje, Šmarje, Slivnica, Polica, Mlačevo, Žalna, Št. Jurij, Račna, Ilova gora in Škocjan.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Grosuplje lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na Uradu za prostor občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bosta v Krajevni skupnosti Grosuplje organizirani dve javni razpravi za celotno območje Občine Grosuplje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-2/99
Grosuplje, dne 30. maja 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost