Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2448. Sklep državnega zbora po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, stran 5098.

Na podlagi 13. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96 - v nadaljevanju: ZPUODO) in 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije v izvršitvi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-103/02-68 z dne 24. 4. 2002 ponovno obravnaval razveljavljene točke sklepa Državnega zbora Republike Slovenije št. 005-01/95-4/30 z dne 26. 2. 2002 (Uradni list RS, št. 18/2002 - v nadaljevanju: sklep državnega zbora) I/1, I/4 in I/12, točko I/14 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na Krki, točko I/24 v delu, ki se nanaša na predlog za ustanovitev občine Planina, ter točke II/1, IV/1, IV/2, V/1 in V/2 in na seji dne 30. maja 2002 sprejel
S K L E P
Državni zbor je ponovno obravnaval in ocenil izpolnjevanje z ustavo in zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij. Za predloge, glede katerih je Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo odločitev Državnega zbora Republike Slovenije, sprejeto s sklepom državnega zbora v predhodnem postopku po ZPUODO:
A) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi, ki so bili vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
I/1 Občine Bled - predlog za ustanovitev občine Gorje;
I/4 Občine Brežice - predlog za ustanovitev občine Bizeljsko in predlog za ustanovitev občine Dobova;
I/12 Občine Ivančna Gorica - predlog za ustanovitev občine Višnja Gora;
I/14 Občine Krško - predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na Krki;
I/24 Občine Šentjur pri Celju - predlog za ustanovitev občine Planina;
B) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom določenih pogojev za izločitev dela območja občine in njegovo priključitev k sosednji občini ne izpolnjuje naslednji predlog, ki je bil vložen k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
II/1 Občine Moravske Toplice - predlog za izločitev naselja Martjanci iz občine Moravske Toplice in njegovo priključitev k Mestni občini Murska Sobota.
C) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom določenih pogojev za spremembo statusa občine ne izpolnjujejo naslednji predlogi, ki so bili vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
IV/1 Občine Jesenice - predlog za spremembo statusa Občine Jesenice v Mestno občino Jesenice;
IV/2 Občine Radovljica - predlog za spremembo statusa Občine Radovljica v Mestno občino Radovljica.
Č) Državni zbor ugotavlja, da z ustavo in zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi, ki so bili vloženi k 3. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja mestnih občin:
V/1 Mestne občine Nova Gorica - predlog za ustanovitev občine Renče-Vogrsko;
V/2 Mestne občine Novo mesto - predlog za ustanovitev občine Straža in predlog za ustanovitev občine Otočec- Šmarješke Toplice.
Ta sklep se vroči pooblaščenim predlagateljem. Zoper ta sklep se pooblaščeni predlagatelji lahko pritožijo na Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 30. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost